Usługa - Kurs Prawa Jazdy kat.C + Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

Logo Ośrodek Szkoleń ENIGMA s.c. A.M.Pluta

4.6/5 z 109 ocen

Tytuł Kurs Prawa Jazdy kat.C + Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

Numer usługi 2020/08/06/12373/607542

Dostawca usług Ośrodek Szkoleń ENIGMA s.c. A.M.Pluta

Miejsce usługi Kielce

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

5 680,00 zł netto za osobę

5 680,00 zł brutto za osobę

29,74 zł netto za osobogodzinę

29,74 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby pracujące, które chcą nabyć oraz pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu praw jazdy kat. C oraz chcące uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie kierowcy (przewóz rzeczy) dzięki Kwalfikacji Wstępnej Przyspieszonej.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 21-09-2020
Liczba godzin usługi: 191

Ramowy program usługi

Pokaż program

  

Kategoria C:

Szkolenie na kategorię C zgodnie z rozporządzeniem “PRAWO DROGOWE” obejmuje:

 • 20 godzin szkolenia teoretycznego
 • 30 godzin szkolenia praktycznego + 1 godzina egzamin wewnętrzny

 

Materiał nauczania

Lp.

Tematy nauczania

1

Wiadomości ogólne. Podstawowe pojęcia.

2

Przepisy ogólne o ruchu pojazdów.

3

Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów. Znaki i sygnały

drogowe.

4

Ogólne warunki używania pojazdu.

5

Kierowca pojazdu.

6

Obowiązki i odpowiedzialność   kierowcy i posiadacza

pojazdu.

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona: 

Szkolenie w zakresie Kwalifikacji Wstępnej Kierowcy dotyczy kierowcy który ukończył kurs prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1” po dniu 10.09.2009 r.

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona: 

Ramowy program kursu:

1.1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wy­korzystania - 15h

1.2  Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bez­pieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom - 15h

2.1. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzą­cych nim zasad - 15h

3.1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy - 15h

3.2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych emigrantów - 7h

3.3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym - 10h

3.4. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych - 5h

3.5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych. - 10h

3.6. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika - 5h

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

1.3. Umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasada­mi prawidłowego użytkowania pojazdu - 18h

1.4 Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych - 10h

2.2. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów - 10h

3.7. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i orga­nizacji rynku - 5h

Szkolenie w zakresie Kwalifikacji Wstępnej Kierowcy dotyczy kierowcy który ukończył kurs prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1” po dniu 10.09.2009 r.

Aby ukończyć kwalifikację wstępną z pozytywnym wynikiem oraz zdobyć nowe zakres uprawnień zawodowych należy:
- ukończyć kwalifikacje wstępną składającą się z 140 godzin zajęć; 

 • 130 godzin teoretycznych- (e -learning, forma  mieszana)
 • 10 godzin praktycznych,

- przejść badania lekarskie i psychologiczne (badania wykonywane są w naszym ośrodku szkoleń)
- zdać egzamin państwowy złożony z 30 pytań testu (do każdego pytania są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa).

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w formie kursu kwalifikacyjnego obejmuje zajęcia teoretyczne (e-learning forma mieszana) i praktyczne realizowane w blokach programowych, w zakresie części podstawowej – dla prawa jazdy wszystkich kategorii (97 godzin teorii) oraz części specjalistycznej – dla prawa jazdy kategorii: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E (33 godziny teorii), 8 godzin zajęć w ruchu drogowym oraz 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. Każdy kursant otrzymuje indywidualny login i hasło do platformy szkoleniowej. Nadzór nad postępami kursanta prowadzi na bieżąco trener, który w razie potrzeby służy swoją pomocą. Każdy dział jest monitorowany i są sprawdzane wiadomości zdobyte przez kursanta. Brak postępów lub brak zaliczenia ćwiczeń skutkuje koniecznością powtórnego przerobienia materiału z danego modułu kursu. Przewidywany czas niezbędny do przejścia kursu to 140 godzin. Uczestnik kursu po odbyciu całego cyklu szkoleniowego może w dalszym ciągu korzystać z kursu e-learningowego w celu lepszego przygotowania się do egzaminu państwowego. Dostęp obejmuje również bazę przykładowych pytań egzaminacyjnych.

