Usługa - NEURAL MANIPULATION- The Barral Institute

Logo VERSUS MEDICUS SKRZYPEK, CIECHOMSKI SPÓŁKA JAWNA

4.8/5 z 112 ocen

Tytuł NEURAL MANIPULATION- The Barral Institute

Numer usługi 2020/08/07/18976/608101

Dostawca usług VERSUS MEDICUS SKRZYPEK, CIECHOMSKI SPÓŁKA JAWNA

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

11 200,00 zł netto za osobę

11 200,00 zł brutto za osobę

141,77 zł netto za osobogodzinę

141,77 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Fizjoterapeuci, osteopaci

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 32
Data zakończenia rekrutacji: 24-11-2020
Liczba godzin usługi: 79
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja WSiR.546.01.2012.KM Wydano 18.01.2012 Wydał Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Zakres uprawnień: Szkolenie fizjoterapeutów z zakresu Manipulacji Powięziowych (Fascial Manipulations)

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia obejmuje : 

Poznanie anatomii układu nerwowego z podziałem na głowę, kończynę górna, tuów i konczynę dolną

Poznanie prawa fizyki oddziałujących na układ nerwowy

Poznanie technik diagnostycznych i ewaluacyjnych z podziałem na głowę, kończynę górna, tuów i konczynę dolną

Poznanie technik pracy z nerwami, splotami nerwowymi i innymi składowymi układu nerwowego- z podziałem na głowę, kończynę górna, tuów i konczynę dolną

Techniki nasłuchu dla układu nerwowego

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Pojęcia ogólne- Zależność napięcie/odkształcenie, Zderzenie i energia, Moment działania impulsu, Zjawisko wibracji i Ruch płynów
Data realizacji zajęć
28-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Szwy czaszki , warstwy układu membranowego, zatoki opony twardej
Data realizacji zajęć
28-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Nasłuch 
Data realizacji zajęć
28-11-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kość czołowa, szwy i membrany, połączenie czaszkowo-twarzowe - anatomia i informacje ogólne, ocena i leczenie
Data realizacji zajęć
28-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Opona twarda mózgowa i rdzeniowa - anatomia, mechanika i informacje ogólne, techniki ewaluacyjne i leczenie
Data realizacji zajęć
29-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Namiot mózgu - anatomia i informacje ogólne, techniki ewaluacyjne i leczenie
Data realizacji zajęć
29-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Splot szyjno - barkowy i splot barkowy - techniki ewaluacyjne i leczenie
Data realizacji zajęć
29-11-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Splot lędźwiowy i splot krzyżowy- anatomia i informacje ogólne, techniki ewaluacyjne i leczenie 
Data realizacji zajęć
29-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Związek pomiędzy kanałem kręgowym a rdzeniem kręgowym, powiązanie splotów z narządami wewnętrznymi i układem autonomicznym
Data realizacji zajęć
30-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Protokół Ewaluacji Neuro Manipulacji
Data realizacji zajęć
30-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zagadnienia ogólne: Nerwy rdzeniowe, Budowa nerwów obwodowych,
Data realizacji zajęć
09-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Mechaniczne właściwości układu nerwów obwodowych 
Data realizacji zajęć
09-04-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Efekt kompresji nerwu 
Data realizacji zajęć
09-04-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Ewaluacja nerwu, zasady palpacji nerwów 
Data realizacji zajęć
09-04-2021
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Wskazania do neuro-manipulacji, przeciwwskazania dla neuro-manipulacji ,
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki pracy na nerwach, efekty neuro-manipulacji
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Sploty: szyjny, ramienny, barkowy- techniki ewaluacyjne i leczenie 
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Nerwy: podłopatkowy, pachowy, promieniowy, mięśniowo-skórny, pośrodkowy, łokciowy, nerwy palców - techniki ewaluacyjne i leczenie 
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Manipulacja nerwu przeponowego 
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Posumowanie neuro manipulacji górnej połowy ciała 
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zagadnienia ogólne: Nerwy rdzeniowe, Budowa nerwów obwodowych, Efekt kompresji nerwu- przypomnienie
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Ewaluacja nerwu, zasady palpacji nerwów- przypomnienie
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Funkcja nerwów obwodowych w propriocepcji. Moż̇liwości leczenia-testy funkcji mechanicznej    
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wskazania do neuro-manipulacji, przeciwwskazania dla neuro-manipulacji ,
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Techniki pracy na nerwach, efekty neuro-manipulacji
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Nerw udowy, udowo-goleniowy, zasłonowy, nerwy pachwinowe, nerwy pośladkowe górne - techniki ewaluacyjne i leczenie 
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Sploty: lędźwiowy, krzyżowy- techniki ewaluacyjne i leczenie
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Nerw kulszowy, pośladkowy górny, sromowy- techniki ewaluacyjne i leczenie
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Nerwy kończyny dolnej: strzałkowy (głęboki i powierzchowny, piszczelowy, nerwy podeszwowe )- techniki ewaluacyjne i leczenie
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Nasłuch globalny
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Nerwy czaszkowe - zagadnienia ogólne, wzrost i rozwój układu nerwowego we wczesnych etapach życia
Data realizacji zajęć
18-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Palpacja i nasłuch nerwów czaszkowych
Data realizacji zajęć
18-03-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Nerwy: potyliczne, trójdzielny uszno - skroniowy policzkowy żwaczowy- protokół diagnostyczny, testy i leczenie  
Data realizacji zajęć
18-03-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia jamy ustnej  (zwój szkrzydłowo-podniebienny, nerw nosowo-podniebienny), protokół diagnostyczny, testy i leczenie  
Data realizacji zajęć
18-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Nerwy: wzrokowy, twarzowy, gałęzie nerwu twarzowego- protokół diagnostyczny, testy i leczenie  
Data realizacji zajęć
19-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Nerwy czaszkowe- protokół diagnostyczny, testy i leczenie  
Data realizacji zajęć
19-03-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Nasłuch mózgu
Data realizacji zajęć
19-03-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Połączenia splotu szyjnego z nerwami czaszkowymi 
Data realizacji zajęć
19-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Uwagi na temat nerwów piersiowych i międzyżebrowych
Data realizacji zajęć
20-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie - leczenie całościowe
Data realizacji zajęć
20-03-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest:
Poszerzenie wiedzy fizjoterapeutów i rehabilitantów o wiadomości i umiejętności z zakresu Neuro Manipulacji według autorskiej metody Jean Pierre Barrala
Poszerzenie wiedzy fizjoterapeutów i rehabilitantów w zakresie teorii Neuro Manipulacji
Poszerzenie wiedzy rehabilitantów i fizjoterapeutów o charakterystykę Neuro Manipulacji
Poszerzenie wiedzy fizjoterapeutów i rehabilitantów w zakresie anatomii układu nerwowego
Poszerzenie wiedzy rehabilitantów i fizjoterapeutów o fizjologię i patologię układu nerwowego
Poszerzenie wiedzy rehabilitantów i fizjoterapeutów o teorię biomechaniki układu nerwowego
Poszerzenie wiedzy rehabilitantów i fizjoterapeutów o diagnostykę zgodną z modelem Neuro Manipulacji
Poszerzenie wiedzy rehabilitantów i fizjoterapeutów o schemat terapeutyczny Neuro Manipulacji
Poszerzenie wiedzy rehabilitantów i fizjoterapeutów o techniki oceny i diagnostyki nerwów obwodowych
Poszerzenie wiedzy rehabilitantów i fizjoterapeutów o techniki oceny i diagnostyki elementów ośrodkowego układu nerwowego

