Usługa - Mistrz coachingu

Logo Meritum Training Firma Szkoleniowa Małgorzata Misztal

4.9/5 z 138 ocen

Tytuł Mistrz coachingu

Numer usługi 2020/08/07/15365/608103

Dostawca usług Meritum Training Firma Szkoleniowa Małgorzata Misztal

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

7 000,00 zł netto za osobę

7 000,00 zł brutto za osobę

97,22 zł netto za osobogodzinę

97,22 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest skierowane do:

 • Specjalistów w zakresie rozwoju zawodowego, psychologów, coachów, trenerów i konsultantów
 • Dyrektorów, kierownków, managerów i wszystkich tych, którzy wykorzystują bądź chcieliby wykorzystywać coaching w swojej pracy zawodowej
 • Osób pracujących w roli coacha, pragnących podnosić kompetencje coachingowe według najwyższych światowych standardów
 • Osób zainteresowanych uzyskaniem akredytacji coacha ICF
 • Wszystkich, którzy chcą rozwijać kompetencje profesjonalnego coacha według standardów i Kodeksu Etycznego ICF

 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 10-10-2020
Liczba godzin usługi: 72
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program „Mistrz coachingu”, to kompleksowe szkolenie coachingowe posiadające najwyższą międzynarodową akredytację jakości (ACTP ICF) przyznawaną profesjonalnym programom kształcenia coachów. Ukończenie szkolenia pozwala zdobyć i rozwinąć zaawansowane umiejętności coachingowe oraz uzyskać akredytację coachingową na poziomach ACC lub PCC ICF.
Całość szkolenia prowadzona jest wyłącznie przez międzynarodowych coachów MCC i PCC ICF, posiadających ponad 16.000h doświadczenia coachingowego.

Udział w akredytowanym programie szkolenie coachów "Mistrz coachingu" da Ci pełne zrozumienie znaczenia i roli coacha. Dzięki jego realizacji poznasz całościową strukturę procesu, która pozwoli Ci prowadzić profesjonalne sesje coachingowe oparte o pełne rozumienie i wykorzystanie 11 kluczowymch kompetencji coacha ICF w praktyce.

Realizacja szkolenia:

Podczas spotkań nabywasz i rozwijasz umiejętności coachingowe od poziomu podstawowego do zaawansowanego, opierając się o standardy profesjonalnego coachingu według ICF. Pomiędzy spotkaniami prowadzisz sesje coachingowe, dzięki czemu doświadczasz coachingu w praktyce, a poprzez to rozwijasz w sobie postawę oraz kompetencje profesjonalnego coacha. Celem sesji superwizowanych jest otrzymanie feedbacku rozwojowego w odniesieniu do 11 kluczowych kompetencji coacha ICF.

PROGRAM SZKOLENIA:

W wyniku realizacji pierwszego dnia szkolenia:

 • Dowiesz się czym jest profesjonalny coaching według standardow ICF
 • Poznasz założenia podejścia coachingowego wed.ug standardow ICF
 • Poznasz i zrozumiesz, jak w praktyce coachingu wykorzystywać 11 kompetencji coacha ICF
 • Dowiesz się, czym różni się coaching od innych metod wspierania ludzi w rozwoju
 • Będziesz wiedzieć, jak rozpoznawać sytuacje, z ktorymi możesz pracować coachingowo, a ktore wymagają innej formy pomocy lub rozwoju
 • Dowiesz się, jakie kompetencje coachingowe powinien posiadać profesjonalny coach ICF
 • Dowiesz się, w jaki sposob ustalać kontrakty dwu i trojstronne na pełne procesy coachingowe
 • Dowiesz się, z jakich elementow składa się pełny kontrakt na sesję coachingową
 • Przećwiczysz w praktyce ustalanie kontraktu na sesję coachingową

Podczas drugiego dnia szkolenia:

