Usługa - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU SAMOOBRONY DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA - CZĘŚĆ 1.

Logo Klinika Wiedzy Agata Drabek

4.9/5 z 15126 ocen

Tytuł DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU SAMOOBRONY DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA - CZĘŚĆ 1.

Numer usługi 2020/08/09/13272/608132

Dostawca usług Klinika Wiedzy Agata Drabek

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

560,00 zł netto za osobę

560,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 15 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników branży ochrony.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 14-08-2020
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Bezpieczeństwo w trakcie zajęć z samoobrony z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej i zagrożeń związanych z epidemią COVID-19.
 2. Podstawa prawna stosowania technik samoobrony prze niekwalifikowanych pracowników ochrony – aktualny stan prawny.
 3. Podstawa prawna stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego przez kwalifikowanych pracowników ochrony– aktualny stan prawny.
 4. Postawy oraz sposoby przemieszczania się w samoobronie.
 5. Pad do przodu, do tyłu i boczny – jako reakcja na różne zagrożenia pracownika ochrony z uwzględnieniem wieku pracownika ochrony powyżej 50 lat.
 6. Przewrót do przodu, do tyłu oraz w bok– jako reakcja na różne zagrożenie pracownika ochrony z uwzględnieniem wieku pracownika ochrony powyżej 50 lat.
 7. Obrona przed chwytem za rękę (jedno i różnoimienną, z przodu i z tyłu ) i za obie ręce (z przodu i z tyłu).
 8. Obrona przed obchwytem tułowia z przodu i z tyłu z rękoma wolnymi lub obchwyconymi.
 9. Dźwignie na kończyny górne i dolne oraz na kark.
 10. Dźwignie i techniki obezwładniające stosowane przez pracowników ochrony.
 11. Dźwignie i techniki transportowe stosowane przez pracowników ochrony.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU SAMOOBRONY DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA - CZĘŚĆ 1.
Data realizacji zajęć
14-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w trakcie zajęć z samoobrony z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej i zagrożeń związanych z epidemią COVID-19.
Uczestnicy poznają aktualny stan prawny stosowania technik samoobrony prze niekwalifikowanych pracowników ochrony oraz stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego przez kwalifikowanych pracowników ochrony.
Uczestnicy pogłębią wiedzę na temat postaw oraz padów i przewrotów oraz sposobów przemieszczania się w samoobronie z uwzględnieniem wieku pracownika ochrony powyżej 50 lat.
Uczestnicy nabędą umiejętności stosowania technik samoobrony w przypadku ataków w postaci uchwytów za ręce, obchwytów tułowia.
Uczestnicy nabędą ponadto umiejętności właściwego stosowania dźwigni, technik obezwładniających i transportowych uwzględnieniem wieku pracownika ochrony powyżej 50 lat.

Efekty uczenia się

W wyniku szkolenia uczestnicy:

Zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa w trakcie zajęć z samoobrony z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej i zagrożeń związanych z epidemią COVID-19.

Poznają aktualny stan prawny stosowania technik samoobrony prze niekwalifikowanych pracowników ochrony oraz stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego przez kwalifikowanych pracowników ochrony.

Pogłębią wiedzę na temat na temat postaw oraz  padów i przewrotów oraz sposobów przemieszczania się w samoobronie z uwzględnieniem wieku pracownika ochrony powyżej 50 lat.

Nabędą wiedzę na temat umiejętności stosowania technik samoobrony w przypadku ataków w postaci uchwytów za ręce, obchwytów tułowia.

Udoskonalą umiejętności właściwego stosowania dźwigni, technik obezwładniających i transportowych uwzględnieniem wieku pracownika ochrony powyżej 50 lat.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 560,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 560,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź, woj. łódzkie

Na życzenie Zamawiającego miejsce realizacji szkolenia może ulec zmianie.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Bartłomiej Podciechowski

Bartłomiej Podciechowski

ochrona osób i mienia, prawo karne
czynny funkcjonariusz Służb Mundurowych, instruktor technik samoobrony
wyższe
kilkaset godzin w obszarze samoobrony

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agata Drabek

Agata Drabek

email: agatadrabek@klinikawiedzy.pl

tel: +48608638947

Ciasteczka>