Usługa - Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

4.3/5 z 316 ocen

Tytuł Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Numer usługi 2020/08/10/9013/608602

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Miejsce usługi Starachowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 100,00 zł netto za osobę

1 100,00 zł brutto za osobę

24,44 zł netto za osobogodzinę

24,44 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 4 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych, które chcą wykonywać zadania operatora wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia i zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 21-09-2020
Liczba godzin usługi: 45
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

       

  Lp.                                Blok tematyczny                      Liczba godzin
   1.

Wiadomości o przepisach prawnych
dozoru technicznego

             3
   2.

Ogólne wiadomości na temat urządzeń
transportu bliskiego

             3
   3.

Budowa wózków jezdniowych z
mechanicznym napędem podnoszenia

             7
   4.

Zasady bezpiecznej eksploatacji
urządzeń zasilanych gazem (LPG)

             2
   5.

Obsługa i praca wózkiem jezdniowym z
mechanicznym napędem podnoszenia

             4
   6.

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy
obsłudze wózków jezdniowych z
mechanicznym napędem podnoszenia

             4
   7.

Procedura postępowania przy
niebezpiecznym uszkodzeniu i
nieszczęśliwym wypadku przy pracy
wózkiem jezdniowym z mechanicznym
napędem podnoszenia

             2
   8.

Zajęcia praktyczne

            20( dwie grupy po 10 godz.)
                                                             Razem:          45

                    

        

 

                                                 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wiadomości o przepisach prawnych dozoru technicznego
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Ogólne wiadomości na temat urządzeń transportu bliskiego
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Ogólne wiadomości na temat urządzeń transportu bliskiego
Data realizacji zajęć
24-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Budowa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Data realizacji zajęć
24-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Budowa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Data realizacji zajęć
08-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem (LPG)
Data realizacji zajęć
08-10-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa i praca wózkiem jezdniowym z mechanicznym napędem podnoszenia
Data realizacji zajęć
13-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Data realizacji zajęć
13-10-2020
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Data realizacji zajęć
19-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Procedura postępowania przy niebezpiecznym uszkodzeniu i nieszczęśliwym wypadku przy pracy wózkiem jezdniowym z mechanicznym napędem podnoszenia
Data realizacji zajęć
19-10-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
22-10-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
28-10-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
29-10-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków podnośnikowych oraz uzyskanie wiedzy w zakresie obsługi wózków jezdniowych. Absolwent kursu będzie umiał: wykonywać czynności obsługowe przed przystąpieniem do pracy, sprawdzać działanie urządzeń zabezpieczających, przestrzegać w pracy przepisów i zasad bhp.

Efekty uczenia się

 Po zakończonym szkoleniu Absolwent kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia'' Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia''.

        Absolwent będzie znał:

 • wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznem
 • rodzaje urządzeń transportu bliskiego
 • urządzenia zabezpieczające
 • pracę w warunkach specyficznych
 • warunki bezpicznej pracy
 • bhp przy obsłudze wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • budowa i działanie wózka jezdniowego z mechanicznym napędem podnoszenia
 • niebezpieczne uszkodzenie/nieszczęśliwy wypadek- procedura postępowania

  Absolwent będzie umiał/wiedział:
   
 • wykonywać czynności obsługowe przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po jej zakończeniu,
 • sterować mechanizmami wózka jezdniowego z mechanicznym napędem podnoszenia
 • sprawdzać działanie urządzeń zabezpieczających,
 • przestrzegać w pracy przepisów i zasad bhp,
 • właściwie postępować w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń
 • udzielać pierwszej pomocy w razie wypadków
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Uzyskanie pozytywnego wyniku skutkuje otrzymaniem Zaświadczenia Kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 24,44 zł
Koszt osobogodziny brutto 24,44 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Starachowice 4, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie

Budynek CKZ posiada odpowiednią infrastrukturę, w tym sale wykładowe wyposażone w miejsca siedzące i stoliki, sprzęt audiowizualny, zestaw do prezentacji multimedialnych, flipcharty. Budynek jest wyposażony w odpowiednią ilość pomieszczeń socjalnych, szatnię i WC.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Maciej Szewczyk

Maciej Szewczyk

Transport - logistyka
Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych i teoretycznych na kursach kierowca wózków widłowych. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego oraz przygotowanie pedagogiczne.
Wyższe licencjackie
Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych i teoretycznych na kursach kierowca wózków widłowych. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego oraz przygotowanie pedagogiczne.

Zdjęcie Marek Wójcik

Marek Wójcik

Transport - logistyka Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych i teoretycznych na kursach kierowca wózków widłowych. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego oraz przygotowanie pedagogiczne. Wyższe inżynierskie. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych i teoretycznych na kursach kierowca wózków widłowych. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego oraz przygotowanie pedagogiczne.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Iwona Sitek

Iwona Sitek

email: isitek@zdz.kielce.pl

tel: (+48) 412 743 691

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 

 • osoby pełnoletnie
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

 

 

Informacje dodatkowe

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie  wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz po zdanym egzaminie zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego,

Ciasteczka>