Usługa - PRAWO JAZDY KAT. C i C+E - "KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

Logo TOMASZ KALATA "KALATA TRANSPORT", WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ KALATA SPEDYCJA

4.4/5 z 67 ocen

Tytuł PRAWO JAZDY KAT. C i C+E - "KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

Numer usługi 2020/08/08/26748/608109

Dostawca usług TOMASZ KALATA "KALATA TRANSPORT", WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ KALATA SPEDYCJA

Miejsce usługi Nowy Targ

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

5 040,00 zł netto za osobę

5 040,00 zł brutto za osobę

45,00 zł netto za osobogodzinę

45,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

- osoby ubiegające się o możliwość kierowania pojazdem kat. C, C+E

- ukończone 21 lat lub 18 lat w przypadku posiadania kwalifikacji wstępnej

- posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdu kat. C, C+E

- uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdu kat. C, C+E

- uzyskanie profilu PKK (profil kandydata na kierowcę) w Starostwie Powiatowym)

 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 13-08-2020
Liczba godzin usługi: 112
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust 1, ust 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami. (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 z późn. zm. art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowych. Dz. U. 2016.1097 z późn. zm)zaświadczenie wydane przez Starostę Nowotarskiego dn. 31-12-2014 w Nowym Targu, nr 00451211
Zakres uprawnień: Prawo jazdy kategorii: A, B, B1, BE, C, CE

Ramowy program usługi

Pokaż program

ZAJĘCIA TEORETYCZNE C i C+E

* Zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy do innych uczestników ruchu drogowego.

* Budowa samochodu ciężarowego, główne układy i zespoły.

* Zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami.

* Zagrożenia związane z niedoświadczeniem.

* Odpowiedzialność kierowcy wobec przewożonych rzeczy

* Technika jazdy samochodem ciężarowym.

* Wyposażenie obowiązkowe pojazdu, systemy bezpieczeństwa pojazdu oraz zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy.

* Czytanie map i planowanie trasy.

* Rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni.

* Dokumenty związane z przewozem drogowym.

* Znaki i sygnały drogowe oraz zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszące się do ograniczenia prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów drogowych

* Manewry w ruchu drogowym wykonywane samochodem ciężarowym

* Manewry w ruchu drogowym wykonywane samochodem ciężarowym oraz jazda i manewry w warunkach specjalnych.

* Czas pracy kierowców.

* Samochód ciężarowy - obsługa codzienna i badania techniczne

* Komfort pracy i ergonomia.

* Wpływ zmęczenia oraz leków i używek na prowadzenie pojazdu.

* Obowiązujące akty prawne.

* Postępowanie w przypadku awarii, kolizji i wypadku drogowego (środki ostrożności).

* Warunki techniczne, wymiary, masy, nacisk na osie.

* Zadania i kryteria oceny stosowane na egzaminach teoretycznych: wewnętrznym i państwowym.

* Omówienie kryteriów i etapów egzaminu wewnętrznego i państwowego, zasad jakie obowiązują egzaminatora i egzaminowanego, wpływ samopoczucia fizycznego i psychicznego na wynik egzaminu.

* Omówienie formalności niezbędnych do przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE C

* Przygotowanie do jazdy i ruszanie. Ruszanie i zatrzymywanie, jazda po prostej.

* Obsługa codzienna pojazdu. Jazda po drogach z wykorzystaniem wszystkich biegów, płynne zatrzymywanie się.

* Jazda po prostej do przodu i do tyłu, zatrzymywanie w odpowiedniej odległości.

* Elementy placu manewrowego (jazda po prostej i po łuku, do przodu i do tyłu).

* Doskonalenie jazdy po łuku do przodu i do tyłu, zatrzymywanie.

* Elementy placu manewrowego (parkowanie przodem, tyłem i pod kątem).

* Elementy placu manewrowego (parkowanie, ruszania pod górę).

* Jazda w ruchu miejskim i poza miejskim, po drogach jedno i dwupasmowych, płynne zatrzymywanie się. Hamowanie awaryjne.

* Jazda w ruchu miejskim i poza miejskim, po drogach jedno i dwupasmowych, płynne zatrzymywanie się. Hamowanie awaryjne. Doskonalenie techniki jazdy na placu manewrowym, w ruchu miejskim i poza miejskim.

* Jazda po drogach poza obszarem zabudowanym na łącznym odcinku co najmniej 50 km. Doskonalenie jazdy w ruchu miejskim i poza miejskim, po drogach jedno i dwupasmowych, płynne zatrzymywanie się.

* Wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych mechanizmów i urządzeń, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE C+E

* Przygotowanie do jazdy i ruszanie. Ruszanie i zatrzymywanie, jazda po prostej.

* Sprzęganie i rozprzęganie przyczepy

* Mocowanie i zabezpieczenie ładunku

* Ruszanie, obsługa biegów, hamowanie

* Manewrowanie samochodem ciężarowym

* Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem

* Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości)

* Jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie

* Czynności kontrolne na drodze

* Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu

* Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu

 

EGZAMIN WEWNĘTRZNY

1 godzina dydaktyczna = 45 minut

Harmonogram zajęć praktycznych zostanie ustalony indywidualnie z danym uczestnikiem w dniach 24.08.2020 do 02.10.2020 r. Instruktorzy prowadzący mogą ulec zmianie.

Opłata nie jest wliczona w cenę kursu tj. 30 zł za egz. teoretyczny, 200 zł za egz. praktyczny kat C., 245zł egz praktyczny C+E.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA TEORETYCZNE
Data realizacji zajęć
14-08-2020
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA TEORETYCZNE
Data realizacji zajęć
18-08-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA TEORETYCZNE
Data realizacji zajęć
19-08-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA TEORETYCZNE
Data realizacji zajęć
20-08-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA TEORETYCZNE
Data realizacji zajęć
21-08-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA TEORETYCZNE
Data realizacji zajęć
22-08-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym
samochodem ciężarowym określonym w kat. C i C+E.

Efekty uczenia się

Umiejętność poruszania się po drogach publicznych zgodnie z zasadami i przepisami ruchu drogowego dla kat. C i C+E.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 040,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 040,00 zł
Koszt osobogodziny netto 45,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 45,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Tadeusza Kościuszki 6, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Augustyniak

Michał Augustyniak

wykładowca/instruktor

Zdjęcie Marek Ziemian

Marek Ziemian

instruktor/wykładowca

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie TOMASZ KALATA

TOMASZ KALATA

email: naukajazdykalata@gmail.com

tel: (+48) 730 121 545

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Dla uczestników projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na egzamin państwowy.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa".

 

 

Ciasteczka>