 • Dowiesz się, jakie elementy składają się na skuteczną komunikację coachingową
 • Dowiesz się, jak za pomocą wykorzystania podejścia coachingowego możesz wspierać ludzi w osiąganiu celów
 • Dowiesz się, jak określać poprawnie sformułowany cel na sesję coachingową
 • Poznasz całościową strukturę sesji coachingowej (od momentu rozpoczęcia sesji po jej zakończenie)
 • Nauczysz się budować bezpieczne środowisko pracy coachingowej pełne szacunku, zaufania i otwartości do drugiej osoby

W wyniku realizacji trzeciego dnia szkolenia:

 • Dowiesz się, jak być obecnym podczas sesji coachingu
 • Przekonasz się, jaką moc ma wykorzystanie podejścia coachingowego opartego o pracę z wartościami
 • Będziesz potrafił(a) podążać za agendą klienta podczas całej sesji coachingowej
 • Poznasz narzędzia coachingowe pozwalające prowadzić proces coachingu oparty o pracę na zasobach klienta
 • Poznasz narzędzia coachingowe, których użycie wspiera klientów w podejmowaniu ważnych decyzji
 • Poznasz narzędzia coachingowe, dzięki którym będziesz w stanie poszerzać perspektywę i podążać w kierunku rozwiązywania dylematów klientów

Po czwartym dniu szkolenia:

 • Będziesz w stanie inspirować klientów coachingu do podejmowania nowych działań zgodnych z ich wartościami i potrzebami
 • Nauczysz się praktycznego wykorzystania poziomów słuchania oraz wdrożysz je do swojej praktyki coachingowej
 • Będziesz wiedział(a), w jaki sposób wydobywać "głębsze tematy" podczas rozmowy coachingowej
 • Nauczysz się stosować otwarty, elastyczny i pewny styl pracy pozwalający prowadzić skuteczne sesje coachingowe
 • Dowiesz się, jak z pełną świadomością wykorzystywać ton głosu podczas sesji coachingu
 • Będziesz potrafili prowadzić pełne sesje coachingowe w oparciu o strukturę rozmowy coachingowej.

Podczas dnia piątego:

 • Nauczysz się świadomie zarządzać procesem coachingowym na każdym z jego etapów
 • Rozwiniesz umiejętność bycia otwartym na tematy przyniesione przez klientów coachingu
 • Poznasz narzędzia, dzięki którym będziesz w stanie skutecznie wzmacniać zasoby klienta coachingu
 • Poznasz sposoby pracy coachingowej pozwalające skutecznie wzmacniać myślenie ukierunkowane na rezultat
 • Poznasz narzędzia coachingowe, pozwalające wspierać klientów w tworzeniu atrakcyjnych wizji przyszłości
 • Poznasz narzędzia, za pomocą których będziesz potrafił(a) wspierać ludzi w zmianie dotychczasowych sposobów postrzegania sytuacji

W szóstym dniu szkolenia:

 • Nauczysz się zadawać mocne pytania pomocne w budowaniu pożądanych wizji przyszłości
 • Dowiesz się, jakie są najlepsze typy pytań coachingowych na każdym z etapów sesji
 • Wzmocnisz umiejętność głębokiego słuchania ludzi podczas procesu coachingu
 • Rozwiniesz umiejętność słuchania ludzi na wielu poziomach jednocześnie
 • Będziesz o wiele bardziej świadomie zarządzać procesem coachingu na każdym z jego etapów
 • Nauczysz się, w jaki sposób udzielać bezpośrednich informacji zwrotnych podczas sesji coachingu

Po siódmym dniu:

