Usługa - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH - usługa zdalna

Logo Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

4.4/5 z 1612 ocen

Tytuł RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH - usługa zdalna

Numer usługi 2020/08/10/8058/608322

Dostawca usług Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

799,00 zł netto za osobę

799,00 zł brutto za osobę

49,94 zł netto za osobogodzinę

49,94 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy prowadzacy własne firmy,
 • członkowie zarządu, udziałowcy,
 • osoby pracujące w działach finansowo-księgowych,
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
 • osoby zainteresowane specyfiką i prowadzeniem rachunkowości w spółkach komandytowych.
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 20-11-2020
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Rachunkowość, podatki, ZUS spółek komandytowych (specyfika i korzyści)

I. Prawo spółek handlowych 2 godz.
1. Kiedy powstaje spółka komandytowa.
2. Elementy umowy spółki komandytowej.
3. Błędy popełniane przy zakładaniu spółki komandytowej.
4. Zasady zmian w umowie spółki komandytowej.
5. Wkłady pieniężne i niepieniężne w spółce komandytowej.
6. Kategorie wspólników w spółce komandytowej.
7. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej.
8. Zaliczki na poczet przyszłego zysku w spółce komandytowej - zasady wypłacania.
9. Porównanie spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz indywidualną działalnością gospodarczą.
10. Przekształcenie spółki z o.o. w spółke komandytową w trybie KSH.

II. Prawo podatkowe: zagadnienia ogólne 2 godz.
1. Założenie spółki komandytowej w świetle przepisów podatkowych.
2. Spółka komandytowa w podatkach dochodowych.
3. Źródło przychodów wspólnika spółki komandytowej.
4. Optymalna forma opodatkowania wspólników spółki komandytowej.
5. Opodatkowanie zaliczek na poczet przyszłego zysku spółki komandytowej.
6. Mały podatnik a spółka komandytowa.
7. Inne zagadnienia podatkowe.

III. Prawo podatkowe: zagadnienia szczególne 2 godz.
1. Świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki.
2. Wspólnik, który jest pracownikiem spółki komandytowej.
3. Pożyczka od wspólnika do spółki komandytowej.
4. Odsetki od udziału kapitałowego wspólnika spółki komandytowej.
5. Częściowe lub całkowite wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej.
6. Dokumentacja cen transferowych w spółce komandytowej.
7. Inne zagadnienia szczegółowe.

IV. Rozliczenia z ZUS 2 godz.
1. Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej dla celów ZUS.
2. Składki społeczne wspólnika spółki komandytowej.
3. Składki zdrowotne wspólnika spółki komandytowej.
4. Mały ZUS w spółce komandytowej.
5. Wspólnik spółki komandytowej zatrudniony na umowę o pracę a składki ZUS.
6. Zawieszenie działalności spółki komandytowej a ZUS.
7. Inne zagadnienia z zakresu ZUS.

V. Rachunkowość spółki komandytowej 8 godz.
1. Spółka komandytowa a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.
2. Rok obrotowy i podatkowy spółki komandytowej.
3. Spółka komandytowa - jednostki mikro, małe i duże.
4. Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych spółki komandytowej.
5. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg spółki komandytowej.
6. Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej. 
7. Rozliczenie wyniku finansowego spółki komandytowej.
8. Rachunkowość sp. z o.o. jako komplementariusza w spółce komandytowej.
9. Praktyczne przykłady księgowe.
10. Dyskusja z trenerem, zadawanie pytań.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH
Data realizacji zajęć
24-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH
Data realizacji zajęć
25-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką i korzyściami prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:
- uczestnik będzie posiadał podstawową wiedzę i umiejętności niezbędnych do założenia działalności w formie spółki komandytowej;
- uczestnik będzie posiadał podstawową wiedzę  konieczną do prowadzenia księgowości w spółce komandytowej;
- uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z prowadzeniem księgowości w spółce komandytowej;
- uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
- uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:
- uczestnik będzie posiadał podstawową wiedzę i umiejętności niezbędnych do założenia działalności w formie spółki komandytowej;
- uczestnik będzie posiadał podstawową wiedzę  konieczną do prowadzenia księgowości w spółce komandytowej;
- uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z prowadzeniem księgowości w spółce komandytowej;
- uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
- uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 799,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 799,00 zł
Koszt osobogodziny netto 49,94 zł
Koszt osobogodziny brutto 49,94 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stanisława Moniuszki 4/8, 40-005 Katowice, woj. śląskie

Szkolenie będzie realizowane na platformie ClickMeeting. Uczestnicy otrzymają link dostępu, na maksymalnie 12 godzin przed szkoleniem. Link będzie aktywny do czasu zakończenia szkolenia. Wymagania sprzętowe: •    komputer z aktualną wersją przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub edge •    internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Dorota Andrychowska

Dorota Andrychowska

Rachunkowość
Od prawie 30 lat praktyk rachunkowości. W latach 1993-2002 główna księgowa. Od 2000 r. do teraz współwłaścicielka biura rachunkowego. Biegły rewident nr 14 449, zatrudniona od ponad 10 lat na stanowisku kierownik d.s audytu w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
Wyższe
Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości w firmach szkoleniowych z Katowic i Warszawy.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Szczepańska

Aleksandra Szczepańska

email: katowice@frr.pl

tel: 501 476 484

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Krok po kroku - co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania:

 1. Przedsiębiorca poszukuje i wybiera odpowiednie szkolenie na stronie Bazy Usług Rozwojowych
 2. Uwaga, bardzo prosimy o rezerwację miejsca u opiekuna szkolenia, po wybraniu usługi
 3. Przedsiębiorca zgłasza się do wybranego operatora i składa wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się na stronie BUR,
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać umowę wsparcia z operatorem,
 5. Operator nadaje ID wsparcia przedsiębiorcy,
 6. Operator wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla wybranej usługi,
 7. Przedsiębiorca wpłaca wkład własny operatorowi – tworzony jest zapis na koncie przedpłaconym,
 8. Usługa rozwojowa jest realizowana,
 9. Przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca wypełniają ankietę, 
 10. Firma świadcząca szkolenie wystawia fakturę,
 11. Przedsiębiorca przekazuje operatorowi fakturę za usługę,
 12. Operator weryfikuje czy dane z faktury są zgodne z zapisami z BUR,
 13. Operator płaci netto/brutto kwoty faktury

Ważne! Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu.

Informacje dodatkowe

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Uwaga!
W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych.
1 godzina dydaktyczna usługi = 45 minut, dlatego np. 8 godzin dydaktycznych szkolenia to 7 godzin 15 minut zegarowych.

Przedstawiony harmonogram szkolenia RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH uwzględnia ramy czasowe, w których uczestnik przebywa na terenie ośrodka szkoleniowego.

Szkolenie RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCHtrwa 2 dni po 8 godzin dydaktycznych:
24-25.11.2020 r. (09:00-15:45)

Szkolenie będzie realizowane na platformie ClickMeeting.

Uczestnicy otrzymają link dostępu, na maksymalnie 12 godzin przed szkoleniem. Link będzie aktywny do czasu zakończenia szkolenia.

Wymagania sprzętowe:
•    komputer z aktualną wersją przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub edge
•    internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s

 • autorskie materiały szkoleniowe przesyłane drogą mailową
Ciasteczka>