Usługa - Prawo budowlane - nowelizacja 2020. Szkolenie online Premium

Logo Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria

4.5/5 z 625 ocen

Tytuł Prawo budowlane - nowelizacja 2020. Szkolenie online Premium

Numer usługi 2020/08/07/8282/607808

Dostawca usług Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 800,00 zł netto za osobę

2 214,00 zł brutto za osobę

300,00 zł netto za osobogodzinę

369,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Do udziału w szkoleniu serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu prawa budowlanego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 03-11-2020
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Niniejszy program szkolenia stanowi własność intelektualną Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER lub osób trzecich, w których imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER występuje. Materiał jest poufny i podlega ochronie prawem autorskim. Kopiowanie, przekazywanie osobom trzecim oraz wykorzystanie niezgodne z intencją organizatora szkolenia jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.
 

1.Zakres i uzasadnienie uchwalonej nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.
2.Zmiany związane z procedurą przygotowania realizacji inwestycji przez inwestora-katalog dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych po nowelizacji ustawy prawo budowlane.
3.Nowy podziała projektu inwestycji na; projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny.
4.Organy właściwe do przyjęcia i weryfikacji dokumentacji budowlanej od inwestora, nowe terminy i sankcje dla podmiotów związane z uzgodnieniami dotyczącymi projektów.
5.Katalog robót budowlanych i zasady ich realizacji związane z formą rozpoczęcia robót budowlanych – decyzja o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.
6.Katalog robót budowlanych i obiektów nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych.
7.Zmiany związane z wykonywaniem, wymianą i remontem instalacji gazowych w istniejących obiektach budowlanych oraz bezpieczeństwem pożarowym obiektów budwolanych.
8.Objęcie obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę robót budowlanych i obiektów budowlanych z urzędu lub na wniosek inwestora – szczegółowe uregulowania.
9.Katalog zmian istotnych i nieistotnych po nowelizacji ustawy prawo budowlane wraz z nowymi zasadami zmiany przeznaczenia części lub całości obiektu budowlanego.
10.Nowe zasady legalizacji obiektów budowlanych lub ich części, które zostały wykonane przed 20 laty.
11. Szczegółowa procedura związana z w/w formą legalizacji obiektów budowlanych lub ich części.
12. Inne zmiany istotne dla właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości. 

Nie znacie się na Funduszach Europejskich, ale potrzebujecie dofinansowania?

Jak uzyskać dofinansowanie szkolenia?

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER uzyskało wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR), która jest prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i proponuje szkolenia dofinansowywane z funduszy unijnych. Baza szkoleń dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) jest dostępna tutaj.

Jeżeli na liście znalazłeś interesujące Cię szkolenie, możesz uzyskać na nie dofinansowanie w wysokości do 80% jego ceny. Procedura jest następująca:

  1. Skontaktuj się z pracownikiem SEMPER mailowo: bur@szkolenia-semper.pl lub telefonicznie pod numerem: 618 102 194, a otrzymasz informację, czy Twoja firma ma szansę otrzymać dofinansowania.
  2. Jeżeli okaże się, że Twoja firma kwalifikuje się do otrzymania dotacji, konieczne będzie złożenie wniosku o dofinansowanie. W skonstruowaniu wniosku i skompletowaniu załączników pomoże Ci pracownik Centrum.
  3. Gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, podpiszesz umowę z operatorem i wybierzesz szkolenie, które Cię interesuje. Realizacja usługi szkoleniowej odbędzie się zgodnie z harmonogramem wskazanym na stronie internetowej BUR.
  4. Po zakończeniu szkolenia zarówno Ty, jako pracodawca, jak i każdy pracownik biorący udział w szkoleniu zostaniecie poproszeni o ocenę usługi szkoleniowej. Wystawienie oceny odbywa się przez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej.
  5. Rozliczenie usługi szkoleniowej. Otrzymasz od nas fakturę, którą będziesz musiał dostarczyć operatorowi. Brak oceny uniemożliwi rozliczenie usługi szkoleniowej.

Pracownicy Centrum SEMPER pomagają przedsiębiorcom z formalnościami na każdym etapie. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem, nie zwlekaj – sprawdź, czy masz szansę na dofinansowanie. Merytoryczne szkolenia dofinansowane z UE pozwolą Twojej firmie osiągnąć pozycję lidera w branży. To właśnie wiedza i umiejętności pracowników wpływają na konkurencyjność danej firmy.