Nauka poprawnego rozpoznawania dysfunkcji zgodnie z modelem Neuro Manipulacji
Nauka poprawnego rozpoznawania zmian strukturalnych i patologii zgodnie z modelem Neuro Manipulacji
Nauka poprawnego diagnozowania pacjenta zgodnie z modelem Neuro Manipulacji
Nauka prawidłowego prowadzenia terapii zgodnie z modelem Neuro Manipulacji

Zwiększenie zrozumienia problemów pacjenta w zakresie zaburzeń układu nerwowego
Zwiększenie umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Kształtowanie własnego rozwoju poprzez nabywanie nowych umiejętności zawodowych
Rozwój etyki zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów etycznych

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia Kursant:

 

Zna podstawowe  wiadomości i posiada podstawowe umiejętności z zakresu  Neuro Manipulacji według autorskiej metody Jean Pierre Barrala

 

Zna teorię Neuro Manipulacji

Zna charakterystykę układu nerwowego z modelem Neuro Manipulacji

Rozumie teorię biomechaniki w modelu Neuro Manipulacji

Posiada wiedzę z zakresu fizjologii i patologii układu nerwowego w modelu Neuro Manipulacji

Zna schemat diagnostyki pacjenta zgodny z modelem Neuro Manipulacji

Rozumie schemat terapeutyczny zgodny modelem Neuro Manipulacji

Zna podstawowe techniki wykorzystywane w pracy metodą Neuro Manipulacji

Zna techniki oceny i diagnostyki nerwów obwodowych

Zna techniki oceny i diagnostyki elementów ośrodkowego układu nerwowego

 

Potrafi poprawnie rozpoznawać zaburzenia układu nerwowego

Umie rozróżnić dysfunkcje i patologie układu nerwowego zgodnie z modelem Neuro Manipulacji

Jest w stanie poprawnie zdiagnozować dysfunkcje, zaburzenia i patologie związane z układem nerwowym

Potrafi prawidłowo przeprowadzić terapię układu nerwowego zgodnie z modelem Neuro Manipulacji

Wykorzystuje podstawowe techniki stosowane w pracy metodą Neuro Manipulacji

Osiąga pozytywny efekt terapeutyczny w pracy z pacjentem

 

Lepiej rozumie problemy pacjenta

Posiada zwiększone umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Planuje i kształtuje własny rozwój poprzez nabywanie nowych umiejętności zawodowych

Rozwija poczucie etyki zawodowej

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 11 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 11 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 141,77 zł
Koszt osobogodziny brutto 141,77 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Poligonowa 5, 04-051 Warszawa

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Christoph Sommer

Christoph Sommer

Neural Manipulations, Rolfing
Christoph Sommer jest instruktorem Rolfingu® w The Rolf Institute, Boulder, CO oraz European Rolfing® Association. Od 1986 prowadzi prywatną praktykę w Monachium, specjalizując się w strukturalnych terapiach manualnych.
Ukończył The Rolf Institute of Structural Integration. oraz m.in. kurs Terapii Czaszkowo-krzyżowej w The Upledger Institute, studiował Somatic Experiencing z Peterem Levine, Ronem Kurtz (twórcą Hakomi-Method, psychoterapii zorientowanej na ciało) oraz Hubertem Godard (Instruktorem Rolf Movement®, byłym dziekanem The University Paris IV).
Od 1996 instruktor Neural Manipulations w The Barral Institute

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Jackowska

Katarzyna Jackowska

email: versus.medicus@klinikaosteopatii.com

tel: +48 519319667

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Ukończony licencjat z fizjoterapii

Informacje dodatkowe

Szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawie Ustawy o VAT Art.43 ust.1 pkt .29b

Skrypt ilustrowany zdjęciami z opisem pzredstawianej teorii i dokładnym opisem prezentowanych technik

Ciasteczka>