Usługa - TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2020 ROKU

Logo Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

4.4/5 z 1612 ocen

Tytuł TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2020 ROKU

Numer usługi 2020/08/10/8058/608587

Dostawca usług Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

750,00 zł netto za osobę

750,00 zł brutto za osobę

93,75 zł netto za osobogodzinę

93,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy branży TSL:
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy działów księgowości
 • specjaliści podatkowi
 • pracownicy i właściciele biur rachunkowych
 • właściciele firm
 • pozostałe osoby zainteresowane rozliczaniem obrotu i transportu towarów

Szkolenie jest również polecane dla pracowniców i kadry zarządzającej MŚP.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 12-10-2020
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

1.Ogólne zasady rozliczania VAT w obrocie zagranicznym

 • wykaz aktów prawnych zwierających tematykę rozliczania VAT w transakcjach zagranicznych
 • kiedy transakcja z kontrahentem zagranicznym podlega opodatkowaniu na terytorium kraju, a kiedy w innym Państwie?
 • podatnik zobowiązany do rozliczania VAT od transakcji zagranicznych
 • obowiązek podatkowy w obrocie krajowym i zagranicznym


2.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

 • kiedy transakcję należy rozliczyć jako WDT?
 • nietransakcyjne przemieszczenie towarów a obowiązek rozliczenia WDT
 • przemieszczenie towarów niepowodujące obowiązku rozliczenia WDT
 • Nowe warunki stosowania stawki 0% przy WDT – NOWOŚĆ OD 2020
 • stawka podatku VAT dla transakcji WDT
 • warunki do zastosowania stawki obniżonej dla transakcji WDT
 • obowiązek podatkowy w przypadku transakcji WDT
 • deklarowanie WDT w przypadku posiadania kompletu dokumentów
 • deklarowanie WDT w przypadku braku kompletu dokumentów


3.Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

 • pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • sytuacje niepowodujące obowiązku rozliczenia WNT
 • warunki wystąpienia transakcji WNT
 • ustalenie podstawy opodatkowania przy WNT
 • obowiązek podatkowy w transakcjach WNT
 • prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT


4.Magazyn konsygnacyjny (call of stock)

 • definicja magazynu konsygnacyjnego
 • obowiązki podatników prowadzących magazyn konsygnacyjny
 • warunki niezbędne do prowadzenia magazyny konsygnacyjnego
 • 2 procedury prowadzenia magazynu typu call of stock – NOWOŚĆ OD 2020


5.Eksport towarów

 • pojęcie eksportu wg ustawy o VAT
 • eksport pośredni i bezpośredni – konsekwencje dla rozliczania VAT
 • stawka w eksporcie towarów
 • warunki niezbędne do zastosowania stawki obniżonej w eksporcie towarów
 • rozliczanie VAT od zaliczek na poczet eksportu towarów
 • moment podatkowy w eksporcie towarów
 • zasady deklarowania eksportu


6.Import towarów

 • pojęcie importu towarów wg ustawy o VAT
 • podstawa opodatkowania w imporcie towarów
 • import towarów rozliczany wg zasad ogólnych
 • metoda uproszczona rozliczania importu towarów
 • warunki zastosowania metody uproszczonej
 • skutki niespełnienia warunków do zastosowania metod uproszczonej rozliczania importu


7.Transakcje trójstronne uproszczone i transakcje łańcuchowe

 • transakcje łańcuchowe a transakcje trójstronne
 • warunki wystąpienia transakcji trójstronnej uproszczonej
 • zasady rozliczania uproszczonej transakcji trójstronnej
 • transakcje trójstronne w deklaracjach podatkowych
 • zasady rozliczania transakcji łańcuchowych
 • ustalanie miejsca świadczenia w transakcjach łańcuchowych – NOWOŚĆ OD 2020
 • transakcje ruchome i nieruchome
 • rozliczanie WDT i WNT w transakcjach łańcuchowych


8.Usługi w obrocie zagranicznym

 • obrót usługami na terytorium UE i poza UE
 • pojęcie podatnika dla celów rozliczania usług w obrocie zagranicznym
 • ustalenie miejsca świadczenia usług – zasada ogólna
 • stawka vat na usługi w obrocie zagranicznym
 • pojęcie importu usług
 • obowiązek podatkowy przy świadczeniu i imporcie usług
 • zasady deklarowania świadczenia i nabywania usług od kontrahentów zagranicznych
 • obowiązki informacyjne w przypadku usług świadczonych na terytorium UE


