Usługa - Coaching- specjalistyczny kurs certyfikowany VCC usługa zdalna

Logo Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

4.8/5 z 227 ocen

Tytuł Coaching- specjalistyczny kurs certyfikowany VCC usługa zdalna

Numer usługi 2020/08/10/11147/608439

Dostawca usług Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

6 250,00 zł netto za osobę

6 250,00 zł brutto za osobę

104,17 zł netto za osobogodzinę

104,17 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest dla:

 • osób które chcą zdobyć nowy zawód – trenera osobistego/coacha:kod zawodu 235920 ujety w klasyfikacji zawodów i specjalnosci na potrzeby rynku pracy ( Dz.U. z 2014r.,poz.1145 ze zmianami) obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku
 • osób, które chcą poznać jedną z najskuteczniejszych metod rozwojowych
 • mediatorów
 • menadżerów, osób pracujących na stanowiskach trenerów wewnętrznych oraz stanowiskach w HR, którzy chcą zdobyć narzędzia i umiejętności do pracy ze swoimi zespołami.
 • psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli
 • coachów którzy chcą przygotować się do akredytacji ICF
 • coachów, którzy chcą ubiegać się o akredytację
 • trenerów
 • prawników, adwokatów.menedżerów 
 • terapeutów
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 16
Data zakończenia rekrutacji: 09-10-2020
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

Wprowadzenie do coachingu

 • Metoda SMART
 • Definicje coachingu
 • Model coachingu
 • Siedem zasad coachingu
 • Coaching jako proces-modele
 • Model GROW w coachingu - etapy modelu GROW w procesie coachingu
 • Planowanie i ustalanie celów
 • Kompetencje coachingowe

Techniki stosowane w coachingu

 • Modele stosowane w coachingu
 • Wybrane kompetencje coacha wg. standardów International Coach Federation
 • Sztuka zadawania pytań i ich moc
 • Rozliczanie efektów coachingu

 • Metody mierzenia  efektywności coachingu - czterostopniowa skala Kirkpatrica
 • Samoświadomość  coacha-budownanie

Coaching - pułapki i metody ich unikania

Mentoring kompetencji coacha

Coaching budowania odporności psychicznej

Coaching zespołowy

Egzamin VCC teoretyczny i praktyczny : Coaching

 

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Wiedza:

-posługuje się ogólną i specjalistyczną wiedzą w zakresie coachingu

-posiada wiedzę wymaganą dla roli coacha z zakresu psychologii i socjologii

-rozumie przyczyny ludzkich zachowań w zakresie sytuacji życiowych

-rozumie kodeks etyczny coacha i kompetencje wymagane od osoby będącej w roli coacha

-zna metody i narzędzia wykorzystywane w procesie coachingu

-zna prawa i obowiązki coacha i klienta

Umiejętności:

-stosuje poznane modele i narzędzia coachingowe w pracy  z klientem

-umiejętnie stosuje efektywną komunikację podczas sesji coachingowych

-jasno przedstawia cele coachingu i wykorzystywane narzędzia

-umiejętnie zadaje pytania pogłębiające, sięgające sedna,

-umiejętnie buduje u klienta proces uczenia się i osiągania celów

Kompetencje społeczne

-uczestnik jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach i organizacjach jako przedstawiciel grupy zawodowej coachów

-posiada świadomość konieczności współpracy z innymi ludżmi dla osiągania celów coachingowych w pracy z klientem

-potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w pracy zawodowej przy zachowaniu zasad etyki

Efekty uczenia się

Posiadacz certyfikatu Vocational Competence Certtificate ( VCC) potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Coacha posiada następujące kompetencje zawodowe w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

Wiedza:

-posługuje się ogólną i specjalistyczną wiedzą w zakresie coachingu

-posiada wiedzę wymaganą dla roli coacha z zakresu psychologii i socjologii

-rozumie przyczyny ludzkich zachowań w zakresie sytuacji życiowych

-rozumie kodeks etyczny coacha i kompetencje wymagane od osoby będącej w roli coacha

-zna metody i narzędzia wykorzystywane w procesie coachingu

-zna prawa i obowiązki coacha i klienta

Umiejętności:

-stosuje poznane modele i narzędzia coachingowe w pracy  z klientem

-umiejętnie stosuje efektywną komunikację podczas sesji coachingowych

-jasno przedstawia cele coachingu i wykorzystywane narzędzia

-umiejętnie zadaje pytania pogłębiające, sięgające sedna,

-umiejętnie buduje u klienta proces uczenia się i osiągania celów

Kompetencje społeczne

-uczestnik jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach i organizacjach jako przedstawiciel grupy zawodowej coachów

-posiada świadomość konieczności współpracy z innymi ludżmi dla osiągania celów coachingowych w pracy z klientem

-potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w pracy zawodowej przy zachowaniu zasad etyki

Efekty kształcenia potwierdzone są Certyfikatem VCC -systemem kształcenia zgodnym z europejskimi i krajowymi ramami kwalifikacji potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie coacha w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wyszczególnionych w suplemencie do Certyfikatu.

