Usługa - Specjalista ds. systemów fotowoltaicznych z uzyskaniem uprawnień elektroenergetycznych do 1KV (egzamin państwowy SEP) oraz projektowanie systemów PV.

Logo SYNERGIA JACEK ANDRZEJEWSKI

4.9/5 z 87 ocen

Tytuł Specjalista ds. systemów fotowoltaicznych z uzyskaniem uprawnień elektroenergetycznych do 1KV (egzamin państwowy SEP) oraz projektowanie systemów PV.

Numer usługi 2020/08/07/49099/607790

Dostawca usług SYNERGIA JACEK ANDRZEJEWSKI

Miejsce usługi Mikorzyn

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 000,00 zł netto za osobę

4 920,00 zł brutto za osobę

148,15 zł netto za osobogodzinę

182,22 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane są do osób, które:

chcą ubiegać się o wydanie Certyfikatu instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych oraz chcą uzyskać gruntowną wiedzę w zawodzie montera i projektanta instalacji PV interesują się tematyką OZE, w tym instalacji fotowoltaicznych, elektryką i energetyką oraz chcą poszerzyć wiedzę z tego zakresu chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o innowacyjne rozwiązania w oparcia o odnawialne źródła energii, w tym instalacji fotowoltaicznych.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 21-09-2020
Liczba godzin usługi: 27
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program szkolenia

Dzień pierwszy:

            MODUŁ 1.  FOTOWOLTAIKA – Informacje ogólne wprowadzające – Teoria

Podstawy stosowania systemów PV:

 • korzyści ze stosowania źródeł energii słonecznej;
 • wpływ na środowisko; mechanizmy wspierania stosowania odnawialnych źródeł energii
 • (taryfy gwarantowane, zielone certyfikaty).

Zagadnienia prawne i opcje finansowania:

 • Ustawa Prawo Budowlane; Ustawa Prawo
 • Energetyczne; obowiązujące normy i rozporządzenia; opcje finansowania instalacji fotowoltaicznych; fundusze unijne.

MODUŁ 2.  FOTOWOLTAIKA – Informacje techniczne i produktowe – Teoria

Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów PV:

 • konwersja energii słonecznej na elektryczną; budowa, zasada działania i parametry ogniwa fotowoltaicznego
 • typy ogniw fotowoltaicznych
 • wpływ różnych czynników na sprawność konwersji i optymalną pracę ogniwa.
 • Inwertery i ich rodzaje w sprawności działania i zasadzie prawidłowego funkcjonowania

Zasady doboru systemów PV:

 • budowa systemów; typy systemów; typy inwerterów; metody magazynowania wytworzonej energii

MODUŁ 3.  FOTOWOLTAIKA – zasady, możliwości i rodzaje montażu– Teoria

 • ustalenie harmonogramu prac; prawidłowe rozmieszczenie i montaż systemów mocowania
 • prawidłowe rozplanowanie i wykonanie okablowania
 • montaż modułów

Moduł 4.   FOTOWOLTAIKA – zabezpieczenia i błędy w instalacjach PV

 • instalacje PV na obiektach z instalacją odgromową oraz błędy projektowe i wykonawcze instalacji PV
 • badania i analizy stanów awaryjnych instalacji fotowoltaicznych
 • przeglądy i konserwacje urządzeń i sterowania pracą instalacji
 • pomiary kontrolne w trakcie eksploatacji

PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI Z DNIA DZISIEJSZEGO

Dzień drugi:

            MODUŁ 1.  FOTOWOLTAIKA – zasady pracy w oparciu o bhp i ppoż – Teoria i Praktyka

 • Podstawy BHP przy pracach instalacji systemów PV
 • Zagrożenia PPOŻ w instalacjach PV

        MODUŁ 2.  FOTOWOLTAIKA – Poligon GIOSAN PV – Praktyka - elektryczna strona mocy

Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów PV:

