Usługa - Miejsca skrzyżowań napięć - punkty kluczowe w terapii manualnej

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 835 ocen

Tytuł Miejsca skrzyżowań napięć - punkty kluczowe w terapii manualnej

Numer usługi 2020/08/06/36350/607548

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 400,00 zł netto za osobę

1 400,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

‣ osteopatii

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 24
Data zakończenia rekrutacji: 19-11-2020
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

- połączenie głowy i szyi

- staw skroniowo-żuchwowy

- kość gnykowa 

- przejście szyjno-piersiowe

- górny otwór klatki piersiowej

- klatka piersiowa, napięcia żebrowe i trzewne

- wybrane punkty w terapii barku

- wybrane narządy wewnętrzne podprzeponowe

- przejście piersiowo-lędźwiowe

- mięśnie biodrowo-lędźwiowe

- stawy biodrowe

- stawy kolanowe

- wybrane punkty na stopie


Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest zapoznanie Uczestników ze szczegółową diagnostyką dysfunkcji kluczowych miejsc skrzyżowań napięć powstających w ciele człowieka. Omówione zostana wybrane struktury anatomiczne oraz ich połączenia mięśniowo-powięziowe w danej okolicy ciała. Uczestnik pozna skuteczne techniki manualne - osteopatyczne, rozwiązujące problem utraty ruchomości oraz przywracające prawidłową funkcje, ruchomość oraz ukrwienie kluczowych miejsc w ciele człowieka. W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik zdobędzie zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna szczegółową diagnostykę dysfunkcji kluczowych miejsc skrzyżowań napięć w ciele człowieka,
 • zna połączenie mięśniowo-powięziowe w danej okolicy ciała,
 • zna najczęstsze dolegliwości - bóle i utrata ruchomości, spowodowane powstałymi dysfunkcjami danej okolicy ciała,

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • skutecznie palpuje i odnajduje zaburzenia - utrate ruchomości stawowej czy tkankowej,
 • stosuje techniki manualne - osteopatyczne,
 • planuje i wykonuje terapię,

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Prądnicka 12, 30-002 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marian Majchrzycki

Marian Majchrzycki

Fizjoterapia, Osteopatia
Marian Majchrzycki już od ponad 15 lat praktykuje w zawodzie, jako skuteczny terapeuta manualny w Poznaniu, prowadząc swój własny gabinet. Poprzednio pracował w klinikach na oddziałach: ortopedycznym, neurologicznym oraz intensywnej terapii.
Marian Majchrzycki jest absolwentem Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Sutherland College of Osteopathic Medicine w Belgii, gdzie skończył osteopatię.
Jest autorem i współautorem ponad 100 artykułów naukowych na temat usprawniania narządu ruchu, z zakresu terapii manualnej, osteopatii, ortopedii, neurologii, onkologii, geriatrii. W latach od 2010 do 2018 wykładał na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest również założycielem Akademii Terapii Manualnej oraz twórcą szkoleń dla fizjoterapeutów i lekarzy z zakresu terapii manualnej i masażu.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Porębska

Paulina Porębska

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: +48 537 453 003

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie kierunkowego wyształcenia w zakresie fizjoterapii/osteopatii/medycyny/treningu personalnego lub motorycznego, tj. numer potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia/osteopatia/medycyna, skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta na kierunku fizjoterapia/osteopatia/medycyna lub certyfikat ukończenia szkolenia z treningu personalnego/treningu motorycznego.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.


Organizator szkolenia zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne).


Przed zgłoszeniem się na usługę, prosimy o zapisanie się na kurs przez stronie: https://med-coach.pl/szkolenia-kursy w celu rezerwacji miejsca na szkoleniu.


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c.


Liczba godzin usługi podana jest w godzinach dydaktycznych.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy i dostęp do filmów instruktażowych.

 

Ciasteczka>