Usługa - Prawne i praktyczne aspekty ochrony osób i mienia- część 15

Logo Klinika Wiedzy Agata Drabek

4.9/5 z 15126 ocen

Tytuł Prawne i praktyczne aspekty ochrony osób i mienia- część 15

Numer usługi 2020/08/10/13272/608664

Dostawca usług Klinika Wiedzy Agata Drabek

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

560,00 zł netto za osobę

560,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników branży ochrony.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 18-08-2020
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Podstawowe pojęcia i informacje dotyczące broni i amunicji, rys historyczny.
 2. Teoria strzału.
 3. Balistyka
 4. Pojęcie kalibru broni.
 5. Budowa i zasady działania różnych jednostek broni-teoria.
 6. Budowa i zasady działania różnych jednostek broni-praktyka.
 7. Zasady bezpieczeństwa w trakcie używania broni (BLOS).
 8. Zasady bezpieczeństwa na strzelnicyz uwzględnieniem sytuacji epidomiologicznej i zagrożeń związanych z epidemią COVID-19.
 9. Sposoby noszenia i dobywania broni.
 10. Pozycje strzeleckie.
 11. Trening manualny z bronią bez amunicji ,,Bezstrzałowy”.
 12. Praktyczny trening strzelecki z użyciem broni krótkiej, długiej i gładkolufowej. 

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Prawne i praktyczne aspekty ochrony osób i mienia- część 15
Data realizacji zajęć
18-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawową terminologią dotyczącą broni i amunicji oraz aspektem historycznym dotyczącym rozwoju broni palnej.
Uczestnicy poznają zagadnienie teorii strzału, balistyki, kalibru broni, poznają pozycje strzeleckie.
Uczestnicy nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą budowy, zasady działania, składania i rozkładania różnych jednostek broni, bezpiecznego noszenia i dobywania broni.
Uczestnicy nabędą umiejętność w zakresie zasad bezpieczeństwa w trakcie używania broni z uwzględnieniem sytuacji epidomiologicznej i zagrożeń związanych z epidemią COVID-19.
Uczestnicy nabędą podstawowych praktycznych umiejętności strzeleckich z użyciem broni krótkiej, długiej i gładkolufowej.

Efekty uczenia się

W wyniku szkolenia uczestnicy:

Zapoznają się  z podstawową terminologią w dotycząca broni i amunicji.

Poznają pojęcia: teoria strzału, balistyka, kaliber broni.

Poznają pozycje strzeleckie.

Nabędą wiedzę na temat budowy i zasady działania różnych jednostek broni.

Nabędą wiedzę w zakresie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy  z uwzględnieniem sytuacji epidomiologicznej i zagrożeń związanych z epidemią COVID-19.

Nabędą wiedzę praktyczną na temat bezpiecznych sposobów noszenia i dobywania broni oraz pozycji strzeleckich.

Nabędą ponadto umiejętność praktycznych w zakresie treningu ,,bezstrzałowego” oraz treniungu z użyciem amunicji bojowej z użyciem broni krótkiej, długiej i gładkolufowej. 

.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 560,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 560,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź, woj. łódzkie

Na życzenie Zamawiającego miejsce realizacji szkolenia może ulec zmianie.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Bartłomiej Podciechowski

Bartłomiej Podciechowski

służby mundurowe, ochrona osób i mienia
instruktor Polskiego Związku Instruktorów Służb
Mundurowych, kwalifikowany pracownik ochrony
osób i mienia; czynny funkcjonariusz Policji,
doświadczony instruktor z zakresu taktyki i
techniki interwencji
wyższe
wykładowca na uczelniach wyższych na kursach
specjalistycznych; kilkaset godzin szkoleń
specjalistycznych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agata Drabek

Agata Drabek

email: agatadrabek@klinikawiedzy.pl

tel: +48608638947

Ciasteczka>