 • Montaż zabezpieczeń elektrycznych w instalacjach PV
 • typy i zasadność zastosowania aparatury modułowej i przewodów
 • wpływ różnych czynników na sprawność instalacji elektrycznej

MODUŁ 3.  FOTOWOLTAIKA – Poligon GIOSAN PV – Praktyka – moduły PV

 • Prawidłowe zastosowanie i użycie systemów montażowych i konstrukcyjnych w instalacjach PV w oparciu o rodzaje dachów
 • Montaż modułów na dachu skośnym blachodachówka i dachówka oraz dach płaski
 • Podłączenie modułów

MODUŁ 4.  FOTOWOLTAIKA – Poligon GIOSAN PV – Praktyka – inwertery

 • Inwertery i ich rodzaje w sprawności działania i zasadzie prawidłowego funkcjonowania
 • Podłączenie elektryczne do modułów – po stronie DC i AC
 • Prawidłowe uruchomienie inwertera
 • Programowanie inwerterów w oparciu na rodzaje

MODUŁ 4.  KURS I SZKOLENIE ELEKTROENERGETYCZNE DO 1KV ( SEP )

 • Szkolenie energetyczne zajęcia teoretyczne 
 • Egzamin elektryczny państwowy przed Komisją Kwalifikacyjną

Dzień trzeci:

MODUŁ 1. SZKOLENIE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA INSTALACJI PV

 • Rodzaje produktów i platform projektowych instalacji PV - zajęcia teoretyczne 
 • Projektowanie na platformach – zajęcia praktyczne

PODSUMOWANIE SZKOLENIA I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW KURSANTOM

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
FOTOWOLTAIKA w teorii informacje ogólne wprowadzające, techniczne, montażowe i produktowe
Data realizacji zajęć
01-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
FOTOWOLTAIKA – Poligon GIOSAN PV – Praktyka
Data realizacji zajęć
02-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie i egzamin elektryczny państwowy przed Komisją Kwalifikacyjną - SEP
Data realizacji zajęć
02-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie z projektowania instalacji PV
Data realizacji zajęć
03-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

- nabycie wiedzy technicznej dotyczącej systemów PV
- umiejętność projektowania systemów PV
- umiejętność pracy zespołowej przy montażach instalacji
- różne modele i konfiguracje systemów PV
- zasady kultury i etyki pracy
- zasady BHO i PPOŻ w pracy instalatora
-egzamin państwowy przed Komisją Kwalifikacyjną nadający uprawnienia elektroenergetyczne do 1KV

Cel edukacyjny

szkolenie przygotowuje do montażu systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i dedykowanego oprogramowania
kurs stanowi przygotowanie do egzaminu na certyfikowanego instalatora, realizowanego przez UDT
szkolenia zapoznaje uczestników z obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przy montażu i eksploatacji urządzeń i systemów do 1KV
kurs przygotowuje do zdania egzaminu państwowego - uprawnienia elektroenergetyczne do 1KV

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu budowy instalacji i urządzeń fotowoltaicznych i elektroenergetycznych ma rozeznanie w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń elektroenergetycznych
 • potrafi zastosować nabytą wiedzę w praktyce, w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych urządzeń instalacji elektroenergetycznych w tym systemów fotowoltaicznych
 • potrafi używać i projektować na platformach branżowych PV
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828; Dz. U. Nr 192 poz. 1184).

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru.
Grupa 1.Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Podmiot zewnętrzny/Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa URE nr 193/123/30/16-D przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Konin
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Podmiot zewnętrzny/Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa URE nr 193/123/30/16-D przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Konin
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 920,00 zł
Koszt osobogodziny netto 148,15 zł
Koszt osobogodziny brutto 182,22 zł
w tym koszt walidacji netto 260,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 319,80 zł
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Mikorzyn 1A, 62-561 Mikorzyn, woj. wielkopolskie

Mikorzyn 1A, 62-561 Ślesin, Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy WITYNG

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi
 • Restauracja

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Grzegorz Wiśniewski

Grzegorz Wiśniewski

Współwłaścicielem Polisystem Hi Tech. Od 2000 roku zajmuję się OZE w każdej dziedzinie tego działu.
Wieloletni współpracownik Politechniki świętokrzyskiej działu OZE od 2006 r.

