Usługa - Prawo jazdy kategoria C + CE + kwalifikacja wstępna

Logo SEKA SPÓŁKA AKCYJNA

4.5/5 z 1259 ocen

Tytuł Prawo jazdy kategoria C + CE + kwalifikacja wstępna

Numer usługi 2020/08/07/7788/607737

Dostawca usług SEKA SPÓŁKA AKCYJNA

Miejsce usługi Gorzów Wielkopolski

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

8 200,00 zł netto za osobę

8 200,00 zł brutto za osobę

36,94 zł netto za osobogodzinę

36,94 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

kursanci prawa jazdy kat C, CE

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 4
Data zakończenia rekrutacji: 16-08-2020
Liczba godzin usługi: 222
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

            Ramowy program usługi

 

            Plan nauczania na prawo jazdy kat. C:

            zajęcia teoretyczne:

 1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej - 10 godz. zajęć teoretycznych

 

            -Znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, kierunku i miejscowości,      uzupełniające, drogowe poziome Informacje o podmiocie świadczącym usługę Cel usługi Szczegółowe informacje o usłudze

              -Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem

            -Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne

            -Skrzyżowania: ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, z sygnalizacją świetlną,

             -Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych, miejsca przystanków komunikacji publicznej              -Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój

            -Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, bezpieczna jazda w tunelach

             -Wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, cofanie

             -Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu

            -Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenie

             -Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, masy i wymiary pojazdu

 

 1. Zagrożenia związane z ruchem drogowym – 5 godz. zajęć teoretycznych

3.Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych – 3 godz. zajęć teoretycznych

4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu – 2 godz. zajęć teoretycznych

           

            zajęcia praktyczne:

 

 5. Plac manewrowy: - 15 godz. zajęć praktycznych

6. Ruch drogowy: - 15 godz. zajęć praktycznych

Razem: 50 godz. szkolenia na prawo jazdy kat. C ( 20 godzin teorii, 30 godzin praktyki)

 

 

            Plan nauczania na kwalifikację wstępną przyspieszoną kat.         C,CE:

 

 1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania: 15 godz.
 2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom: 15 godz.
 3. Stosowanie przepisów 2.1. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad: 15 godz
 4. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy: 15 godz
 5. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów: 7 godz.
 6. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym: 10 godz.
 7. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych: 5 godz.
 8. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych: 10 godz
 9. Umiejętność zachowania sie w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika: 5 godz.
 10. Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu: 11 godz. zajęć teoretycznych, 2 godz. zajęć praktycznych, 5 godz. ćwiczeń
 11. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych: 1 godz. zajęć teoretycznych, 8 godz. zajęć praktycznych, 1 godz. ćwiczeń
 12. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów: 10 godz.
 13. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku: 5 godz.

 

 

Ilość godzin szkolenia: 140 na kwalifikację wstępną przyśpieszoną (130 godzin teorii, 10 godzin praktyki – w tym 2 godziny jazdy na symulatorze)

        

Plan nauczania na prawo jazdy kat. CE:

 

1. zajęcia praktyczne – 25 godzin

2. zajęcia teoretyczne – 3 godziny

3. zajęcia z ratownikiem medycznym – 4 godziny

 

 

 

           

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Rozpoczęcie kursu, I pomoc
Data realizacji zajęć
17-08-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
Data realizacji zajęć
21-08-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

celem szkolenia jest zdobycie uprawnień i umiejętności do wykonywania zawodu kierowcy ciężarówek w zakresie kategorii C i CE oraz zdobycie kwalifikacji wstępnej. Pozyskanie umiejętności samokształcenia się w nowych sytuacjach w jakich może znaleźć się kierowca podczas wykonywania czynności w pracy. Wprowadzenia w życie zasad kulturalnego zachowania się na drodze, respektowania innych kierowców.

Efekty uczenia się

Po odbytym kursie, uczestnik zdobędzie uprawnienia i umiejętności do wykonywania zawodu kierowcy ciężarówek w zakresie kategorii C i CE oraz zdobędzie kwalifikację wstępną. Pozyska umiejętności samokształcenia się w nowych sytuacjach w jakich może znaleźć się kierowca podczas wykonywania czynności w pracy. Wprowadzi w życie zasady kulturalnego zachowania się na drodze oraz respektowania innych kierowców.

Kursant po ukończonym szkoleniu podchodzi do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy kat. C w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz do państwowego testu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Wojewodę Podlaskiego. Gdy uzyska pozytywny wynik z tych egzaminów, wówczas uzyskuje prawo jazdy kat. C oraz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej uprawniające do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 8 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 8 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 36,94 zł
Koszt osobogodziny brutto 36,94 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Romualda Traugutta 6/I piętro, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Kamil Prokuda

Kamil Prokuda

wykładowca, instruktor
prowadzenie działalności OSK, instruktor kategorii B,C,CE
średnie,
instruktor kategorii C.

Zdjęcie Paweł Bieszke

Paweł Bieszke

instruktor C
kierowca MZK, instruktor C
średnie
kierowca MZK, instruktor C

Zdjęcie Grzegorz Jastrzębski

Grzegorz Jastrzębski

instruktor C
kierowca MZK, instruktor C
średnie
kierowca MZK, instruktor C

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Mateusz Ciesielski

Mateusz Ciesielski

email: gorzow@seka.pl

tel: 957374620

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne w wymiarze:

a) kat. C - 30 godzin
b) kat C+E - 25 godzin
c) kwalifikacja wstępna 10 + 100 godzin
będą ustalene indywidualnie z każdym z kursantów

Uwaga, terminy pozostałych zajęć teoretycznych zostaną ustalone z kursantami na pierwszym spotkaniu w dniu 17.08.2020r

Ciasteczka>