 • Będziesz z pełną świadomością stosować "język klienta" podczas sesji coachingowej - nauczysz się nasłuchiwać "słów kluczy"
 • Nauczysz się przeformułowywać i wzmacniać słowa klienta, by skutecznie wspierać go w budowaniu szerszej perspektywy
 • Dowiesz się, na jakie sposoby wykorzystywać asocjację i dysocjację w procesie coachingu
 • Będziesz dostrzegać wiele sposobów pracy z klientem na danym etapie sesji oraz będziesz potrafił(a) wybrać te, które będą najbardziej efektywne
 • Poznasz narzędzia coachingowe, pozwalające wspierać klientów w poszukiwaniu i eksperymentowaniu z nowymi możliwościami w działaniu
 • Będziesz potrafił(a) wykorzystać własną intuicję, by jeszcze skuteczniej wspierać klientów w realizacji ich pragnień i potrzeb

W wyniku ósmego dnia szkolenia:

 • Poznasz typy klientów, których będziesz mógł(a) spotkać w swojej praktyce coachingowej i nauczysz się sposobów pracy z każdym z typów
 • Dowiesz się, jakie są etapy zmiany i na jakie sposoby pracować z ludźmi na każdym z etapów
 • Dowiesz się, na jakie sposoby wspierać ludzi w przechodzeniu przez zmianę
 • Będziesz potrafił(a) nasłuchiwać metafor oraz prowadzić sesje coachingowe z użyciem metafory
 • Poznasz narzędzia coachingowe pozwalające wydobywać metafory i pracować z klientem coachingu w sposób metaforyczny

Realizacja programu kompleksowo przygotowuje Cię do uzyskania międzynarodowej akredytacji coachingowej na poziomie kompetencyjnym ACC i PCC ICF, jednocześnie otwierając ścieżkę rozwoju do poziomu kompetencyjnego MCC ICF.

W wyniku realizacji szkolenia będziesz potrafił(a) prowadzić pełne procesy coachingu indywidualnego z wykorzystaniem pytań i narzędzi coachingowych. Prowadzone procesy coachingowe będą oparte o standardy i Kodeks Etyczny ICF. Dzięki temu będziesz miał(a) pewność, że prowadzisz coaching według najwyższych światowych standardów.

Treści programowe szkolenia uczą wykorzystania najskuteczniejszych praktyk coachingowych stosowanych w pracy z klientami coachingu w oparciu o podejścia: skoncentrowane na rozwiązaniach, psychodynamiczne, systemowe, oparte na dowodach, prowokatywne.

Całość szkolenia prowadzona jest przez praktyków coachingu posiadających międzynarodowe akredytacje coachingowe na najwyższych poziomach kompetencyjnych - MCC i PCC ICF.

Więcej informacji uzyskasz wchodząc na stronę: https://www.meritum-coaching.pl/szkola-coachow/master-actp/programy-meritum.html

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Poznanie struktury procesu coachingu
Data realizacji zajęć
10-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
09:30
Przedmiot / temat zajęć
Poznanie struktury procesu coachingu
Data realizacji zajęć
11-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Wykorzystywanie narzędzi coachingowych w procesie
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
09:30
Przedmiot / temat zajęć
Wykorzystywanie narzędzi coachingowych w procesie
Data realizacji zajęć
08-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Świadome zarządzanie procesem na każdym z etapów sesji coachingowej
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
09:30
Przedmiot / temat zajęć
Świadome zarządzanie procesem na każdym z etapów sesji coachingowej
Data realizacji zajęć
06-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Praktyczne techniki coachingowe doskonalące jakość prowadzonych sesji
Data realizacji zajęć
09-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
09:30
Przedmiot / temat zajęć
Praktyczne techniki coachingowe doskonalące jakość prowadzonych sesji
Data realizacji zajęć
10-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku lidera/managera, którego styl pracy odpowiada najnowszym trendom i wykazuje umiejętność nieustannego doskonalenia się dzięki uzyskaniu dodatkowego zawodu coacha.
Tak przygotowany uczestnik będzie posiadał umiejętności do prowadzenia procesu coachingowego zgodnie ze standardami,
kompetencjami i Kodeksem Etycznym ICF (International Coach Federation). Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę, umiejętności
oraz kompetencje coachingowe, przygotowujące do egzaminu ICF a także nabędzie, uzyska, wzmocni kompetencje managerskie i
zarządcze.