Prowadzi własne Laboratorium badawcze którego celem jest udoskonalanie urządzeń stosowanych w odnawialnych źródłach energii. Wieloletni współpracownik, doradca i szkoleniowiec firmy BBPV w Tarnowie.

Wyższe
Prowadzi własne Laboratorium badawcze którego celem jest udoskonalanie urządzeń stosowanych w odnawialnych źródłach energii.
Wieloletni współpracownik, doradca i szkoleniowiec firmy BBPV w Tarnowie.

Zdjęcie Mikołaj Świerczek

Mikołaj Świerczek

Uczestnik wielu szkoleń, kursów i konferencji branży fotowoltaicznej, brał udział w cyklu szkoleń i warsztatów z branży odnawialnych źródeł energii.
Właściciel firmy z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży budowlanej. Posiada bardzo bogate, wieloletnie doświadczenie w budownictwie min. kompleksowe budownictwo wraz z infrastrukturą techniczną budynków: mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i przemysłowej
Wyższe
Właściciel firmy z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży budowlanej. Posiada bardzo bogate, wieloletnie doświadczenie w budownictwie min. kompleksowe budownictwo wraz z infrastrukturą techniczną budynków: mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i przemysłowej

Zdjęcie Maciej Wójcik

Maciej Wójcik

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w specjalności elektrotechnologie. Realizator wielu wdrożeń w Polsce w zakresie fotowoltaiki, Kierownik zespołu Laboratorium Fotowoltaiki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, wykładowca na wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych, koordynator prac projektowo-wdrożeniowych, organizator robót budowlanych systemów PV
Koordynator realizacji procesów inwestycyjnych, realizator audytów, opinii technicznych, opinii o innowacyjności oraz ekspertyz w dziecinie fotowoltaiki. Członek Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku OZE, Członek Zarządu Platformy Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej. Współpracownik Katedry Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej. Autor nowatorskich rozwiązań w zakresie budowy i zarządzania elektrowniami fotowoltaicznymi. Od 2005 roku właściciel Agnes-Elektromax jednej z pierwszych w Polsce firm zajmujących się wykonywaniem instalacji fotowoltaicznych.
Wyższe
Firma w latach 2005-2012 wybudowała ponad 5 MWp instalacji fotowoltaicznych w Polsce, co w roku 2012 stanowiło ok 90 % mocy zainstalowanej w kraju. Jest osobą pełniąca nadzór z ramienia inwestora nad prawidłową realizacją inwestycji fotowoltaicznych m.in. dla Polskich Portów Lotniczych w Warszawie oraz dla Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz J

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jacek Andrzejewski

Jacek Andrzejewski

email: jacek_andrzejewski@interia.pl

tel: (+48) 601 140 404

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Poprawne zarejestrowanie się na usługę za pomocą platformy BUR.

W przypadku szkoleń/usług dofinansowanych z funduszy europejskich – warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, zapisanie się na szkolenie/usługę za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie wszystkich warunków określonych przez Operatora, do którego składają Państwo dokumenty w związku z dofinansowaniem. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest przesłanie na adres organizatora karty zgłoszeniowej lub podpisanie indywidualnej umowy na świadczenie. usługi rozwojowej.

Informacje dodatkowe

Koszt szkolenia: 4660,00 zł

Koszt egzaminu: 260,00 zł

Każdy z uczestników kursu otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych:

notatnik i długopis

prezentacje multimedialne

zestaw sprawdzający wiedzę zawierający przykładowe pytania i zadania z rozwiązaniami Materiały zostaną przekazane podczas zajęć praktycznych

zajęcia warsztatowe prowadzone w naturalnych warunkach odpowiaających różnym montażom instalacji fotowoltaicznych

Ciasteczka>