Usługa - LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej

Logo PRESTIGE EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

4.4/5 z 193 ocen

Tytuł LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej

Numer usługi 2020/08/07/10770/607765

Dostawca usług PRESTIGE EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 090,00 zł netto za osobę

1 090,00 zł brutto za osobę

68,13 zł netto za osobogodzinę

68,13 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Managerów wyższego szczebla zarządzania produkcją
 • Dyrektorów działów produkcji i utrzymania ruchu
 • Szefów działów technologicznych i jakości
 • Pracowników działów przygotowania produkcji i utrzymania ruchu
 • Pracowników działów produkcyjno-technologicznych
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 09-10-2020
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

I dzień

1. Strategie i założenia Lean Manufacturing

 • „Lean Manufacturing” / „Szczupłe wytwarzanie” – przykłady zastosowania u liderów różnych branż
 • Muda to jest straty i marnotrawstwo w przedsiębiorstwie – systemy identyfikacji i redukcji
 • Etapowość wdrożenia Lean Manufacturing (LM) – wprowadzanie zmian w firmie
 • Ciągłe doskonalenie KAIZEN
 • Identyfikacja strat – 7 strat

Gra symulacyjna – część I

2. Wdrażanie systemu organizacji miejsca pracy – 5S

 • Promocja i ustalenie polityki wprowadzenia systemu 5”S” w zakładzie
 • Stworzenie planu wdrożenia programu 5”S”
 • Wyznaczenie obszarów, w których zostanie wdrażany system 5”S”
 • Omówienie procedur wdrożenia programu 5”S” krok po kroku – „Pięć kroków”

3. Skracanie czasu przezbrojeń SMED (Single Minute Exchange of Die)

 • Ogólne zasady systemu SMED i metodyka SMED’u
 • Etapy przygotowania operacji: przestawienie zewnętrzne i przestawienie wewnętrzne
 • Fundamentalne zasady SMED’u
 • Druki i formularze w procesie SMED’u
 • Analiza czynności w procesie SMED’u
 • Praktyki z różnych organizacji

4. VSM – Mapowanie strumienia wartości – identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu

 • Metodologia postępowania w VSM
 • Symbole i elementy graficzne mapy
 • Ćwiczenie – „Mapa stanu obecnego”- tworzenie VSM do procesu z gry symulacyjnej

Gra symulacyjna – część II

5. Problem Solving

 • Praca w małych grupach – TPS – Team Problem Solving (twórcze rozwiązywanie problemów, diagram Ischikawy, zasada Pareto, burza mózgów – metoda Philips 632)
 • Wizualizacja osiągnięć pracy zespołu
 • Koło poprawy Deminga – PDCA
 • Narzędzie Jest/Nie jest

II dzień 

6.  VSM – Mapowanie strumienia wartości – identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu

 • Metodologia postępowania w VSM
 • Symbole i elementy graficzne mapy

Ćwiczenie „Mapa stanu obecnego”- tworzenie VSM do procesu z gry symulacyjnej 

Gra symulacyjna – część III

7. Total Productive Maitenance (TPM)

 • Czym jest TPM
 • Określenie strategii TPM dla firmy
 • Rola Działu Utrzymania Ruchu

8. Proces przepływu materiału i informacji według filozofii Lean Manufacturing

 • Przepływ jednej sztuki
 • System push a system pull
 • Czas taktu, czas cyklu
 • Balansowanie obciążenia
 • System Kanban

9. System poprawy produktywności TPM oraz inne narzędzia usprawniania

 • Sześć głównych strat
 • Wskaźnik efektywności TPM – efektywność wykorzystania maszyn – wskaźnik OEE
 • Obliczanie wskaźnika OEE
 • Samodzielne przeglądy – anomalia
 • Standardy czyszczenie i konserwacji
 • Metoda 5”W” – 5 x dlaczego? i „5W2H”
 • Burza mózgu
 • Diagram Ishikavy

Gra symulacyjna – część IV

11. Podsumowanie szkolenia

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników
Data realizacji zajęć
13-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik szkolenia zostanie zaznajomiony ze strategią wdrażania metod redukcji kosztów. Dowie się jak zwiększyć efektywność pracy. Nabędzie wiedzę o wdrażaniu systemów poprawy efektywności: TPM, 5S, logistyki wewnętrznej, SMED oraz Problem Solving. Nabędzie także umiejętności eliminacji wszystkich strat w procesie zarządzania i wytwarzania.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zostanie zaznajomiony ze strategią wdrażania metod redukcji kosztów.

Dowie się jak zwiększyć efektywność pracy.

Nabędzie wiedzę o wdrażaniu systemów poprawy efektywności: TPM, 5S, logistyki wewnętrznej, SMED oraz Problem Solving.

Nabędzie także umiejętności eliminacji wszystkich strat w procesie zarządzania i wytwarzania.

Będzie potrafił zastosować zdobytą wiedze w praktyce. 

Uczestnik otrzyma imienny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 090,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 090,00 zł
Koszt osobogodziny netto 68,13 zł
Koszt osobogodziny brutto 68,13 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bytkowska 1A, 40-147 Katowice, woj. śląskie

Szkolenie odbędzie się w Hotelu PARK INN BY RADISSON KATOWICE **** zlokalizowanym w pobliżu Parku Chorzowskiego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Andrzej Biolek

Andrzej Biolek

Specjalizuje się  się w wdrażaniu Lean Manufacturing i zarządzaniu opartym o Teorie Ograniczeń
Posiada duże doświadczenie w obszarze zmniejszania kosztów wytworzenia produktu poprzez optymalizację pracy i efektywne wykorzystanie zasobów. Jest doświadczonym ekspertem i praktykiem japońskich metod prowadzenia produkcji, pracował w fabryce Toyota

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Sylwia Jasińska

Sylwia Jasińska

email: szkolenia@eck-prestige.pl

tel: 32 738 51 91

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Cena: 1 090,00 zł brutto.

Podana wyżej cena zawiera:

 • koszty organizacji szkolenia
 • materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu
 • konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia

skrypt szkoleniowy, notatniki, długopis

Ciasteczka>