Usługa - KURS AKADEMIA MENEDŻERA – czyli coachingowe metody zarządzania ZGODNIE Z KODEM ZAWODU 121203 KIEROWNIK DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Logo B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.

4.5/5 z 836 ocen

Tytuł KURS AKADEMIA MENEDŻERA – czyli coachingowe metody zarządzania ZGODNIE Z KODEM ZAWODU 121203 KIEROWNIK DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Numer usługi 2020/08/08/13089/608120

Dostawca usług B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.

Miejsce usługi Jelenia Góra

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 900,00 zł netto za osobę

2 900,00 zł brutto za osobę

23,58 zł netto za osobogodzinę

23,58 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest do: Menedżerowie zarządzający pracownikami, liderzy pragnący pobudzić zasoby wewnętrznej motywacji i zaangażowanie zespołu oraz pragnący wprowadzić nowoczesne praktyki zarządcze w kulturze organizacyjnej. Menedżerowie dążący do zwiększenia efektywności swojego zespołu przez lepsze wykorzystanie indywidualnego potencjału i wzmocnienie relacji z pracownikami.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2020
Liczba godzin usługi: 123
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program:

1. Prawdy i mity o coachingu w zarządzaniu-

a) Czym jest coaching, kiedy i dla kogo może być zastosowany

b) Co ma wspólnego coaching z coachingowym stylem zarządzania

c) Dlaczego coaching działa i co się dzieje w ludzkim mózgu podczas coachingu?

d) W jaki sposób coaching kształtuje i wspiera samodzielność i zaangażowanie podwładnego

2. Opracowanie budżetu płac, monitorowanie i opracowanie dokumentacji personalnej

a) przygotowanie budżetu – mapowanie procesu

b) wymiana doświadczeń -– burza mózgu – budowanie otwartości

c) kierowanie administracją personalną, przekazanie informacji dotyczących zatrudnienia

d) współzależność i zaufanie

3. Menadżer w roli coacha
e) słuchać a słyszeć, czyli umiejętność aktywnego słuchania

f) sztuka zadawania skutecznych pytań

g)  umiejętność udzielania informacji zwrotnych w coachingu

h) trudne sytuacje w pracy menedżera a coaching.

e) słuchać a słyszeć, czyli umiejętność aktywnego słuchania

f) sztuka zadawania skutecznych pytań

g)  umiejętność udzielania informacji zwrotnych w coachingu

h) trudne sytuacje w pracy menedżera a coaching.

4. Praca nad celami pracowników

a)  znajdowanie własnych celów a motywacja do pracy

b) kroki milowe w życiu każdego z nas – przeskakiwanie ograniczeń,

c) entuzjazm i zaangażowanie w dążeniu do celu

d) siła wizji i wielkość marzeń – parametry poprawnie wyznaczonych celów,

e) impulsy do zmiany – analiza SWOT

f)  wpływ strachu na brak sukcesów pracowników.

5. Jak zmotywować zespół poprzez coaching

a) automotywacja i  samoświadomość – czas na zmiany!

b) jak osiągać więcej i szybciej, czyli sposoby wzbudzania motywacji własnej i współpracowników.

c) indywidualne czynniki motywujące ludzi do osiągania najlepszych efektów

d) irracjonalne przekonania na swój temat, a coachingowe sposoby rozwiania ich,

e) tworzenie poczucia własnej wartości, jako główny czynnik do osiągania najlepszych wyników przez pracowników,

f) sposoby na trenowanie swojej świadomości emocjonalnej,

g)  wzmacnianie emocji budujących automotywację.

h)  inny sposób widzenia problemu, czyli zasady koncentracji na rozwiązaniach.

