Usługa - Metoda Pilates w praktyce fizjoterapeuty

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 828 ocen

Tytuł Metoda Pilates w praktyce fizjoterapeuty

Numer usługi 2020/08/06/36350/607544

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

699,00 zł netto za osobę

699,00 zł brutto za osobę

49,93 zł netto za osobogodzinę

49,93 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 13-11-2020
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

 • Wprowadzenie
 • Przeprowadzenie lekcji 45 minutowej na macie (mat work)

 • Charakterystyka zajęć Pilates

 • Pozycja neutralna kręgosłupa

 • Oddech

 • „Core”

 • Główne ćwiczenia metody Pilates

 • Podział ćwiczeń na mobilizacyjne i siłowe

 • Sposoby gradacji trudności

 • Wady metody

 • Samodzielne konstruowanie terapii

 


Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Przywitanie Uczestników, przedstawienie Instruktora. Zapoznanie Uczestników z planem szkolenia.
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie: przybliżenie postaci Josepha Pilatesa, geneza metody, wykorzystanie metody kiedyś, a dzisiaj, rodzaje metody Pilates.
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przeprowadzenie lekcji 45 minutowej na macie.
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Charakterystyka zajęć Pilates: główne zasady i cele metody, omówienie Pilatesowej rozgrzewki i określenie niezbędnych elementów, narzędzia wykorzystywane w metodzie.
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Pozycja neutralna: określenie neutralnych krzywizn, płaszczyzn ruchu, określenie mobilizacji i zakresu ruchu poszczególnych stawów, omówienie pracy stóp, impront - jako sposób na odnalezienie pozycji neutralnej.
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Oddech: rodzaje oddechu, przepna- budowa i funckja, określenie sposobu oddychania na zajęciach, aktywacja powięzi poprzez oddech, świadome rozluźnianie i aktywacja mięśni poprzez wykorzystanie oddechu.
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Core: mięśnie budujące środek, podział mięśni na lokalne i głębokie, omówienie funckji i ćwiczenia aktywujące mięsień poprzeczny, wielodzielny, biodrowo-lędźwiowy i przeponej miedniczą, prawidłowe wzorce ruchowe, PIR jako metoda na rozluźnienie mięśni globalnych.
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Główne ćwiczenia metody Pilates: pozycja wyjściowa, wersja podstawowa ćwiczenia, wykorzystanie sprzętu typu roller, ovo ball, dużej piłki, taśma Thera-Band do nauki.
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
18:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Powtórzenie materiału z dnia poprzedniego.
Data realizacji zajęć
15-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Główne ćwiczenia metody Pilates c.d.: Rolowanie, Twist, Swimming, Plank, Swan dive, Side kick, Side bend, Clamas, The hundret, One leg stretch, Double leg stretch, One leg circle, Shoulder bridge.
Data realizacji zajęć
15-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Podział ćwiczeń na mobilizacyjne i siłowe: równowaga mięśniowa, mięśnie antagonistyczne oraz synergiczne, skurcz koncentryczny i ekscentryczny oraz izotoniczny, izometryczny i auksotoniczny.
Data realizacji zajęć
15-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Sposób gradacji trudności: rytm, ilość powtórzeń (objętość), obciążenie (gęstość).
Data realizacji zajęć
15-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wada metody.
Data realizacji zajęć
15-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Samodzielne konstruowanie terapii.
Data realizacji zajęć
15-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zaliczenie ustne i zadanie praktyczne.
Data realizacji zajęć
15-11-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Pytania, wątpliwości. Rozdanie dyplomów.
Data realizacji zajęć
15-11-2020
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest zapoznanie Uczestników z głównymi zasadami i celami metody Pilates oraz wykorzystywanymi narzędziami. Uczestnik pozna błędne wzorce oraz główne kompensacje pacjentów, typowe ćwiczenia stosowane w Pilatesie oraz ich wykorzystanie podczas pracy z dysfunkcjami. Uczestnik będzie potrafił samodzielnie konstruować terapię oraz dostosowywać poziom trudności do możliwości pacjenta. W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik zdobędzie zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna głowne zasady i cele metody Pilates,
 • zna podstawowe ćwiczenia oraz ich podział,
 • potrafi samodzielnie konstruować terapię.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • planuje i wykonuje terapię połączoną z elemenatmi Pilatesu,
 • dobiera odpowiednie ćwiczenia do danej dysfunkcji,
 • wykorzystuje sprzęt do indywidualnej pracy z pacjentem.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 699,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 699,00 zł
Koszt osobogodziny netto 49,93 zł
Koszt osobogodziny brutto 49,93 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Gdyńska 21, 31-323 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Natalia Jękot

Natalia Jękot

Fizjoterapia, Pilates
Ukończony w czasie studiów kurs Instruktora Sportu umożliwił rozpoczęcie drogi zawodowej już na drugim roku studiów, co sprawia, że doświadczenie zawodowe Natalii wynosi już 11 lat. Przez 8 lat pracowała jako trener personalny oraz instruktor fitness w jednym z największych klubów w Krakowie. Od 3 lat prowadzi własne STUDIO JOGI I PIALTES w Krakowie, regularnie prowadząc zajęcia z Pilatesu czy Bodycore.
Natalia Jękot jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Ukończyła wiele szkoleń fizjoterapeutycznych, jak również wiele kursów z działu fitness takich jak: trener personalny, Pilates, Body Art®, TRX®, fitness, aqua aerobik, trening powięziowego, stretchingu. Obecnie jest w trakcie poszerzania swoich kwalifikacji z zakresu Jogi wg metody Iyengara.
Natalia Jękot jest certyfikowanym nauczycielem Pilates. Doświadczenie nabyte w dziedzinie fizjoterapii, fitness oraz metodach prozdrowotnych sprawiają, że Jej styl prowadzenia zajęć jest w 100% bezpieczny i efektywny.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Porębska

Paulina Porębska

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: +48 537 453 003

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie kierunkowego wyształcenia w zakresie fizjoterapii, tj. numer potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia, skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta na kierunku fizjoterapia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.


Organizator zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne).


Przed zgłoszeniem się na usługe prosimy o zapisanie się na kurs przez stronę https://med-coach.pl/szkolenia-kursy w celu rezerwacji miejsca na szkoleniu.


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c.


Liczba godzin usługi podana jest w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna to 45 minut, sumarycznie to 14 godziny), co stanowi 10 godziny i 30 minut zegarowych. W czasie trwania zajęć praktycznych uczestnicy mają możliwość wykonywania krtókich przerw.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy i dostęp do filmów instruktażowych.

 

Ciasteczka>