Usługa - Prawo jazdy kat.B wraz z egzaminem państwowym

Logo Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Koninie

4.7/5 z 176 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat.B wraz z egzaminem państwowym

Numer usługi 2020/08/10/14411/608574

Dostawca usług Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Koninie

Miejsce usługi Konin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 070,00 zł netto za osobę

2 070,00 zł brutto za osobę

33,39 zł netto za osobogodzinę

33,39 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupe docelową stanowią osoby chcące nabyć uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym o dmc do 3,5 t.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia.

-wiek 18 lat

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

-profil kandydata na kierowcę (PKK) dla KAT.B

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 11-09-2020
Liczba godzin usługi: 62
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja nr 110.2.921.2013 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 listopada 2013r.
Zakres uprawnień: Kurs dla osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym: prawo jazdy kat. B

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia teoretyczne trwają 30 godzin i  odbywają się w formie wykładów zgodnie z harmonogramem. Zajęcia praktyczne trwają 30 godzin i  będą realizowane na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kat. B. 

Zajęcia praktyczne odbędą się po zajęciach teoretycznych .Uczestnicy  szkolenia sami ustalają termin kiedy będą uczestniczyć w nich. 

Tematy zajęć edukacyjnych

Zajęcia teoretyczne -30 godzin

 1. .Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej- 10 godzin
 2. .Zagrożenia związane z ruchem drogowym- 10 godzin
 3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych-5 godzin
 4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu- 5 godzin

Praktyczna nauka jazdy - 30 godzin

  1.  Plac manewrowy 

 • Przygotowywanie się do jazdy, sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio  za bezpieczeństwo jazdy
 • Ruszanie z miejsca raz jazda pasem ruchu  do przodu i do tyłu 
 • Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

2. Ruch drogowy  

 • Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
 •  Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi   
 • odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
 • Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
 • Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 • Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 • Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 • Przejazd przez skrzyżowania równorzędne
 • Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
 • Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
 • Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy
 • Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe
 • Przejazd przez przejścia dla pieszych
 • Parkowanie skośne
 • Parkowanie prostopadłe
 • Parkowanie równoległe 
 • Przejazd przez tunel
 • Przejazd przez torowisko tramwajowe
 •  kolejowe
 • Przejazd obok przystanku tramwajowego
 • autobusowego
 • Wykonanie manewru wyprzedzania
 • Wykonanie manewru omijania
 • Wykonanie manewru wymijania
 • Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
 • Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo
 • Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo
 • Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu
 • Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowe
 • Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu
 • Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych
 • Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy 
 • Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem

Zajęcia na placu manewrowym i ruchu drogowym łącznie - 30 godzin.

Po ukończonym szkoleniu osoba jest zobowiązana  do przystąpienia do  egzaminu państwowego  teoretycznego  i praktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego . Czas trwania egzaminu teoretycznego -1 godzina,  praktycznego  - 1 godzina. 

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
11-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
12-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
13-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
13-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
14-09-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
15-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
16-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi odbędzie się od 17.09.2020 do 17.12.2020r. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe OSK LOK w Koninie
Data realizacji zajęć
17-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:00
Liczba godzin
00:00
Przedmiot / temat zajęć
egzamin teoretyczny kat.B-przewidywalny termin, czas trwania 1 godzina
Data realizacji zajęć
08-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
egzamin praktyczny kat.B -przewidywalny termin , czas trwania 1 godzina
Data realizacji zajęć
14-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem
a) wiedzy przygotowania osób ubiegających się o uprawnienia kierowcy z samochodu osobowego w sposób niezagrażający bezpieczeństwa lub porządkowi ruchu poprzez wyposażenie tych osób w wiedzę.
b) umiejętności Osoba szkolona po odbyciu części praktycznej szkolenia uzyska umiejętności prowadzenia pojazdu w zakresie kat B

Efekty uczenia się

Uczestnik po odbytym szkoleniu zdobędzie wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego,znaków i sygnałów drogowych , przewózu  ładunków i osób, zagadnienia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobędzie umiejętnośc poruszania się pojazdem samochodowym w ruchu drogowym . Osoba szkolona zostanie przygotowana do reagowania na sytuacje zagrazające bezpieczeństwu oraz porządkowi ruchu drogowemu. 

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Uczestnik kursu uzyskuje dokument prawa jazdy wydany przez Urząd Miasta /Starostę/Prezydenta Miasta

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Miasta/Starosta/Prezydent Miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 070,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 070,00 zł
Koszt osobogodziny netto 33,39 zł
Koszt osobogodziny brutto 33,39 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Zofii Urbanowskiej 16, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie

Teoria-Konin, ul. Z. Urbanowskiej 16 ; Praktyka -Konin , ul. Zakładowa 13.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Bożena Maciejak

Bożena Maciejak

instruktor nauki jazdy kat.B,C,CE,D,DE,
wieloletnie
wyższe magisterskie
wieloletnie

Zdjęcie Tadeusz Zając

Tadeusz Zając

instruktor nauki jazdy kat.A.B,C
wieloletnie
średnie
wieloletnie

Zdjęcie Dariusz Maciejak

Dariusz Maciejak

instruktor nauki jazdy kat.A,B,C,CE,D
wieloletnie
wyższe
wieloletnie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Bożena Maciejak

Bożena Maciejak

email: biuro.oskkonin@lok.org.pl

tel: 500071134

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

- Dostarczenie przez uczestnika najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji Profilu Kandydata na kierowcę  kat.B

Po zakończeniu szkolenia uczestnik projektu zobowiązany jest do:

- przystąpienia do egzaminu państwowego w WORD w wyznaczonym terminie

- wypełnienie ankiety.

 

Informacje dodatkowe

Część praktyczna usługi jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie17.09. 2020 r. do 17.12.2020

Szczegółowe dni i godziny dostępne bedą u osoby nadzorującej Usługę po stronie Podmiotu Świadczacergo Usługi rozwojowe  czyli LOK

w Koninie.

Dofinansowaniu podlegają:

-pierwszy egzamin państwowy z prawa jazdy:

Na cenę usługi sklada się :

-koszt egzaminu  teoretycznego - 30 zł- 1 godzina 

-koszt egzaminu praktycznego-140 zł- 1 godzina 

koszt kursu -1900 zł- 60 godzin 

Całkowity koszt kursu z egzaminem-2070 zł-   62  godziny

Opłatę za wydanie dokumentu prawa jazdy w wysokosci 100 zł+ opłata za wpis do CEPIK   -0, 50 zł  ponosi kursant.

kursant ponosi też we własnym zakresie opłatę za badania lekarskie .

KSIĄZKA

Ciasteczka>