6. Narzędzia coachingowe:

a) „Sięgaj Dalej” – metody zwiększające wyniki swoje i pracowników

b)  Model GROW  – jedna z najbardziej skutecznych metod coachingowych w pracy  
      menedżera,

c) Mapa Sukcesu w biznesie, Koło Biznesu - realizowanie zadań wynikających systemów oceny pracowników między innymi poprzez: projektowanie systemu ocen,

d) nieograniczone możliwości dzięki technice Walta Disneya

e) poszukiwanie nowości – magia w przekraczaniu granic

f)  metoda postrzegania sytuacji z innej perspektywy,

7. Coaching menadżerski

a) sesje coachingowe – grupowe, zespołowe           

b) „ Nie da się! Boję się! Nie mogę!” – metody pracy z obawami i przekonaniami,

c) praca metaforą , obrazem

d) nauka dyscypliny wewnętrznej a coaching menedżerski.

8. Praktyczne przećwiczenie poznanych technik

a) dobre praktyki w stosowaniu coachingu,

b) przeprowadzenie próbnego coachingu przez każdego Uczestnika pod okiem coacha
z wieloletnim doświadczeniem,

c) obserwacja i analiza najważniejszych elementów rozmowy z podopiecznym,

d) planowanie ścieżki dalszego rozwoju u pracowników.

 

KURS REALIZOWANY JEST W GODZINACH LEKCYJNYCH, KAŻDY DZIEŃ OBEJMUJE 8 GODZIN LEKCYJNYCH

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
1. Prawdy i mity o coachingu w zarządzaniu-
Data realizacji zajęć
03-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
1. Prawdy i mity o coachingu w zarządzaniu-
Data realizacji zajęć
04-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
2. Opracowanie budżetu płac, monitorowanie i opracowanie dokumentacji personalnej
Data realizacji zajęć
17-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
2. Opracowanie budżetu płac, monitorowanie i opracowanie dokumentacji personalnej
Data realizacji zajęć
18-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
3. Menadżer w roli coacha
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
3. Menadżer w roli coacha
Data realizacji zajęć
15-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
4. Praca nad celami pracowników
Data realizacji zajęć
28-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
4. Praca nad celami pracowników
Data realizacji zajęć
29-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
5. Jak zmotywować zespół poprzez coaching
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
5. Jak zmotywować zespół poprzez coaching
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
6. Narzędzia coachingowe:
Data realizacji zajęć
09-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
6. Narzędzia coachingowe:
Data realizacji zajęć
10-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
7. Coaching menadżerski
Data realizacji zajęć
23-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
7. Coaching menadżerski
Data realizacji zajęć
24-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
8. Praktyczne przećwiczenie poznanych technik
Data realizacji zajęć
06-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
8. Praktyczne przećwiczenie poznanych technik
Data realizacji zajęć
07-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin
Data realizacji zajęć
07-02-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Głównym celem kursu jest zdobycie umiejętności związanych z szeroko rozumianym, zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji. Uczestnicy kursu zdobędą kluczowe kompetencje współpracy z zespołami na zasadach coachingowych, które pomogą wzmocnić kompetencje menadżerskie w zarządzaniu. Celem jest przygotowanie Uczestników do świadomego stosowania stylu coachingowego w polityce personalnej, oraz doskonalenie kluczowych cech i kompetencji menedżera jako coacha. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się ze sposobem prowadzenia dokumentacji personalnej pracowników w zakresie prawa pracy. Nabędą umiejętności procesów rekrutacyjnych i szkoleń.

Efekty uczenia się

Efektem kształcenia jest nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowych dające zdolność wykonywania pracy polegającej na tym, aby uczestnik:

 • samodzielnie realizuje style zarządzania zespołem pracowniczym, uwzględnia potrzeby zdiagnozowania swojego indywidualnego stylu,
 • potrafi opracować proces prowadzenia sesji coachingowi – zespołu, grupy, indywidualnej,
 • potrafi samodzielnie opracować struktury przekonań i ograniczających schematów u podległych pracowników,
 • wykorzystuje narzędzia ułatwiające osiąganie celów swoich i zespołu,
 • potrafi poprawić wyniki i atmosferę w zespole,
 • potrafi w odpowiedni sposób przygotować grunt do wzrost innowacyjności
  pracowników
 • dobiera i przygotowuje najlepsze narzędzia, sprzęt do wykonania potencjału i doświadczenia pracownika
 • rozróżnia jak zachowanie menedżera wpływa na emocje i postawy pracowników, oraz jak może skutecznie wspierać ich rozwój,
 • stosuje zasady zarządzania, oraz narzędzia rozwojowe stosowane w coachingu,
 • wyjaśnia praktyczne sposoby radzenia sobie z wyzwaniami w pracy z ludźmi,
 • omawia i stosuje modele udzielania informacji zwrotnej,
 • zwiększa swoją efektywność w pracy z ludźmi,
 • tworzy swój własny sposób funkcjonowania w sytuacjach trudnych.
 • projektuje nowe procesy rekrutacyjne metodami coachingowymi, przezodpowiednie pytania
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 23,58 zł
Koszt osobogodziny brutto 23,58 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wiejska 24a, 58-506 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie

