Usługa - Kurs prawa jazdy kat. C+E wraz z egzaminem w WORD

Logo Dopierała Łukasz Ośrodek Szkolenia Kierowców

4.9/5 z 26 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. C+E wraz z egzaminem w WORD

Numer usługi 2020/08/10/53440/608346

Dostawca usług Dopierała Łukasz Ośrodek Szkolenia Kierowców

Miejsce usługi Gozdów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 445,00 zł netto za osobę

2 445,00 zł brutto za osobę

90,56 zł netto za osobogodzinę

90,56 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupe docelową stanowią osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje i mieć możliwość podjęcia pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego z przyczepą.

Uczestnik szkolenia musi spełniać następujące wymagania:

 • posiadanie prawa jazdy kat.C
 • wiek 21 lat lub 18 lat jeżeli osoba ukończyła kurs Kwalifikacji Wstępnej (280 godzin)
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
 • Profil Kandydata na Kierowce (PKK) dla kat.C + E

Opłatę za wydanie dokumentu prawa jazdy w wysokości 100,50 zł ponosi uczestnik szkolenia. Kursant ponosi także we własnym zakresie opłatę za badania lekarskie oraz psychologiczne niezbędne do uzyskania PKK. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 07-09-2020
Liczba godzin usługi: 27
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie obejmuje 25 godzin zajęć praktycznych, które realizowane będą na placu manewrowym oraz ruchu drogowym oraz 2 godziny egzaminu państwowego w WORD.

Podczas zajęć na placu manewrowym realizowane będą następujące tematy:

 • przygotowanie do jazdy
 • ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu
 • parkowanie prostopadłe oraz skośne
 • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

W trakcie zajęć odbywających się w ruchu drogowym realizowane będą następujące zagadnienia:

 • włączenie się do ruchu
 • jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi, dwujezdniowymi
 • jazda drogami jednokierunkowymi
 • przejazd przez skrzyżowanie
 • przejazd przez przejscie dla pieszych
 • przejazd przez torowisko kolejowe/tramwajowe
 • manewr zawracania, wyprzedzania, omijania, wymijania
 • zmiana pasa ruchu
 • przestrzeganie dopuszczalnej prędkości
 • rozprzęganie
 • zachowanie w odniesieniu do znaków poziomych, pionowych i sygnałów świetlnych
 • zachowanie w odniesieniu do poleceń osoby kierującej ruchem drogowym
 • zachowanie w odniesieniu do innych uczestników ruchu
 • respektowanie zasad techniki kierowanie pojazdami

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna ustalana jest indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w terminie od 14.09.2020 do 28.09.2020 r. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe czyli OSK Dopierała Łukasz.
Data realizacji zajęć
14-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:00
Liczba godzin
00:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin państwowy dla kat. C+E w WORD około 28 października - czas trwania około 2 godziny
Data realizacji zajęć
28-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zdobycie uprawnień do pracy oraz przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego z przyczepą. . W trakcie szkolenia kursant zdobędzie wiedze z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat. C+E. Osoba szkolona zdobędzie umiejętność sprawnego i bezpiecznego prowadzenia ciężarówki z przyczepą. Uczestnik wyrobi dojrzałość społeczną i umiejętność odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze poprzez m.in. ponoszenie odpowiedzialności za realizacje zadań przewozowych, dostosowywanie zachowań do okoloczności związanych z ruchem drogowym.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się/ kształcenia :Uczestnik szkolenia pozyska wiedzę z zakresu obsługi mechanizmów pojazdu, sprawdzania stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy. Kursant zdobędzie umiejętność z zakresu prowadzenia pojazdu kat.C + E w ruchu drogowym i wykonywania różnego rodzaju manewrów. Szkolenie przygotuje uczestnika do przystąpienia do egzaminu państwowego kat.C w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Ponadto nabędzie kompetencje społeczne oznaczające rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomiczego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym. Efektem kształcenia będzie nabycie kwalifikacji w postaci zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C + E.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Uczestnik kursu uzyskuje dokument prawa jazdy wydany przez Urząd Miasta/ Starostę, na podstawie Ustawy z dnia 5.01.2011r. o kierujacych pojazadami Dz.U.2011 nr. 30 poz. 151

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego URZAD MIASTA/STAROSTA/PREZYDENT MIASTA
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 445,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 445,00 zł
Koszt osobogodziny netto 90,56 zł
Koszt osobogodziny brutto 90,56 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Akacjowa 8, 62-604 Gozdów, woj. wielkopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Łukasz Dopierała

Łukasz Dopierała

Instruktor/ Wykladowca. Posiada kat. B, C, CE, BE
Instruktor z wieloletnim stażem
Wyższe
Wieloletnie

Zdjęcie Paweł Grzelczak

Paweł Grzelczak

Instruktor/Wykladowca. Posiada kategorie B, C, BE, CE
Instruktor nauki jazdy z wieloletnim stażem
Średnie
Wieloletnie

Zdjęcie Przemysław Kruszyna

Przemysław Kruszyna

Instruktor/ Wykladowca. Posiada kategorię B,C,BE,CE
Instruktor nauki jazdy z wieloletnim stażem
Średnie
Wieloletnie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Łukasz Dopierała

Łukasz Dopierała

email: lukaszdopieralaosk@wp.pl

tel: 507194432

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie prawa jazdy kat.C oraz dostarczenie najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji Profilu Kandydata na Kierowce(PKK) dla kat.C + E .

Po ukończeniu szkolenia uczestnik kursu zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu państwowego w WORD w wyznaczonym terminie oraz wypełnienia ankiety.

Informacje dodatkowe

Część praktyczna ustalana jest indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w terminie od 14.09 do 28.09.2020 r. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe czyli OSK Dopierała Łukasz.

Dofinansowaniu podlega kurs nauki jazdy na kat. C+E (2200 zł) oraz koszt egzaminu praktycznego dla kat. C+E (245 zł)

 

 

Ciasteczka>