9.Usługi transportowe

 • transport a spedycja – różnice w rozliczaniu podatku VAT
 • szczególne regulacje dotyczące świadczenia usług transportowych
 • kiedy usługa transportowa opodatkowana jest w kraju a kiedy w innym Państwie?
 • od czego zależy stawka podatku VAT na usługi transportowe?
 • dokumentacja niezbędna przy świadczeniu usług transportowych
 • konsekwencje braku odpowiedniej dokumentacji
 • transport a usługi pomocnicze – rozładunek, załadunek
 • fakturowanie i refakturowanie usługi transportowej
 • podwykonawstwo w świadczeniu usług transportowych
 • dostawa i transport towaru jako kompleksowa transakcja
 • zakup za granicą towarów niezbędnych do wykonania usługi transportowej
 • moment obowiązku podatkowego przy usługach transportowych
 • obowiązki deklaracyjne i informacyjne wobec organów podatkowych

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2020 ROKU
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych związanych z obrotem i transportem towarów.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:
- uczestnik będzie znał zasady rozliczania podatku VAT w operacjach transportu i obrotu towarami;
- uczestnik będzie znał najnowsze interpretacje podatkowe i wyroki sądowe;
- uczestnik będzie potrafił właściwie klasyfikować rozliczane transakcje;
- uczestnik będzie znał zasady właściwego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT;
- uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z samodzielnym sporządzaniem odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych,
- uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu
- uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:
- uczestnik będzie znał zasady rozliczania podatku VAT w operacjach transportu i obrotu towarami;
- uczestnik będzie znał najnowsze interpretacje podatkowe i wyroki sądowe;
- uczestnik będzie potrafił właściwie klasyfikować rozliczane transakcje;
- uczestnik będzie znał zasady właściwego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT;
- uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z samodzielnym sporządzaniem odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych,
- uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu
- uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 750,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 750,00 zł
Koszt osobogodziny netto 93,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 93,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stanisława Moniuszki 4/8, 40-005 Katowice, woj. śląskie

Centrum Katowic - Kamienica - trzecie pietro - brak windy

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Adam Podleśny

Adam Podleśny

Podatki
Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w korporacjach usługowo-księgowych, gdzie między innymi kierował pracą dużych zespołów, odpowiadał za rozliczenia z klientami biznesowymi oraz za rozliczenia międzywydziałowe.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności Analiza Ekonomiczna oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami. 
W latach 2013-2015 współpracował z jedną z katowickich kancelarii podatkowych w ramach realizacji finansowanego ze środków unijnych projektu w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa podatkowego CIT, PIT i VAT. Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia trenerskiego.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Szczepańska

Aleksandra Szczepańska

email: aleksandra.szczepanska@frr.pl

tel: 323530926

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Krok po kroku - co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania:

 1. Przedsiębiorca poszukuje i wybiera odpowiednie szkolenie na stronie Bazy Usług Rozwojowych
 2. Uwaga, bardzo prosimy o rezerwację miejsca u opiekuna szkolenia, po wybraniu usługi
 3. Przedsiębiorca zgłasza się do wybranego operatora i składa wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się na stronie BUR,
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać umowę wsparcia z operatorem,
 5. Operator wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla wybranej usługi,
 6. Przedsiębiorca wpłaca wkład własny operatorowi – tworzony jest zapis na koncie przedpłaconym,
 7. Usługa rozwojowa jest realizowana,
 8. Przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca wypełniają ankietę, 
 9. Firma świadcząca szkolenie wystawia fakturę,
 10. Przedsiębiorca przekazuje operatorowi fakturę za usługę,
 11. Operator weryfikuje czy dane z faktury są zgodne z zapisami z BUR,
 12. Operator płaci netto/brutto kwoty faktury

Ważne! Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu.

Informacje dodatkowe

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Uwaga!
W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych. W czas szkolenia są wliczone przerwy kawowe oraz lunch.


Szkolenie TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2020 ROKU trwa 8 godzin dydaktycznych.
14.10.2020  r. (09:00-15:45)

W sytuacjach nagłych/nieprzewidzianych prosimy uczestników szkolenia o kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego 32 353 09 26 (czynne pon-ndz 8:00-16:00).

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik
 • długopis
Ciasteczka>