Usługa - Zarządzanie stresem i emocjami. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Logo Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

4.8/5 z 225 ocen

Tytuł Zarządzanie stresem i emocjami. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Numer usługi 2020/08/10/11147/608681

Dostawca usług Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

Miejsce usługi Wisła

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 600,00 zł netto za osobę

2 600,00 zł brutto za osobę

130,00 zł netto za osobogodzinę

130,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby chcące nabyć kompetencje zwiazane z radzeniem sobie z emocjami swoimi i innych.

Liderzy, menedżerowie projektów, menedżerowie produktów, osoby, które zarządzają lub będą zarządzać zespołami projektowymi, koordynujące pracę zespołów optymalizacyjnych,przedsiębiorcy,którzy chcą podnieść swoje kompetencje w obszarze zarządzania emocjami

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 8
Data zakończenia rekrutacji: 15-10-2020
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Rozpoznawanie emocji
  1. Odczytywanie sygnałów emocjonalnych z własnego organizmu
  2. Reakcje mimiczne i mowa ciała – rozpoznawanie emocji u ludzi
  3. Mocne i słabe strony empatii – rozwijanie empatii  poznawczej
 2. Samokontrola emocjonalna
  1. Kształtowanie „twardej” osobowości (wzmacnianie hardiness) – „Kiedy, coś cię nie zabije, to cię wzmocni?”
  2. Proste sposoby regulacji pobudzenia emocjonalnego
  3. Poznawczo-behawioralne metody samokontroli emocjonalnej
 3. Pozytywna psychologia porażki
  1. Nastawienie na rozwój zamiast nastawienia na trwałość
  2. Poszukiwanie „obiecujących” źródeł porażki
  3. Wzmacnianie poczucia kontroli nad zdarzeniami
 4. „Oczyszczanie” zespołu ze szkodliwych emocji
  1. „Szczepienie” przeciwko szkodliwym emocjom
  2. Sztuka dialogu ze współpracownikami w trudnych sytuacjach
  3. Procedura emocjonalnego defusingu
 5. „Zarażanie” emocjami
  1. „Dopasowanie” emocji do zadań
  2. Kogo i kiedy można „zarazić”?
  3. Wzbudzanie odpowiednich emocji u współpracowników
 6. Budowanie poczucia własnej wartości jako układu odpornościowego świadomości 
 7. Fllary poczucia własnej wartości i budowania zdrowej samooceny

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Szkolenie ma na celu zapobieżenie wypaleniu zawodowemu pracowników, wyższej wydajności pracy bez zmęczenia wynikającego ze stresu i zwiększenia odporności psychicznej pracowników.Cel biznesowy ma wpływ na sytuacje ekonomiczną i finansową firm.

Cel edukacyjny

Dzięki szkoleniu uczestnicy rozwijają wiedzę z zakresu:
• Stresu i jego roli w pracy
• Kształtowania się korzystnych lub niekorzystnych nawyków emocjonalnych
• Psychologicznego działania mechanizmów autopercepcji i dysonansu poznawczego
Ponadto uczestnicy rozwijają:
• Umiejętności asertywnych reakcji na emocjonujące sytuacje
• Samoświadomość emocjonalną
• Umiejętność przyjmowania różnych perspektyw w spojrzeniu na siebie
• Odporność psychiczną

Efekty uczenia się

 • rozpoznawanie emocji u siebie i u innych osób
 • obniżanie nadmiernego pobudzenia emocjonalnego
 • rozwijanie samokontroli emocjonalnej
 • psychologiczne „utwardzanie” (kształtowanie tzw. hardiness)
 • pozytywne wpływanie na emocje współpracowników
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 130,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 130,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wyzwolenia 72, 43-460 Wisła, woj. śląskie

Szkolenie odbywa się w pięknym centrum rozwoju:Willa Mała Czarna: https://www.facebook.com/Willa-Ma%C5%82a-Czarna-104426074692194 Willa zapewnia wszystkie wymogi epidemiczne dla Uczestników.Szkolimy tylko w małych grupach do 8 osób.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Cezary Radomski

Cezary Radomski

Trener biznesu, coach, doradca, mediator, wykładowca akademicki
Psycholog specjalizujący się w psychologii społecznej, ekonomicznej, emocji i motywacji, behawioryzmie

Kierownik studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS. Wieloletni współpracownik firm szkoleniowo-doradczych, do których należą m.in. TAW Polska i Moderator, gdzie był m.in. współprowadzącym kilkunastu edycji Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. Kierował projektami szkoleniowymi dla menedżerów, sprzedawców i różnych grup specjalistów. Prowadził szkolenia oraz coaching i doradztwo w obszarach zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej oraz działania zespołu, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.
wyższe psychologiczne
Przeprowadził ponad 650 szkoleń oraz kilkaset sesji coachingowych lub doradczych m.in. w następujących branżach:
- finansowej (Credit Agricole, Santander Consumer Bank, BZ WBK),
- IT (Volvo IT, Nask, Axit Sp. z o.o.),
- sieciach handlowych i usługowych (Kaufland, Real, Pryzmat Sp. z o.o.),
- automotive (AAM, Leoni Kable, Dreaxlmeier, Autolife),
- centrach badawczo rozwojowych (EIT+, Cuprum),
- branży wydobywczej (Protea – przemysł offshore, przedsiębiorstwa grupy KGHM),
- branży energetycznej (Schneider Electric, Kelvion Machine Cooling),
a także w firmach z innych branż.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Natalia Kurzawa

Natalia Kurzawa

email: szkolenia.blizej@wp.pl

tel: (+48) 530 697 250

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Raport z badania odporności psychicznej

 

 

Ciasteczka>