Usługa - Kurs nauki jazdy kat,,C'' Kierunek Kariera Zawodowa

Logo Auto Szkoła Murzynek Krzysztof Murzyn

4.7/5 z 32 ocen

Tytuł Kurs nauki jazdy kat,,C'' Kierunek Kariera Zawodowa

Numer usługi 2020/08/10/36026/608653

Dostawca usług Auto Szkoła Murzynek Krzysztof Murzyn

Miejsce usługi Pcim

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

45,00 zł netto za osobogodzinę

45,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Usługa kierowana do uczestników programu Kierunek Kariera

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 16-09-2020
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Starosty Myślenickiego z dnia 01.06.2016 o Nr.00321209 wydana na podstawie ar.28 ust.1,ust.8,art.31 ust..3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.(Dz.U.2011 nr 30 poz.151 z pózn.zm.art.39 g ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz.U.2016.1907 z pózn.zm)
Zakres uprawnień: AM,A2,A,B,C,CE

Ramowy program usługi

Pokaż program

20 godz.edukacyjnych zajęć teoretycznych

40 godz.edukacyjnych zajęć praktycznych [30 godz.zagarowych]

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Teoria
Data realizacji zajęć
17-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Teoria
Data realizacji zajęć
18-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Teoria
Data realizacji zajęć
19-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Teoria
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie do egzaminu państwowego prawa jazdy kat.''C''

Efekty uczenia się

Zaliczenie egzaminów wewnętrznych.Przygotowanie do egzaminów państwowych

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 45,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 45,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Pcim 1176, 32-432 Pcim, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jerzy Śliwiński

Jerzy Śliwiński

Zajęcia teoretyczne

Zdjęcie Krzysztof Murzyn

Krzysztof Murzyn

Zajęcia praktyczne

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Krzysztof Murzyn

Krzysztof Murzyn

email: automurzynek@op.pl

tel: 608615295

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Posiadanie Profilu Kandydata na Kierowce Kat.C

Odbycie egzaminów państwowych na prawo jazdy kat.''C'' w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

Informacje dodatkowe

Testy

Ciasteczka>