Usługa - Kurs prawa jazdy kategorii C wraz z opłatą za pierwszy egzamin

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców "PRAWKO" Chmura Dorota

4.6/5 z 53 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kategorii C wraz z opłatą za pierwszy egzamin

Numer usługi 2020/08/10/15251/608643

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców "PRAWKO" Chmura Dorota

Miejsce usługi Dębica

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 430,00 zł netto za osobę

2 430,00 zł brutto za osobę

48,60 zł netto za osobogodzinę

48,60 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Do szkolenia mogą przystąpić osoby które nie ukończyły 21 roku życia.

Kursant musi przebywać na terenie Polski przez okres minimum 185 dni w roku.

Uzyska odpowienie oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy w zawodzie kierowcy.

Uczestnik najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia musi dostarczyć do biura OSK PRAWKO Profil Kandydata na Kierowcę, który należy wyrobić w Wydziale Komunikacji zgodnym z miejscem zameldowania.

Musi posiadać prawo jazdy kategorii min. B

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 28-08-2020
Liczba godzin usługi: 50
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia pod numerem 40/12 z dnia 05.05.2017 wydane przez Wojewodę Podkarpackiego art. 39g ustwy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2016.1907 z poźn. zm.)
Zakres uprawnień: Szkolenie w zakresie prawa jazdy kategori C, C+E, C1, C1+E oraz D, D+E, D1, D1+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Prawo jazdy kat. C - program szkolenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 października 2005 roku szkolenie na prawo jazdy kat. C składa się z 20 godzin szkolenia teoretycznego oraz 30 godzin szkolenia praktycznego.

W trakcie szkolenia z zakresu kat. C w naszej szkole:

 • korzystasz z pomocy audiowizualnych ułatwiających zrozumienie i zapamiętanie materiału
 • uzyskujesz odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem do egzaminu na prawo jazdy kat. C
 • otrzymujesz wsparcie kierowcy zawodowego z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów samochodowych ciężarowych na trasach krajowych i międzynarodowych
 • uczysz się poprzez ćwiczenie i praktykę - podczas zajęć praktycznych doskonale opanujesz manewrowanie samochodem ciężarowym
 • w profesjonalny sposób przygotowujesz się do  egzaminu państwowego

Program szkolenia teoretycznego

 • Budowa, obsługa i eksploatacja samochodu ciężarowego
 • Zasady poruszania się po drodze samochodem ciężarowym: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami
 • Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowanie kierowcy
 • Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda samochodem w różnych warunkach
 • Przewożenie towarów - załadunek, rozmieszczenie, mocowanie ładunku
 • Manewrowanie sam.ciężarowym w ruchu miejskim
 • Szczególne znaki, ograniczenia i nakazy dotyczące samochodów ciężarowych 
 • Planowanie trasy przejazdu
 • Czas pracy kierowcy, karta kierowcy, tachograf
 • Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa
 • Ekonomia jazdy
 • Błędy najczęściej popełniane przez kierowców samochodów ciężarowych
 • Przygotowanie do egzaminu teoretycznego
 • Egzamin wewnętrzny

Program szkolenia praktycznego

 • Przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy
 • Mocowanie i zabezpieczenie ładunku
 • Ruszanie, obsługa biegów, hamowanie
 • Manewrowanie samochodem ciężarowym
 • Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem
 • Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości)
 • Jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie
 • Czynności kontrolne na drodze
 • Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu
 • Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu
 • Egzamin wewnętrzny

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
31-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
01-09-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
02-09-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
05-09-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
06-09-2020
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
07-09-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Realizacja szkolenia umożliwi podniesienie kwalifikacji zawodowych Uczestników.

Efekty uczenia się

Prawo jazdy kat. C - program szkolenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 października 2005 roku szkolenie na prawo jazdy kat. C składa się z 20 godzin szkolenia teoretycznego oraz 30 godzin szkolenia praktycznego.

W trakcie szkolenia z zakresu kat. C w naszej szkole:

 • korzystasz z pomocy audiowizualnych ułatwiających zrozumienie i zapamiętanie materiału
 • uzyskujesz odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem do egzaminu na prawo jazdy kat. C
 • otrzymujesz wsparcie kierowcy zawodowego z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów samochodowych ciężarowych na trasach krajowych i międzynarodowych
 • uczysz się poprzez ćwiczenie i praktykę - podczas zajęć praktycznych doskonale opanujesz manewrowanie samochodem ciężarowym
 • w profesjonalny sposób przygotowujesz się do  egzaminu państwowego

Program szkolenia teoretycznego

 • Budowa, obsługa i eksploatacja samochodu ciężarowego
 • Zasady poruszania się po drodze samochodem ciężarowym: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami
 • Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowanie kierowcy
 • Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda samochodem w różnych warunkach
 • Przewożenie towarów - załadunek, rozmieszczenie, mocowanie ładunku
 • Manewrowanie sam.ciężarowym w ruchu miejskim
 • Szczególne znaki, ograniczenia i nakazy dotyczące samochodów ciężarowych 
 • Planowanie trasy przejazdu
 • Czas pracy kierowcy, karta kierowcy, tachograf
 • Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa
 • Ekonomia jazdy
 • Błędy najczęściej popełniane przez kierowców samochodów ciężarowych
 • Przygotowanie do egzaminu teoretycznego
 • Egzamin wewnętrzny

Program szkolenia praktycznego

 • Przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy
 • Mocowanie i zabezpieczenie ładunku
 • Ruszanie, obsługa biegów, hamowanie
 • Manewrowanie samochodem ciężarowym
 • Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem
 • Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości)
 • Jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie
 • Czynności kontrolne na drodze
 • Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu
 • Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu
 • Egzamin wewnętrzny
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Dokument wydawany jest przez Starostę Powiatowego na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD/ MORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta Powiatowy
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 430,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 430,00 zł
Koszt osobogodziny netto 48,60 zł
Koszt osobogodziny brutto 48,60 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Krakowska 28, 39-200 Dębica, woj. podkarpackie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Paweł Chmura

Paweł Chmura

zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w zakresie prawa jazdy kategorii C i kwalifikacji wstępnej
przeprowadzonych ok. 200 szkoleń
wyższe
przeprowadzonych ok. 200 szkoleń tożsamych z tematyką proponowanego szkolenia

Zdjęcie Krzysztof Mikrut

Krzysztof Mikrut

zajęcia praktyczne z zakresu kursu prawa jazdy kategorii C oraz kwalifikacji wstępnej
przeprowadzonych ok. 300 szkoleń
średnie
przeprowadzonych ok. 300 szkoleń tożsamych z tematyką proponowanego szkolenia

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paweł Chmura

Paweł Chmura

email: prawko@vp.pl

tel: 660512970

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Po zakończonym szkoleniu uczestnik musi podejść do egzaminu państwowego.

Ciasteczka>