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KAT. C - 5 GODZIN DYDAKTYCZNYCH I 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KAT. C - 5 GODZIN DYDAKTYCZNYCH I 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
22-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KAT. C - 5 GODZIN DYDAKTYCZNYCH I 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
23-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KAT. C - 5 GODZIN DYDAKTYCZNYCH I 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
24-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. C
Data realizacji zajęć
25-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
25-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
28-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. C
Data realizacji zajęć
29-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
29-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
30-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. C
Data realizacji zajęć
01-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
01-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
02-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. C
Data realizacji zajęć
03-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. C
Data realizacji zajęć
05-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
05-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
06-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. C
Data realizacji zajęć
08-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
08-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
09-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. C
Data realizacji zajęć
10-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. C
Data realizacji zajęć
12-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
12-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 7 GODZIN DYDAKTYCZYCH 3 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
13-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. C
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
15-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. C
Data realizacji zajęć
16-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
16-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
19-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. C
Data realizacji zajęć
20-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
20-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
21-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. C
Data realizacji zajęć
22-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 6 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
22-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 6 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
23-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. C
Data realizacji zajęć
26-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 6 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
26-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
27-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. C
Data realizacji zajęć
28-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
28-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA KWP /E- LEARNING / 5 GODZIN DYDAKTYCZYCH 2 PRZERWY PO 15 MINUT
Data realizacji zajęć
29-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
KWP PRAKTYKA
Data realizacji zajęć
30-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
JAZDA KAT. C
Data realizacji zajęć
03-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
EGZAMIN WEWNĘTRZNY PRAKTYCZNY
Data realizacji zajęć
05-11-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
KWP PRAKTYKA
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
06:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
KWP PRAKTYKA
Data realizacji zajęć
08-11-2020
Godzina rozpoczęcia
06:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs Prawa Jazdy kat. C + KWP umożliwia zdobycie kwalifikacji uczestnika do samodzielnego prowadzenia pojazdu ciężarowego solo, jest również potwierdzeniem uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Po ukończeniu kursu Uczestnik:
-wie jak zapobiegać zagrożeniom fizycznym, przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów, jak bezpiecznie poruszać się na drodze, zna przepisy ruchu drogowego, przepisy regulujące przewóz towarów, zasady udzielania pierwszej pomocy.
-umie prowadzić pojazd samochodowy powyżej 3,5t, obsługiwać mechanizmy pojazdu, poruszać się po drogach, zapobiegać przestępstwom, oceniać sytuacje awaryjne, załadować pojazd zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu, efektywnie wykorzystywać wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego
-posiada umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie predyspozycji fizycznych i psychicznych, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, zachowuje ostrożność podczas prowadzenia pojazdu.

Efekty uczenia się

UMIEJĘTNOŚCI , KOMPETENCJE ORAZ KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKU KIEROWCY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Uczestnik  po  ukończeniu szkoleń;

Zna i rozumie:

 • zasady i przepisy BHP, przepisy ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy podczas wykonywania usług przewozowych;
 • dokumenty do wykonania transportu (licencje, wymagane zezwolenia na przejazd, uprawnienia kierowcy do wykonania przewozu rzeczy);
 • dokumenty dotyczące przewozu materiałów i ładunków – rzeczy;
 • zlecenia przewozowe;
 •  zlecenia przewozowe; dokumenty pojazdu i kierowcy, zapisy z urządzeń rejestrujących, w tym dane z tachografu;
 • wymagania dotyczące transportu rzeczy;
 •  oznaczenia na mapach i atlasach samochodowych;
 •  urządzenia do poboru opłat drogowych;
 •  wyposażenie techniczne samochodu ciężarowego;
 •  zasady udzielania pomocy przed medycznej ofiarom zdarzeń drogowych;
 • zasady ewidencji i rozliczenia czasu pracy;
 •  charakterystykę układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania;
 •  charakterystykę technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu ;
 •  zasady załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu;
 • zna dostępne zasady i metody zabezpieczania pojazdu; doboru  miejsca postoju zgodnie z zasadami bezpieczeństwa:
 • zna zasady korzystania z dróg płatnych i bezpłatnych;
 • zna zasady właściwej eksploatacji pojazdu ciężarowego.

Potrafi:

 • kierować samochodem ciężarowym zgodnie z przepisami ruchu drogowego w kraju i za granicą oraz normami dotyczącymi czasu pracy kierowcy;
 •  udzielać pomocy przed medycznej ofiarom wypadków;
 • dobierać, zabezpieczać i przekazywać do kontroli odpowiednim organom dokumenty obowiązkowe wymagane podczas kierowania samochodem ciężarowym;
 • stosować techniki kierowania pojazdem odpowiednie do panujących warunków drogowych i rodzaju przewożonego ładunku
 •  przestrzegać zasad i przepisów BHP, przepisów ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii podczas kierowania samochodem ciężarowym;
 •  przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi samochodu ciężarowego;
 • stosować zasady właściwej eksploatacji pojazdu;
 • sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe;
 • obsługiwać tachograf, przechowywać dane i analizować możliwości dalszej jazdy zgodnie z przepisami;
 • stosować procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;
 • stosować  zasady ewidencji i rozliczenia czasu pracy;
 •  prawidłowo użytkować wyposażenie techniczne samochodu ciężarowego;
 • stosować procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;
 •  obsługiwać tachograf, przechowywać dane i analizować możliwości
 •  obsługiwać urządzenia do poboru opłat drogowych;
 •  stosować dostępne sposoby i metody zabezpieczania pojazdu; - dobierać miejsce postoju zgodnie z zasadami bezpieczeństwa uruchamiać odpowiednie procedury w przypadku stwierdzenia kradzieży lub włamania do pojazdu albo kradzieży ładunku;
 •  stosować zasady korzystania z dróg bezpłatnych i płatnych;
 •  stosować zasady właściwej eksploatacji pojazdu ciężarowego;
 • zabezpieczać lub sprawdzać zabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem się w czasie jazdy.