Szkolenia realizowane na terenie całej Polski

Zastanawiasz się, jakie kursy i szkolenia są finansowane z UE? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma kilka celów, a jednym z najważniejszych jest świadczenie pomocy przedsiębiorcom. Ponieważ właściciele firm na co dzień potrzebują nie tylko dostępu do źródeł finansowania i partnerów biznesowych, lecz także dostępu do wiedzy, PARP prowadzi Bazę Usług Rozwojowych. To właśnie tam znajdziesz katalog szkoleń dedykowanych różnym branżom.

Ze szkoleń przeprowadzanych przez ekspertów SEMPER mogą skorzystać przedsiębiorstwa z różnych województw, np.: wielkopolskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.

Chcesz zwiększyć swoją konkurencyjność, rozszerzyć ofertę i uchronić się przed utratą kluczowych dla Twojej firmy pracowników? Szkolenia to doskonały sposób, aby stać się liderem w branży i zmotywować zatrudnionych do wydajniejszej pracy.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zagadnienia 1-12
Data realizacji zajęć
06-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Wiedza:
- Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu prawa budowlanego

Umiejętności:
- Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik nauczy się odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem, rozwinie umiejętności komunikacyjne

Kompetencje społeczne :
- uczestnik nauczy się Identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować różnorodność postaw i opinii
- zdobędzie umiejętność samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji w zespole rozproszonym oraz nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu
-Zdobędzie łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
-zrozumie potrzeby partnera komunikacji,
-zwiększy skuteczności osiągania celów własnych i organizacji,
-nauczy się wykorzystywać narzędza usprawniające komunikację,
-rozwinie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych oraz radzenia sobie z konfliktami i emocjami.

Efekty uczenia się

Wiedza:
- Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu prawa budowlanego

Umiejętności:
- Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik nauczy się odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem, rozwinie umiejętności komunikacyjne

Kompetencje społeczne :  
- uczestnik nauczy się Identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować różnorodność postaw i opinii
- zdobędzie umiejętność samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji w zespole rozproszonym oraz nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu
-Zdobędzie łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
-zrozumie potrzeby partnera komunikacji,
-zwiększy skuteczności osiągania celów własnych i organizacji,
-nauczy się wykorzystywać narzędza usprawniające komunikację,
-rozwinie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych oraz radzenia sobie z konfliktami i emocjami.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 214,00 zł
Koszt osobogodziny netto 300,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 369,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznań

Ze względu na zdalną formę szkolenia powyżej wskazano adres siedziby organizatora (zgodnie z zaleceniami, które muszą być spełnione podczas uzupełnienia karty usługi w przypadku zmiany jej realizacji z formy stacjonarnej na formę zdalną w okresie zagrożenia epidemiologicznego z dnia 30.03.2020 r.)

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr Bartłomiej Latos

dr Bartłomiej Latos

Specjalizuje się w tematyce prawa budowlanego, nieruchomości oraz zagospodarowania przestrzennego.
Na bieżąco współpracuje z podmiotami Skarbu Państwa (zarząd drogami krajowymi, budownictwo drogowe) oraz prywatnymi przedsiębiorcami z branży budowlanej i remontowo-konstrukcyjnej.
Radca prawny, doktor prawa, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej.
Doradza również w kwestiach prawnych jednostkom samorządu terytorialnego. Członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Laureat wyróżnienia w konkursie "Profesjonaliści Forbesa 2012 - Zawody Zaufania Publicznego", w kategorii Radca Prawny w województwie dolnośląskim.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Martyna Piorun

Martyna Piorun

email: info@szkolenia-semper.pl

tel: +48 790 666 923

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ
Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem BUR.

Inwestycja:

1800.00zł netto (+23% VAT)
 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu online
-materiały szkoleniowe
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

Informacje dodatkowe

  1. Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa - Platforma Zoom (https://zoom-video.pl/)
  2. Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu
  3. Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik - minimalna prędkość łącza: 512 KB/sek
  4. Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu. Nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania.
  5. Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line -  do momentu zakończenia szkolenia 

Usługa będzie rejestrowana w celu kontroli i audytu. Wizerunek uczestników szkolenia nie będzie rejestrowany.

Walidacja usługi odbędzie się poprzez akrkusz ankiety ewaluacyjnej, przesłany uczestnikowi po zrealizowaniu szkolenia. 

Materiały dydaktyczne:
Standardowo zestaw materiałów szkoleniowych obejmuje:
- prezentację multimedialną wykorzystywaną podczas szkolenia,
- materiały dodatkowe wykorzystywane podczas zajęć, opracowane przez eksperta merytorycznego.

Ciasteczka>