Uczestnik:
- pozna 11 kompetencji coachingowych (przygotowujących do egzaminu ICF na poziomie ACC i otrzymania certyfikacji) których nabycie gwarantuje podniesienie kwalifikacji i umiejętności managerskich
- zdobędzie wiedzę w zakresie stosowania kodeksu etycznego ICF,
- będzie potrafił pracować w obszarze celów (formułowania ich i realizacji, planowania, priorytetyzacji),
- nabędzie umiejętności komunikacyjne, w szczególności słuchanie, zadawanie pytań otwartych, obecność i uważność w relacji z drugim człowiekiem,
- zdobędzie umiejętność posługiwania się różnorodnymi narzędziami coachingowymi wzmacniającymi role lidera/managera,

Efekty uczenia się

 

Efekty kształcenia:

 • Uczestnik dowie się, w jaki sposób wykorzystanie podejścia coachingowego przekłada się na wsparcie ludzi w realizacji bieżących celów
 • Uczestnik dowie się, jakie umiejętności coachingowe powinien posiadać coach, by skuteczniewspierać ludzi w podejmowaniu decyzji
 • Uczestnik dowie się, jakie elementy składają się na skuteczną komunikację coachingową
 • Uczestnik pozna poziomy słuchania oraz dowiedzą się w jaki sposób wykorzystanie ich w praktyce wpływa na jakość prowadzonych sesji coachingowych
 • Uczestnik nabędzie wiedzę w zakresie poprawnego formułowania celów przez klienta coachingu oraz stosowania mierników w odniesieniu do celów
 • Uczestnik nabędzie wiedzę w zakresie prowadzenia sesji coachingu z wykorzystaniem struktury oraz dowiedzie się, w jaki sposób wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 7 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 7 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 97,22 zł
Koszt osobogodziny brutto 97,22 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Grzybowska 4/9B, 00-131 Warszawa, woj. mazowieckie

Sale szkoleniowe ul. Grzybowska 4 lok. 9B

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Misztal

Małgorzata Misztal

email: szkola@meritumcoaching.pl

tel: 504171203

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Ukończone 18 lat, chęć zdobycia kompetencji coachingowych zgodnie z najwyższmi standardami ICF Global, chęć uzyskania międzynarodowej akredytacji coacha ICF

Informacje dodatkowe

Po ukończeniu szkolenia absolwenci otrzymują dyplom w języku polskim i angielskim nadawany przez Szkołę Coachów Meritum, sygnowany przez dyrektora programowego - Łukasza Kuźmę (MCC ICF).

Dzięki temu absolwent Szkoły Coachów Meritum jest uprawniony do ubiegania się o międzynarodową akredytację coacha ICF na jednym z trzech poziomów: ACC, PCC lub MCC ICF, której prestiż i jej międzynarodowa ranga są potwierdzeniem najwyższej jakości wiedzy i umiejętności coachingowych zgodnych ze standardami i Kodeksem Etycznym ICF.

Realizacja programu kompleksowo przygotowuje Cię do uzyskania międzynarodowej akredytacji coachingowej na poziomie kompetencyjnym ACC i PCC ICF

Całość szkolenia prowadzona jest przez praktyków coachingu posiadających międzynarodowe akredytacje coachingowe na najwyższych poziomach kompetencyjnych - MCC ICF

Podczas spotkań nabywasz i rozwijasz umiejętności coachingowe od poziomu podstawowego do zaawansowanego, opierając się o standardy profesjonalnego coachingu według ICF.

Osoby realizujące szkolenie otrzymają na własność: skrypty szkoleniowe, notatniki, skoroszyty, teczki oraz materiały piśmiennicze ułatwiające realizację szkolenia

Ciasteczka>