Kompetencje miękkie

W trakcie szkolenia uczestnik  rozwinie kluczowe  kompetencje  miękkie dla  kierowcy zawodowego takie jak:

 • koncentracja;
 • cierpliwość;
 • rozwaga;
 • refleks;
 • opanowanie.

Kompetencje społeczne

Uczestnik szkolenia

 • ponosi odpowiedzialność za realizację zadań przewozowych,
 •  dostosowuje zachowanie do okoliczności, prowadząc pojazd ciężarowy,
 • pracuje samodzielnie albo w zespole kierowców oraz podejmuje współpracę w  zorganizowanych warunkach,
 • potrafi oceniać swoje działania wykonywane w ramach współpracy zespołowej oraz przyjmować odpowiedzialność za ich skutki podczas wykonywania zadań przewozowych

 

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Dokument wydawany jest przez Starostę pow. lub Prezydenta Miasta na pod. USTAWY z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujący pojazdami
Dokument wydaje Wojewoda na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD, Urząd Wojewódzki
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta powiatowy lub Prezydent Miasta , Wojewoda
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 680,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 680,00 zł
Koszt osobogodziny netto 29,74 zł
Koszt osobogodziny brutto 29,74 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ignacego Paderewskiego 14, 25-004 Kielce, woj. świętokrzyskie

Teoria: Kielce ul. Paderewskiego 14 Praktyka: Kielce ul. Transportowców 15 Jazda w warunkach specjalnych: Sudół 103a

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie ARTUR PLUTA

ARTUR PLUTA

INSTRUKTOR - WYKŁADOWCA, TRENER
POSIADA UPRAWNIENIA DO SZKOLENIA W ZAKRESIE WSZYSTKICH KATEGORII PRAWA JAZDY OD 1991 ROKU
ŚREDNIE ZAWODOWE, UPRAWNIENIA INSTRUKTORA-WYKŁADOWCY, TRENER
PROWADZI SZKOLENIA NIEPRZERWANIE OD 1991 ROKU

Zdjęcie ANDRZEJ KUBIEC

ANDRZEJ KUBIEC

INSTRUKTOR-WYKŁADOWCA
POSIADA UPRAWNIENIA DO SZKOLENIA W ZAKRESIE WSZYSTKICH KATEGORII PRAWA JAZDY

WYŻSZE
PROWADZI SZKOLENIA OD 2009 ROKU

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie MAŁGORZATA PLUTA

MAŁGORZATA PLUTA

email: pluta.malgorzata@enigma.kielce.pl

tel: +48512231172

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Wykonanie badania lekarskiego i psychologicznego, oraz pobranie numeru PKK.

Badania wykonujemy we własnej pracowni psychologicznej w każdy piątek o godzinie 16.

Informacje dodatkowe

Na cenę usługi składają się:

 • Kurs prawa jazdy kategorii C 
 • Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej 

Terminy i godziny zajęć ustalane są indywidualnie z każdym uczestnikiem kursu, w zależności od dostępnych godzin, wpisywane w kartę szkolenia i zatwierdzane podpisami instruktora i kierownika ośrodka. Obowiązkowa częśc zajęć e-learningowych  oraz częśc praktycznrej nauki jazdy rozpocznie się  od 25-09-2020.Po zakończeniu obowiązkowej części zajęć kursant ma nadal możliwość korzystania z platformy szkoleniowej w celu przygotowania się do egzaminu państwowego.

 Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu świadczącego Usługi Rozwojowe

Podana cena obejmuje:

 • koszt szkoleń
 • koszt egzaminiów egzaminów państwowych

Cena nie obejmuje badań:

 • lekarskiego
 • psychologicznego

Przewidywana data zakończenia usługi to 18-12-2020r, termin ten jest zależny od dostępnych terminów egzaminów państwowych.

 

 • dostęp do kursu online (wykłady, symulacje, przepisy)
 • podręcznik kursanta
 • oficjalna baza testów egzaminacyjnych z aktualizacjami
Ciasteczka>