CENTRUM EDUKACYJNE B&K

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Monika Bakalrska

Monika Bakalrska

Trener biznesu, coach, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta, szkoleniowiec, z twórczym i innowacyjnym podejściem do zadań praktyki trenerskiej oraz konsultanckiej. Tworzą i promuje nowe, nieszablonowe rozwiązania wspomagające funkcjonowanie osób, zespołów oraz organizacji.
Od 10 lat współpracuję z placówkami terapeutycznymi jako terapeuta prowadząc zajęcia z dzieci autystycznymi ze zespołem Aspergera czy mającymi problemy z trudnymi zachowaniami.
Jestem autorką projektów szkoleniowych dla firm usługowych, produkcyjnych oraz administracji publicznej.
Prowadzę szkolenia m.in. z zakresu profesjonalizmu w sekretariacie, obsługi trudnego klienta w administracji publicznej, delegacji i podróży służbowych, instrukcji kancelaryjnej, współpracy w zespole, budowania zaangażowania i odpowiedzialności pracowników, zarządzania stresem i kontrolowania emocji, asertywności, motywacji, efektywności osobistej.
Szkolenia przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych , administracji publicznej.
 Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie tytuł zawodowy: Coach
 Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie tytuł zawodowy: Trener biznesu
 Absolwentka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie – kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi tytuł zawodowy HUMAN RESOURCES MANAGER
 Absolwentka Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie kierunek: pedagogika, specjalność: Terapia pedagogiczna z rehabilitacją ruchową
 Abso

Zdjęcie Grażyna Nowicka

Grażyna Nowicka

-Jest akredytowanym coach ICF ACC, Trener Administracyjny, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego o kierunku finanse specjalizacja rachunkowość. Ukończone studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Uzyskany tytuł Menadżera ds. Zasobów Ludzkich, ukończone studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej Poznaniu oddział w Szczecinie na kierunku podatki. Ulubione obszary szkoleniowe: Miękki HR, Kadry i płace, ZUS, Podatki w zakresie spółek osobowych i prawnych, Podatek VAT, Szkolenia administracyjne, Negocjacje. Jej zalety to duża komunikatywność, cechy przywódcze i uśmiech na twarzy. Wykładowca wielu kursów i szkoleń nt. samodzielny księgowy, prawa pracy i tematyki kadrowej, rachunkowość budżetowa, kontrola organizowane przez podmioty specjalizujące się w edukacji osób dorosłych. Posiada bardzo wysokie kompetencje interpersonalne, rozległą wiedzę i wyjątkowo atrakcyjny sposób angażuje uczestników w zajęcia. Jest certyfikowanym trenerem ICF ACC, międzynarodowym coach metody Points of You ,doradcą zawodowym i konsultantem rozwoju biznesu. Posiada również liczne certyfikaty ze szkoleń dotyczących pogłębianiu umiejętności z zakresu coachingu. Jako Coach specjalizuje się we wspieraniu w osiąganiu celów osobistych i zawodowych wzmacniając klarowność wizji, poczucie własnej wartości i pewności siebie osoby coachowanej. Specjalizuje się w doradztwie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi m.in. takie projekty jak: wartoś

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Grażyna Boryń

Grażyna Boryń

email: szkolenia@bkszkolenia.pl

tel: 577127550

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

.

 

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

Ciasteczka>