Usługa - Internet aplikacje biurowe i narzędzia Google w Firmie

Logo "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AQUAMANIA" MAGDALENA DĄBROWSKA”

4.9/5 z 1165 ocen

Tytuł Internet aplikacje biurowe i narzędzia Google w Firmie

Numer usługi 2020/08/10/11660/608273

Dostawca usług "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AQUAMANIA" MAGDALENA DĄBROWSKA”

Miejsce usługi Olsztyn

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 600,00 zł netto za osobę

2 600,00 zł brutto za osobę

216,67 zł netto za osobogodzinę

216,67 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Właściciele oraz pracownicy firm chcący nabyć umiejętności efektywniejszego i sprawniejszego poruszania się w Internecie, a także korzystania z pakietu Microsoft Office.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 03-10-2020
Liczba godzin usługi: 12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

1. Wstęp do pracy na komputerze
- Rozpoznawanie i charakterystyka podstawowych aplikacji biurowych.
- Obsługa systemu Windows 10.

2. Praca na plikach i folderach
- Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie.
- Struktura, widoki, właściwości, kosz.

3. Obsługa prostych programów
- Praca z dokumentem, zapis, odczyt, zapis w innym formacie.
- Drukowanie.

4. Podstawy Internetu
- Zasada działania.
- Podstawowe pojęcia.
- Adresy URL.
- Bezpieczeństwo w Internecie.

5. Korzystanie z przeglądarki internetowej
- Przeglądanie stron.
- Korzystanie z Formularzy.
- Wyszukiwanie informacji.

6. Podstawy poczty elektronicznej (e-mail)
- Obsługa programu pocztowego.
- Tworzenie wiadomości, załączniki.
- Wysyłanie, odbieranie i przesyłanie wiadomości.
- Książka adresowa.

7.  Praca ze skrzynką gmail.
- Zarządzanie bazą kontaktów.
- Zarządzanie e-mail.
- Centralne zarządzanie kontami pocztowymi – importowanie i zarządzanie skrzynkami e-mail.
- Rodzaje i priorytety wiadomości.
- Zarządzanie etykietami.
- Tworzenie i zarządzanie podpisami.
- Sortowanie wiadomości.
- Automatyczna korespondencja.
- Zarządzanie informacją – zasada „3 minut”, „czysta skrzynka”, kategoryzacja spraw.

8. Zarządzanie zadaniami.
- Tworzenie i edycja zadań.
- Operacje na zadaniach.

9. Zarządzanie pracą w kalendarzu Google
- Konfiguracja narzędzia.
- Wykorzystanie kalendarza do organizacji czasu własnego/zespołu.
- Zarządzanie terminami.
- Planowanie działań i spotkań z dostępem do kalendarzy współpracowników.
- Synchronizacja z telefonem komórkowym i aplikacjami zewnętrznymi.

10. Zarządzanie dokumentami i plikami w firmie z pomocą Google Drive.
- Wspólna baza danych – jak skutecznie pracować na Google Drive?
- Konfiguracja narzędzia offline i synchronizacja plików.
- Praca na wspólnych dokumentach – współdzielenie plików.
- Przegląd dostępnych operacji.

11. Przegląd innych narzędzi Google użytecznych w pracy.
- Alerty.
- Tłumacz.
- Grupy.
- Hangouts.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wstęp do pracy na komputerze
Data realizacji zajęć
03-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Praca na plikach i folderach
Data realizacji zajęć
03-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa prostych programów
Data realizacji zajęć
03-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy Internetu
Data realizacji zajęć
03-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Korzystanie z przeglądarki internetowej
Data realizacji zajęć
03-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy poczty elektronicznej (e-mail)
Data realizacji zajęć
03-10-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Praca ze skrzynką Gmail
Data realizacji zajęć
03-10-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zadaniami
Data realizacji zajęć
04-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie pracą w kalendarzu Google
Data realizacji zajęć
04-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie dokumentami i plikami w firmie z pomocą Google Drive
Data realizacji zajęć
04-10-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Przegląd innych narzędzi Google użytecznych w pracy
Data realizacji zajęć
04-10-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

