Usługa - KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów

Logo Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

4.4/5 z 1610 ocen

Tytuł KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów

Numer usługi 2020/08/10/8058/608581

Dostawca usług Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

750,00 zł netto za osobę

750,00 zł brutto za osobę

93,75 zł netto za osobogodzinę

93,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Adresaci szkolenia:
- księgowi,
- doradcy podatkowi,
- pracownicy działów finansowo-księgowych,
- osoby odpowiedzialne za rozliczenia z kasami fiskalnymi,
- wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

Szkolenie jest również polecane dla pracowniców i kadry zarządzającej MŚP.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 05-10-2020
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

1.Podstawy prawe regulujące stosowanie kas fiskalnych

 • regulacje dotyczące kas fiskalnych w ustawie o VAT
 • regulacje dotyczące kas fiskalnych w rozporządzeniach


2.Dokumentowanie sprzedaży

 • faktura, rachunek, paragon
 • obowiązek wystawienia faktury a obowiązek wydania paragonu
 • faktura wystawiana do paragonu
 • kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury
 • faktury na żądanie a paragon


3.Podstawowe zasady wystawiania faktur

 • faktura a rachunek
 • obowiązkowe i fakultatywne dane na fakturze
 • data wystawienia i data sprzedaży na fakturze
 • terminy wystawiania faktur
 • korygowanie błędów na fakturze
 • faktura duplikat i pro-forma
 • stosowanie faktur elektronicznych
 • faktury w walucie
 • zapłata za fakturę – obowiązkowy split payment od 01/11/2019


4.Kasa fiskalna w firmie

 • kasy fiskalne, kasy o przeznaczeniu specjalnym i drukarki fiskalne
 • zapis danych na kasie
 • ogólne obowiązki związane ze stosowaniem kas fiskalnych
 • przeglądy techniczne kas fiskalnych
 • obowiązki instruktażowe związane ze stosowanie kas fiskalnych
 • obowiązki pracownika obsługującego kasę fiskalną


5.Nazwa towaru lub usługi oraz stawki podatku VAT na kasie

 • nazwa produktu na paragonie
 • możliwość grupowania produktów
 • stosowanie nazewnictwa dla usług złożonych (kompleksowych)
 • przypisanie stawek podatku VAT na kasie
 • nowa matryca stawek podatku VAT - NOWOŚĆ


6.Zaliczki i korekty na kasie fiskalnej

 • zasady ewidencji zaliczek na kasie fiskalnej
 • ewidencja zwrotów i reklamacji
 • korygowanie błędów i pomyłek


7.Kasy z elektronicznym zapisem danych i kasy on-line

 • możliwość stosowania kas tradycyjnych
 • obowiązek stosowania kas on-line
 • zasady rejestrowania i wyrejestrowania kas tradycyjnych
 • zasady rejestrowania i wyrejestrowania kas on-line
 • obowiązki podatnika związane ze stosowaniem kas on-line
 • zwrot gotówki za zakup kas on-line


8.Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

 • podmioty i branże zwolnione z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
 • podmioty zobowiązane do stosowania kasy od pierwszej złotówki
 • sprzedaż internetowa a kasa fiskalna
 • sprzedaż środków trwałych w firmie
 • sprzedaż na rzecz własnych pracowników a kasa 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami podatkowymi w zakresie ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:
- uczestnik będzie znał aktualne przepisy z zakresu stosowania kas fiskalnych;
- uczestnik będzie posiadał wiedze na temat obowiązku instalowania kasy;
- uczestnik będzie znał najnowsze interpretacje podatkowe z zakresu kas fiskalnych;
- uczestnik będzie posiadał wiedze na temat branż nie wymagających rejestrowania sprzedaży za pośrednictwem kasy;
- uczestnik będzie znał zasady właściwego ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej;
- uczestnik będzie znał sposoby korygowania sprzedaży zarejestrowanej na kasie;
- uczestnik będzie posiadał wiedzę w zakresie pracy z urządzeniami i oprogramowaniem fiskalnym;
- uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z podatkowymi aspektami kasy fiskalnej w firmie;
- uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
- uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:
- uczestnik będzie znał aktualne przepisy z zakresu stosowania kas fiskalnych;
- uczestnik będzie posiadał wiedze na temat obowiązku instalowania kasy;
- uczestnik będzie znał najnowsze interpretacje podatkowe z zakresu kas fiskalnych;
- uczestnik będzie posiadał wiedze na temat branż nie wymagających rejestrowania sprzedaży za pośrednictwem kasy;
- uczestnik będzie znał zasady właściwego ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej;
- uczestnik będzie znał sposoby korygowania sprzedaży zarejestrowanej na kasie;
- uczestnik będzie posiadał wiedzę w zakresie pracy z urządzeniami i oprogramowaniem fiskalnym;
- uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z podatkowymi aspektami kasy fiskalnej w firmie;
- uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
- uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 750,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 750,00 zł
Koszt osobogodziny netto 93,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 93,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stanisława Moniuszki 4/8, 40-005 Katowice, woj. śląskie

Centrum Katowic - kamienica - trzecie piętro bez windy

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Szczepańska

Aleksandra Szczepańska

email: aleksandra.szczepanska@frr.pl

tel: 501476484

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Krok po kroku - co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania:

 1. Przedsiębiorca poszukuje i wybiera odpowiednie szkolenie na stronie Bazy Usług Rozwojowych
 2. Uwaga, bardzo prosimy o rezerwację miejsca u opiekuna szkolenia, po wybraniu usługi
 3. Przedsiębiorca zgłasza się do wybranego operatora i składa wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się na stronie BUR,
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać umowę wsparcia z operatorem,
 5. Operator wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla wybranej usługi,
 6. Przedsiębiorca wpłaca wkład własny operatorowi – tworzony jest zapis na koncie przedpłaconym,
 7. Usługa rozwojowa jest realizowana,
 8. Przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca wypełniają ankietę, 
 9. Firma świadcząca szkolenie wystawia fakturę,
 10. Przedsiębiorca przekazuje operatorowi fakturę za usługę,
 11. Operator weryfikuje czy dane z faktury są zgodne z zapisami z BUR,
 12. Operator płaci netto/brutto kwoty faktury

 

Ważne! Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu.

Informacje dodatkowe

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Uwaga!
W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych. W czas szkolenia są wliczone przerwy kawowe oraz lunch.

Szkolenie KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów trwa 8 godzin dydaktycznych:
07.10.2020 r. (09:00-15:45)

W sytuacjach nagłych/nieprzewidzianych prosimy uczestników szkolenia o kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego 32 353 09 26 (czynne pon-ndz 8:00-16:00).

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik
 • długopis
Ciasteczka>