Usługa - Kurs na prawo jazdy kat. C

Logo LINIA Andrzej Ryszard Szope

4.8/5 z 496 ocen

Tytuł Kurs na prawo jazdy kat. C

Numer usługi 2020/08/10/21291/608572

Dostawca usług LINIA Andrzej Ryszard Szope

Miejsce usługi Olsztyn

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 930,50 zł netto za osobę

2 930,50 zł brutto za osobę

58,61 zł netto za osobogodzinę

58,61 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
  • minimalny wymagany wiek – 20 lat i 9 miesięcy lub 18 lat po uzyskaniu Kwalifikacji Wstępnej
  • Prawo jazdy kat. B
  • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) dostarczony przed rozpoczęciem kursu (w tym zajęć teoretycznych)
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 11-09-2020
Liczba godzin usługi: 50
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program usługi Kurs składa się z 20 h ( 45 min. ) zajeć teoretycznych i 30 h (60 min.) lub 20 h (w przypadku jednoczesnego robienia CE lub w przypadku posiadania D) jazd praktycznych realizowanych indywidualnie z uczestnkiem kursu. Zajęcia teoretyczne to 20 h dydaktycznych, tj. 15 h zegarowych.

Tożsame moduły części teoretycznej przy realizacji kursów na różne kategorie prawa jazdy mogą być realizowane wspólnie dla różnych firm i osób.

Zagadnienia na zajęcia teoretycznych:

Moduł - Manewry na drodze
Moduł- Znaki i sygnały drogowe
Moduł - Ruch na skrzyżowaniach
Moduł- Egzamin państwowy. Zatrzymanie i postój

Po zakończeniu zajęć teoretycznych, uczestnik rozpoczyna zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy kat. C.

Harmonogram jazd praktycznych jest ustalany indywidualnie z uczestnikiem kursu i jest dostępny w siedzibie ośrodka szkolenia kierowców.

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu pozytywnie egzaminu państwowego w WORD, uczestnik uzyska prawo jazdy wydane przez właściwego dla miejsca zameldowania Starostę/Prezydenta na podstawie Ustawy o kierujących pojazdami (tekst ujednolicony wg stanu prawnego na dzień 20 sierpnia 2018 r.).

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy ruchu drogowego
Data realizacji zajęć
14-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy ruchu drogowego
Data realizacji zajęć
16-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy ruchu drogowego
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy ruchu drogowego
Data realizacji zajęć
23-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
03:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia „Kurs na prawo jazdy kat. C” jest przygotowanie uczestników szkolenia do
wykonywania zawodu kierowcy kat. C poprzez przekazanie umiejętności praktycznych kierowania
pojazdu kat. C. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu
przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem kat. C, właściwego oznaczenia pojazdu
oraz określonego prawem stanu technicznego pojazdu, umie samodzielnie wykonywać manewry
pojazdem kat. C (parkowanie, jazda po łuku), sprawdzać stan techniczny pojazdu, bezpiecznie
prowadzić pojazd z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, ma umiejętności
samokształcenia się, rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego
oraz konieczność każdorazowego sprawdzania stanu technicznego składu w celu zapewnienia
bezpieczeństwa sobie i innym użytkownikom dróg.

Efekty uczenia się

Efektem szkolenia „Kurs na prawo jazdy kat. C” jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu kierowcy kat. C poprzez przekazanie umiejętności praktycznych kierowania pojazdu kat. C .

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem kat. C, właściwego oznaczenia pojazdu oraz określonego prawem stanu technicznego pojazdu

- umie samodzielnie wykonywać manewry pojazdem kat. C (parkowanie, jazda po łuku), sprawdzać stan techniczny pojazdu, bezpiecznie prowadzić pojazd z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego

-ma umiejętności samokształcenia się, rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz konieczność każdorazowego sprawdzania stanu technicznego składu w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym użytkownikom dróg

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu pozytywnie
egzaminu państwowego w WORD, uczestnik
uzyska prawo jazdy wydane przez właściwego dla
miejsca zameldowania Starostę/Prezydenta.
Podstawa prawna to Ustawa o kierujących
pojazdami (tekst ujednolicony wg stanu
prawnego na dzień 20 sierpnia 2018 r.)

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Właściwy do miejsca zameldowania Prezydent Miasta. Starosta Powiatu
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 930,50 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 930,50 zł
Koszt osobogodziny netto 58,61 zł
Koszt osobogodziny brutto 58,61 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Maurycego Mochnackiego 10/1, 10-037 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w naszym ośrodku - Centrum Nauka Jazdy ul. Mochnackiego 10 lok.1, 10-037 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 26/206, 10-686 Olsztyn. Zajęcia praktyczne będą odbywały się na drogach Olsztyna i okolic oraz na placu manewrowym - róg ul. Żołnierskiej i Wyszyńskiego w Olsztynie.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marian Koba

Marian Koba

Instruktor z wieloletnim stażem. Posiada
uprawnienia do prowadzenia kursów prawa jazdy
wszystkich kategorii: B1, B, B+E, C, C+E, D
Instruktor posiadający 20-letnie doświadczenie w
zakresie prowadzenia zajęć z zakresu kat. D.
Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć
praktycznych.
Średnie
Ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie pracy
jako instruktor nauki jazdy. W 2017 r ponad 40
osób przeszkolonych w ramach kat. D.

Zdjęcie Dariusz Mikołajczyk

Dariusz Mikołajczyk

Przepisy ruchu drogowego, praktyk w zawodzie
kierowcy, instruktor nauki jazdy z wieloletnim
doświadczeniem

Doświadczenie ponad 10 letnie jako instruktor
nauki jazdy kat. C, zajęcia praktyczne z
kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej z kat C, w
ciągu ostatnich 3 lat przeszkolił ponad 100 osób
z danej tematyki

Średnie
Doświadczenie ponad 10 letnie jako instruktor
nauki jazdy kat. C, zajęcia praktyczne z
kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej z kat C , w
ciągu ostatnich 3 lat przeszkolił ponad 100 osób
z danej tematyki

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Sandra Kasprowicz

Sandra Kasprowicz

email: bur@centrum-osk.pl

tel: +48 532496673

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

  • minimalny wymagany wiek – 20 lat i 9 miesięcy lub 18 lat po uzyskaniu Kwalifikacji Wstępnej
  • Prawo jazdy kat. B
  • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) dostarczony przed rozpoczęciem kursu (w tym zajęć teoretycznych)

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne będą realizowane indywidualnie z uczestnikiem.

Harmonogram jazd zostanie ustalony po zakończeniu zajęć teoretycznych i będzie dostępny w siedzibie ośrodka szkoleniowego.

Tożsame moduły części teoretycznej przy realizacji kursów na różne kategorie prawa jazdy mogą być realizowane wspólnie dla różnych firm i osób.

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu pozytywnie egzaminu państwowego w WORD uczestnik uzyska prawo jazdy wydane przez właściwego dla miejsca zameldowania Starostę/Prezydenta Podstawa prawna to Ustawa o kierujących pojazdami (tekst ujednolicony wg stanu prawnego na dzień 20 sierpnia 2018 r.)

Koszt kursu: 2600,00 zł

Koszt egzaminu teoretycznego: 30 zł

Koszt egzaminu praktycznego: 200 zł

Koszt wymiany prawa jazdy 100,50 zł

Pierwsze podejście do egzaminu jest wliczone w cenę usługi.

Notatnik, zeszyt, długopis, podręcznik "Kierowca doskonały kat. CD" wg Henryka Próchniewicza

Ciasteczka>