Usługa - Kurs prawa jazdy kategorii B + Kurs online

Logo Ośrodek Szkoleń ENIGMA s.c. A.M.Pluta

4.6/5 z 109 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kategorii B + Kurs online

Numer usługi 2020/08/10/12373/608495

Dostawca usług Ośrodek Szkoleń ENIGMA s.c. A.M.Pluta

Miejsce usługi Kielce

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 220,00 zł netto za osobę

2 220,00 zł brutto za osobę

36,39 zł netto za osobogodzinę

36,39 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby w wieku od 18 lat, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami w ramach kat.B

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 14-09-2020
Liczba godzin usługi: 61
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie Prezydenta Miasta Kielce nr. KDG-III.5440.43.2013 z dnia 15.07.2013 zgodnie z art. 28 ustawy z dn. 05.01.2011 o kierujących pojazdami
Zakres uprawnień: prawa jazdy kategorii - AM,A1,A2,A,B1,B,B+E,C,C+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia teoretycznego

 • Budowa, obsługa i eksploatacja samochodu osobowego
 • Ogólne zasady poruszania się samochodem po drodze: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego
 • Zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami
 • Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowanie kierowcy
 • Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda samochodem w różnych warunkach
 • Bezpieczne przewożenie pasażerów dorosłych i dzieci
 • Znaki drogowe
 • Ruszanie, włączanie się do ruchu, zatrzymanie, postój
 • Manewry (wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, zmiana pasa ruchu)
 • Skrzyżowania, ronda, ruch kierowany
 • Używanie świateł pojazdu
 • Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa 
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku lub kolizji drogowej
 • Błędy najczęściej popełniane przez kierowców
 • Przygotowanie do egzaminu teoretycznego
 • Egzamin wewnętrzny

Program szkolenia praktycznego

 • Budowa i obsługa samochodu
 • Przygotowanie do jazdy, ruszanie, zatrzymanie, zmiana biegów
 • Zmiana kierunku jazdy, cofanie
 • Obsługa świateł
 • Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem
 • Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, bieg 5 i 6)
 • Jazda w ruchu ulicznym (pasy ruchu, skrzyżowania, ronda, obserwowanie i przewidywanie działań innych uczestników ruchu)
 • Manewry w ruchu ulicznym (wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, parkowanie)
 • Jazda sportowa (wychodzenie z poślizgu, ostre wchodzenie w zakręty)
 • Jazda z nawigacją
 • Stacja benzynowa (tankowanie benzyny, oleju napędowego, gazu)
 • Stacja kontroli pojazdów
 • Czynności kontrolne na drodze
 • Awaria na drodze (diagnostyka, zmiana koła, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych)
 • Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu
 • Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu
 • Egzamin wewnętrzny

Szkolenie teoretyczne obejmuje 30 godzin lekcyjnych ( 45 minut) ,  blok szkoleniowy 5 godzin  zegarowych obejmuje  6 godzin lekcyjnych z przerwami.

Szkolenie praktyczne    obejmuje 30 godzin szkoleniowych ( zegarowych).

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
14-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
15-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
16-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
17-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
18-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. B
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. B
Data realizacji zajęć
23-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. B
Data realizacji zajęć
25-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. B
Data realizacji zajęć
29-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. B
Data realizacji zajęć
01-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. B
Data realizacji zajęć
05-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. B
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. B
Data realizacji zajęć
09-10-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. B
Data realizacji zajęć
13-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. B
Data realizacji zajęć
15-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. B
Data realizacji zajęć
17-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. B
Data realizacji zajęć
20-10-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. B
Data realizacji zajęć
22-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. B
Data realizacji zajęć
27-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. B
Data realizacji zajęć
29-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
EGZAMIN WEWNĘTRZNY
Data realizacji zajęć
30-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zdobycie umiejętności kierowania pojazdem osobowym oraz wiedza na temat ruchu drogowego.

Efekty uczenia się

W efekcie ukończenia kursu prawa jazdy kat. B  osoba szkolona - zna i właściwie stosuje:

 • zasady i przepisy z zakresu ruchu drogowego
 •  potrafi udzielić pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
 • posiada umiejętności kierowania pojazdem zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
 • dostosowane odpowiednio do panujących warunków drogowych potrafi przewidzieć rzeczywiste i potencjalne zagrożenia w ruchu drogowym
 •  potrafi zastosować zasady właściwej eksploatacji pojazdu potrafi sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe
 • zna i właściwie stosuje procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego
 • rozwija kompetencje społeczne związane z kulturą jazdy i prawidłowego współistnienia z innymi uczestnikami ruchu drogowego.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Dokument wydawany jest przez Starostę pow. lub Prezydenta Miasta na pod. USTAWY z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujący pojazdami

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta powiatowy lub Prezydent Miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 220,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 220,00 zł
Koszt osobogodziny netto 36,39 zł
Koszt osobogodziny brutto 36,39 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ignacego Paderewskiego 14, 25-004 Kielce, woj. świętokrzyskie

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie Szkoły Jazdy ENIGMA, natomiast, zajęcie praktyczne prowadzone są na trasach egzaminacyjnych na terenie całego miasta.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi
 • winda, parking, kącik kawowy

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Artur Piotr Pluta

Artur Piotr Pluta

Instruktor-wykładowca

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie MAŁGORZATA PLUTA

MAŁGORZATA PLUTA

email: pluta.malgorzata@enigma.kielce.pl

tel: (+48) 512 231 172

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Wiek Można rozpocząć kurs prawa jazdy w wieku 17 lat i 9 miesięcy.

Dokumenty: Profil kandydata na kierowcę (PKK) z Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatu

Informacje dodatkowe

 

Zajecia  teoretyczne  30 h  to godziny lekcyjne.

Przewidywana data zakończenia usługi to 30-11-2020r.

 

 

 

 

Ciasteczka>