CEL SZKOLENIA: Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności samodzielnej pracy przy komputerze z systemem Windows 10 i będą swobodnie poruszać się w Internecie, korzystać z poczty e-mail oraz narzędzi Google, a także będą potrafili obsługiwać programy biurowe pakietu MS Office w celu zwiększenia efektywności i sprawności zarządzania swoimi zadaniami. UMIEJĘTNOŚCI: W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się swobodnego korzystania z komputera oraz poruszania się po Internecie, korzystania z poczty internetowej, zwiększą kompetencje zawodowe. Ponadto, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat podstawowej obsługi programów pakietu MS Office, posługiwania się wybranymi narzędziami firmy Google, mechanizmów pracy grupowej w Kalendarzu i Dokumentach. Uczestnicy nabędą umiejętności usprawniające komunikację i pracę w zespołach dzięki wdrożeniu narzędzi Google, a także dowiedzą się jak bezpiecznie korzystać z możliwości synchronizacji kont pocztowych, kalendarzy i dokumentów. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Po szkoleniu uczestnicy będą mieć świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumieć potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kompetencji, jak również będą dążyli do realizacji celów zawodowych oraz rozwijania metod rozwiązywania problemów zawodowych.

Efekty uczenia się

EFEKTY USŁUGI (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Dzięki szkoleniu uczestnik:
- nabył umiejętności samodzielnej pracy przy komputerze z systemem Windows 10,
- umie swobodnie poruszać się w Internecie i korzystać z poczty internetowej,
- umie korzystać z poczty e-mail oraz narzędzi Google,
- zdobył wiedzę na temat podstawowej obsługi programów pakietu MS Office,
- umie posługiwać się wybranymi narzędziami firmy Google,
- zna mechanizmy pracy grupowej w Kalendarzu i Dokumentach,
- nabył umiejętności usprawniające komunikację i pracę w zespołach dzięki wdrożeniu narzędzi Google,
- potrafi bezpiecznie korzystać z możliwości synchronizacji kont pocztowych, kalendarzy i dokumentów.

Dzięki szkoleniu uczestnik nabył kompetencje społeczne takie jak:
- świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
- rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kompetencji,
- dąży do realizacji celów zawodowych oraz rozwija metody rozwiązywania problemów zawodowych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 216,67 zł
Koszt osobogodziny brutto 216,67 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Sielska 34, 10-802 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Zajęcia odbywać się będą przy ulicy Sielskiej 34, Olsztyn.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Krzysztof Semerak

Krzysztof Semerak

Szkolenia i Coaching
-Od 2013 kierownik działu administracji RCK Olsztyn. Od ponad 20 lat związany z rynkiem IT. Staż trenerski i doradczy w przedsiębiorstwach związanych z usługami teleinformatycznymi. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem strategii marketingowych i rozwojowych oraz doradztwie biznesowym dla firm i przedsiębiorców z branży IT. Realizuje zlecenia w obszarze bezpieczeństwa internetowego w firmach. Szkoli z zakresu zarządzania, administrowania sieciami i systemami komputerowymi oraz zarządzania zespołami informatycznymi. Prowadził szkolenia z zakresu budowania zespołów ludzkich, zarządzania zespołami projektowymi, optymalizacja efektów pracy zespołów zarządzających, optymalizacji kosztów prowadzonych działalności itd. na zlecenia przedsiębiorców i instytucji samorządowych w województwie warmińsko-mazurskim.
- Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Studia
Podyplomowe Administrowanie sieci i systemów komputerowych - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
Studia Podyplomowe - Menadżer Ochrony zdrowia

Szkolenia są codzienną częścią prowadzenia firmy. Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, instytucji, samorządów lokalnych oraz placówek opieki zdrowotnej w całym kraju. Prowadzi doradztwa biznesowe dla przedsiębiorców szukających rozwiązań usprawniających funkcjonowanie firmy na różnych jej poziomach. Przeprowadził ok. 450 godzin szkoleń z tematyki informatycznej

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marta Siergiej-Targońska

Marta Siergiej-Targońska

email: marta@aquadiver.pl

tel: +48 608 450 707

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Zapis na usługę jest równoznaczny z akceptacją karty usługi.

Informacje dodatkowe

 

Ciasteczka>