-

 

 

 


 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak,walidacja efektów uczenia się jest przeprowadzana zgodnie z wewnętrznym systemem zapewnienia jakości przeprowadzanych procesów.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Certyfikat ukończenia kursu zawiera opis efektów uczenia się.
Proces kształcenia i walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji.
Kurs kończy się egzaminem w formie testu a platformie e-learningowej oraz zadania praktycznego-zaprezentowania sesji coachingowej w modelu GROW.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Tak-dokument uzyskał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Fundacja VCC
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Fundacja VCC
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 250,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 250,00 zł
Koszt osobogodziny netto 104,17 zł
Koszt osobogodziny brutto 104,17 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Aleja Piłsudskiego 25, 15-399 Białystok, woj. podlaskie

Usługa prowadzona zdalnie w zwiążku z zagrożeniem zdrowia.Uczestnik ma dostęp do kursu poprzez program classroom google. Każdy Uczestnik ma opiekuna technicznego ze strony Akademii Bliżej

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariola Barbara Król

Mariola Barbara Król

kompetencje psychospołeczne,coaching i mentoring
Menadżer z 15-letnim doświadczeniem z zakresu rozwoju kompetencji i zarządzania.
Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach autoprezentacji, wystąpień publicznych ,zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej ,radzenia sobie ze stresem oraz trudnymi sytuacjami, zarządzania czasem.
Akredytowany metorcoach PCC ICF,akredytowany trener i egzaminator VCC moduł Coaching, trener VCC nr certyfikatu TSC—001-000512-specjalizacja Coaching oraz Mediacje. Kierownik merytoryczny i wykładowca studiów podyplomowych Mediacje i negocjacje w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu w latach 2011-2014, Międzynarodowych Studiów z Coachingu oraz wykładowca studiów podyplomowych SWPS Wrocław -Mediacje i negocjacje w organizacji i biznesie. W latach 2011-2015 - doradca zawodowy /kariery , wykładowca uczelni wyższych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW w latach 1999-2004 ukończyła m.in. liczne specjalizacje z zakresu m.in. prawa pracy, samorządu terytorialnego ,zarządzania, Akademię Mediatora SWPS, studia podyplomowe na WSB we Wrocławiu „Mediator w Biznesie”, studia podyplomowe Trener biznesu i coachingu, kurs specjalistyczny „Coach ICF”, kurs trenerski projektu „Kompendium Kompetencji Trenerskich” , kurs I i II stopnia Terapii

Zdjęcie Natalia Maria Kurzawa

Natalia Maria Kurzawa

coaching life
coaching filozoficzny
coaching oparty na dowodach

dyrektor Akademii Bliżej
Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia
doradca filozoficzny
magister pedagogiki pracy i zarządzania zasobami ludzkimi:praca magisterska z zakresu funkcji coachingu w rozwoju pracownika i menedżera
Przebyte kursy i szkolenia:
Wewnętrzy coach – najefektywniejsza forma rozwoju zasobów ludzkich (130h)
Szkoła Mediacji (210 h)
Akademia coachingu – certyfikowany coach ICF (90h)
Szkoła Trenera (160h)
Techniki sprzedaży usług (80h)
Sztuk budowania relacji z klientem (40h)
Kreowanie wizerunku (80h)
Akademia wizażu i stylizacji (80h)
Studium Kompetencji Psychospołecznych (120h)
Negocjacje i mediacje w organizacji i bznesie ( 80 h)
Egzaminator VCC-moduł coaching
doświadczenie szkoleniowe:ponad 2000 h szkoleniowych

Zdjęcie Roman Cieśla

Roman Cieśla

coaching, mentoring, sprzedaż, kompetencje managerskie, negocjacje, komunikacja w biznesie, budowanie odporności psychicznej, praca z nawykami.
Manager z 20 letnim doświadczeniem zdobytym w korporacjach i prowadzeniu własnej firmy.
Pracował jako manager ds. szkoleń i trener wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach oraz mediator w organizacji.
W latach 2011-2019 – prowadził projekty doradcze, szkolenia i coaching dla firm sektora MISP i szkolenia dla firm sektora korporacyjnego jako freelancer firm szkoleniowych.
Prowadził wykłady na studiach podyplomowych na kierunku Psychologia w Biznesie

Absolwent Akademii Ekonomicznej i Studiów Podyplomowych na kierunku Trener Grupowy na SWPS, Absolwent kursów „Train the Trainer” w Monachium i Poznaniu .
Ukończył kursy Praktyk i Mistrz NLP, Szkoła asesora AC/DC, Akademię Profesjonalnego Mediatora.
Posiada certyfikat : Practitioner Coach Diploma Noble Manhattan Coaching,Badania Odporności Psychicznej testem MTQ48.

Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach zarządzania, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej ,
Specjalizuje się w coachingu managerskim i zespołowym.
Przeprowadził ponad 350 dni szkoleniowych m.in.: PZ Cusson, Diament Doradcy, Skandia SA, Deutsche Bank, Centrum Usług Finansowych, Wrigley Poland, Warta SA, Open Finance, Home Broker, Hager Polo, Ta

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Natalia Kurzawa

Natalia Kurzawa

email: szkolenia.blizej@wp.pl

tel: 530697250

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Kurs posiada licencję VCC i kończy się  procesem certyfikacji Vocational Competence Certificate-certyfikacji potwierdzajacej kompetencje w zawodzie coacha zgodnie z europejskimi i krajowymi ramami kwlalifikacji ( na bazie wartosci ICF)

Godzina szkoleniowa traktowana jest jako 45 minut godziny dydaktycznej.

Kurs 60 h szkoleniowych daje razem 45 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem.

Egzamin VCC jest prowadzony na platformie egzaminacyjnej i kończy kurs

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu usługi z ilością godzin i programem oraz Certyfikat VCC o nazwie Coaching.

Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia najmniej 3 Uczestników.

Kwalifikacje w systemie VCC spełniają  wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznych horyzontalnych m.in. w zakresie rynku pracy, edukacji na potrzeby realizacji projektów z EFS.

 

 

 

-podrecznik szkoleniowy Coaching

-skrypt Akademia Coachingu

-pakiet ćwiczeń coachingowych do pracy w róznych obszarach wprowadzania zmian

Ciasteczka>