Usługa - PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW- usługa zdalna

Logo Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

4.4/5 z 1634 ocen

Tytuł PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW- usługa zdalna

Numer usługi 2020/08/10/8058/608597

Dostawca usług Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 290,00 zł netto

1 290,00 zł brutto

53,75 zł netto za godzinę

53,75 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Adresaci szkolenia:
- początkujący księgowi
- osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą
- osoby zainteresowane optymalizacją podatkową małych firm
- osoby zamierzające samodzielnie prowadzić książkę przychodów i rozchodów

Szkolenie jest również polecane dla pracowniców i kadry zarządzającej MŚP.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 23-10-2020
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

- podstawowe cechy różnych form prowadzenia działalności gospodarczej

- formy działalności mogące prowadzić uproszczoną księgowość

- powstanie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości

 1. Zasady ozusowania tzw. Jednoosobowej działalności gospodarczej

-prawo do preferencyjnych składek ZUS

-wysokość składek ZUS

-składki ZUS z działalności w przypadku dodatkowych form zarobkowania

 1. Formy uproszczonej księgowości

-karta podatkowa

-ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

-zasady ogólne (KPIR)

 1. Zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów

-jak ujmować przychody i koszty w KPIR

-ewidencja zakupu towarów i materiałów

-ewidencja wynagrodzeń

-obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych

-zasady sporządzania spisu z natury

-rozpoczęcie i zakończenie roku w KPIR

-prowadzenie KPIR przez biuro rachunkowe

-prowadzenie KPIR przy użyciu programów komputerowych

 1. Dokumenty księgowe

-faktury, rachunki

-dokumenty księgowe

-dokumenty wewnętrzne

-zbiorcze zestawienia dokumentów

-raporty fiskalne

 1. Przychody i koszty podatkowe

-data powstania przychodu

-przychody z nieodpłatnych świadczeń

-definicja kosztów

-data ujęcia kosztów w KPIR

-rodzaje amortyzacji

-wydatki nie będące kosztami

-różnice kursowe

 1. Zasady obliczania podatku

-3 formy zaliczek na PIT

-zgłoszenie wyboru formy odprowadzania zaliczek

-rozliczenie strat z lat ubiegłych

-obliczanie wysokości zaliczek

 1. Podatek VAT w działalności

-ogólne założenia podatku VAT

-VAT – podatek europejski

-kiedy warto być VAT-owocem

-stawki podatku VAT

-zasady rejestracji do VAT

 1. Podmioty zwolnione z VAT

-zwolnienia przedmiotowe

-zwolnienia podmiotowe

-kiedy nie można skorzystać ze zwolnienia

 1. Zasady rozliczania VAT

-data powstania obowiązku podatkowego

-odliczanie VAT od zakupów

-ograniczenia w odliczaniu VAT

-VAT od wydatków związanych z samochodami

-sporządzanie deklaracji VAT

-co zrobić z nadwyżką VAT

-jednolity plik kontrolny

 1. VAT w transakcjach zagranicznych

-wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabycia towarów

-import i eksport towarów

-usługi w obrocie zagranicznym

 1. Kasa fiskalna w firmie

-obowiązek stosowania kasy fiskalnej

-zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

- korekty i pomyłki na kasie fiskalnej
 

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
Zajęcia odbywają się na platformie szkoleniowej Clickmeeting.com w przeglądarce po otrzymaniu linku aktywacyjnego na maila.
Link jest ważny do zakończenia zajęć w danym dniu - mniej więcej godzina 17, potem wygasa.

Wymagania sprzętowe, jakie  muszą Państwo spełnić aby wziąć udział w szkoleniu:
- komputer z aktualną wersją przeglądark: google chrome / firefox / opera / safari lub edge 
- internet o minimalnej prędkości 2 Mb/s 

Sposób walidacji usługi - nagrywanie transmisji w programie i eksport pliku do filmu w celach kontroli

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - webinar na platformie Clickmeeting
Data realizacji zajęć
26-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - webinar na platformie Clickmeeting
Data realizacji zajęć
27-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - webinar na platformie Clickmeeting
Data realizacji zajęć
28-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:
- uczestnik będzie znał zasady funkcjonowania podatkowej książki przychodów i rozchodów;
- uczestnik będzie znał znaczenie optymalizacji podatkowej małych firm;
- uczestnik będzie znał podstawowy aspekty ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy VAT;

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:
- uczestnik będzie znał zasady funkcjonowania podatkowej książki przychodów i rozchodów;
- uczestnik będzie znał znaczenie optymalizacji podatkowej małych firm;
- uczestnik będzie znał podstawowy aspekty ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy VAT;
- uczestnik będzie znał podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej;
- posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z samodzielnym prowadzeniem podatkowej książki przychodów i rozchodów;
- posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
- uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 1 290,00 zł
Koszt usługi brutto 1 290,00 zł
Koszt godziny netto 53,75 zł
Koszt godziny brutto 53,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stanisława Moniuszki 4/8, 40-005 Katowice, woj. śląskie

Centrum Katowic - Kamienica - Trzecie piętro - Brak windy

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Adam Podleśny

Adam Podleśny

Podatki
Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w korporacjach usługowo-księgowych, gdzie między innymi kierował pracą dużych zespołów, odpowiadał za rozliczenia z klientami biznesowymi oraz za rozliczenia międzywydziałowe.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności Analiza Ekonomiczna oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami. 
W latach 2013-2015 współpracował z jedną z katowickich kancelarii podatkowych w ramach realizacji finansowanego ze środków unijnych projektu w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa podatkowego CIT, PIT i VAT. Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia trenerskiego.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Szczepańska

Aleksandra Szczepańska

email: aleksandra.szczepanska@frr.pl

tel: (+48) 501 476 484

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Krok po kroku - co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania:

 1. Przedsiębiorca poszukuje i wybiera odpowiednie szkolenie na stronie Bazy Usług Rozwojowych
 2. Uwaga, bardzo prosimy o rezerwację miejsca u opiekuna szkolenia, po wybraniu usługi
 3. Przedsiębiorca zgłasza się do wybranego operatora i składa wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się na stronie BUR,
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać umowę wsparcia z operatorem,
 5. Operator wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla wybranej usługi,
 6. Przedsiębiorca wpłaca wkład własny operatorowi – tworzony jest zapis na koncie przedpłaconym,
 7. Usługa rozwojowa jest realizowana,
 8. Przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca wypełniają ankietę, 
 9. Firma świadcząca szkolenie wystawia fakturę,
 10. Przedsiębiorca przekazuje operatorowi fakturę za usługę,
 11. Operator weryfikuje czy dane z faktury są zgodne z zapisami z BUR,
 12. Operator płaci netto/brutto kwoty faktury

Informacje dodatkowe

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Uwaga!
W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych. W czas szkolenia są wliczone przerwy kawowe oraz lunch.

Szkolenie PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW​ trwa 3 dni po 8 godzin dydaktycznych:
26, 27, 28 października 2020 r. (09:00-15:45)

W sytuacjach nagłych/nieprzewidzianych prosimy uczestników szkolenia o kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego 32 353 09 26 (czynne pon-ndz 8:00-16:00).

 • materiały szkoleniowe w formie pdf

Usługa będzie rejestrowana i nagrywana w celu monitoringu oraz nagranie będzie udostępnione uczestnikom po uprzednim wyrażeniu zgody wykładowców i uczestników w celu utrwalenia efektów kształcenia.

Ciasteczka>