Usługa - PUBLIKOWANIE NAUKOWE

Logo Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.

0/5

Tytuł PUBLIKOWANIE NAUKOWE

Numer usługi 2020/08/07/10913/608045

Dostawca usług Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi niezrealizowana

PLN

990,00 zł netto za osobę

1 217,70 zł brutto za osobę

141,43 zł netto za osobogodzinę

173,96 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Do kogo skierowane są warsztaty
Warsztaty skierowane są do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie publikowania naukowego. Warsztaty będą wartościowe dla początkujących autorów piszących swoje pierwsze artykuły naukowe jak i dla osób posiadających w dorobku kilka publikacji ale pragnących pisać szybciej i bardziej skutecznie.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 07-09-2020
Liczba godzin usługi: 7
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat ISO 29990:2010

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program:
1. Wprowadzenie do publikowania naukowego

 • Czym jest publikowanie naukowe
 • Międzynarodowe czasopisma naukowe
 • Publikowanie naukowe w Polsce
 • Dlaczego publikujemy

2. Zanim zaczniemy pisać

 • Jak wybrać czasopismo
 • Rodzaje artykułów naukowych
 • Jakość publikacji i cytowania
 • Współczynniki wpływu
 • Open access
 • Przygotowanie do pisania: przegląd literatury

3. Warsztat autora

 • technika pisania tekstów naukowych
 • komponenty artykułu
 • Paragrafy jako części składowe tekstu
 • Struktura artykułu i myśl przewodnia
 • Efektywne prezentowanie wyników
 • Przeglądanie i korekta tekstu
 • Efektywne używanie języka angielskiego

4. Proces wysyłania artykułu do czasopisma

 • Checklista przed wysłaniem do czasopisma
 • Internetowy system obsługi czasopisma
 • List do Redakcji
 • Prawo autorskie
 • Plagiat
 • Własność intelektualna

5. Peer-review proces

 • Co to jest peer-review
 • Rola redaktora i recenzenta
 • Scenariusze odpowiedzi z czasopisma
 • Proces poprawy tekstu
 • Przygotowanie odpowiedzi do czasopisma

6. Po wysłaniu artykułu

 • Artykuł w końcowej szacie graficznej
 • Formalności po akceptacji artykułu
 • Promowanie artykułu
 • Występowanie w roli recenzenta

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
PUBLIKOWANIE NAUKOWE
Data realizacji zajęć
08-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Interaktywna forma prelekcji połączona z ćwiczeniami i pracą indywidualną uczestników. Szkolenie ma charakter wykładowy poparty licznymi przykładami i praktycznymi zadaniami w formie warsztatu oraz indywidualnych ćwiczeń. Każdy uczestnik ukończy szkolenie z zestawem praktycznych materiałów i wskazówek odnoszących się̨ do kolejnej publikacji autora.

Efekty uczenia się

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach
Uczestnicy warsztatów nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu publikowania naukowego. Poznają metody efektywnego pisania pozwalające na przygotowanie i wysłanie artykułów naukowych do międzynarodowych czasopism.
Warsztaty poświęcone będą procesowi publikowania naukowego począwszy od organizacji badań pod kątem publikacji, poprzez warsztat autora, organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją aż do promocji opublikowanej pracy. 
Nabytą praktyczną wiedzę, uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast przy pisaniu swojej aktualnej lub kolejnej publikacji naukowej. Przedstawione techniki pozwolą uczestnikom pracować bardziej efektywnie i w sposób przynoszący więcej satysfakcji z procesu pisania.

Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 990,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 217,70 zł
Koszt osobogodziny netto 141,43 zł
Koszt osobogodziny brutto 173,96 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Ul. Pory 78/I piętro, 02-757 Warszawa, woj. mazowieckie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Andrzej Kurek

Marcin Andrzej Kurek

Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Aktualnie pracuje jako adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest kierownikiem projektu finansowanego z programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Odbywał staże naukowe oraz dydaktyczne w University of Nottingham w Wielskiej Brytanii, University of British Columbia w Kanadzie, Tel Hai College w Izraelu. Stypendysta programu TOP500 Innovators na University of Cambridge i University of Oxford. W pracy naukowej zajmuje się wykorzystaniem róznych surowców pochodzenia roślinnego w kształtowaniu jakości żywności o właściwościach prozdrowtnych, które mogą przyczynić się do zmniejszonego Autor licznych publikacji naukowych z obszaru technologii żywnosci, a w szczególnosci wykorzystania błonnika pokarmowego; recenzent wielu czasopism naukowych z listy JCR.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Iwona Nowosielska

Iwona Nowosielska

email: i.nowosielska@cpi.com.pl

tel:

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie - https://cpi.com.pl/php/impreza.php?id=647"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Informacje dodatkowe

Wymagania techniczne:

 • komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
 • używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
 • głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
 • NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
 • Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
 • na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,
 • a najlepiej zrób test połączenia i sprawdź swój sprzęt.
 • szkolenie zdalne w wybranym przez Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu, w swoim biurze czy na wyjeździe,
 • w trakcie szkolenia widzisz prezentację, samego trenera, możesz widzieć również omawianą aplikację lub pulpit komputera trenera,
 • będziesz mieć możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez czat,
 • przed spotkaniem otrzymasz materiały a po spotkaniu certyfikat w formacie PDF,
 • nie martw się o przerwy, w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał na to czas.
Ciasteczka>