Usługa - Szkolenie - Sprzedaż systemów fotowoltaicznych z egzaminem państwowym SEP

Logo SYNERGIA JACEK ANDRZEJEWSKI

4.9/5 z 87 ocen

Tytuł Szkolenie - Sprzedaż systemów fotowoltaicznych z egzaminem państwowym SEP

Numer usługi 2020/08/06/49099/607541

Dostawca usług SYNERGIA JACEK ANDRZEJEWSKI

Miejsce usługi Mikorzyn

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 000,00 zł netto za osobę

2 460,00 zł brutto za osobę

125,00 zł netto za osobogodzinę

153,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane są do osób, które:

     Szkolenie o charakterze biznesowym skierowane jest do sprzedawców, liderów sprzedaży, pracowników biur obsługi klienta oraz osób zarządzających zespołami sprzedaży, w tym właścicieli mikro i małych firm w branży, Fotowoltaika’’. Szkolenie dedykujemy również wszystkim osobom, które mają pośredni kontakt z procesem sprzedaży, czy to stacjonarnej czy internetowej. Są to grupy osób, które w sposób pośredni mają wpływ na proces sprzedaży, ale wielokrotnie nie wiele o nim wiedzą tym samym tworząc nieświadomie wiele barier. Szkolenie kierujemy również do wszystkich właścicieli firm związanych ze sprzedażą usług fotowoltaicznych budujących swoje działy sprzedaży jak i tych którzy w znaczący sposób chcę podnieść już istniejące kompetencje handlowy w swych zespołach. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2020
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program szkolenia

-           Czynniki składające się na prawidłowy proces sprzedaży – Panel uświadamiający uczestnikom wielowątkowość i procesowość sprzedaży. Umożliwiający rozpoznanie i przeprowadzenie w naturalnych okolicznościach poprawnie wszystkie elementów całego procesu. Uczestnicy w grupach będą mieli okazję warsztatowo przećwiczyć model, by w pełni go zrozumieć i wykorzystywać w naturalnym środowisku biznesowym.

-      Argumentacja cenowa - Panel poświęcony podstawom wyliczeń handlowych, które pozwalają w sposób profesionalny zarządzać szeroko pojętą ofertą cenową. Uczestnicy otrzymają praktyczną i teoretyczną wiedzę w obszarze ,,Co robić by nie wpaść w pułapki argumentacji ceny’’. Jak dobrze przygotować ofertę handlową przestrzegając zarazem polityki cenowej według której pracuje firma.

-           Skuteczne techniki sprzedaży - Część poświęcona na rozpoznanie najskuteczniejszych technik sprzedażowych (stacjonarnych i on-line). Uczestnicy na bazie wcześniej przygotowanych skryptów będą mogli przeprowadzić symulacje wybranej techniki sprzedaży. Panel techniki sprzedaży uwzględnia również presprzedaż podczas rozmów telefonicznych z klientem. Otrzymasz gotowe skrypty w jaki sposób należy prowadzić tego typu rozmowy

-           Typologia klienta – Panel poświęcony na zrozumienie i rozpoznanie kim jest nasz klient. Jak w szybki sposób rozponać typologię naszego potencjalnego klienta. To podstawowa wiedza, bez której żaden handlowiec/sprzedawca nie może skutecznie przeprowadzić procesu sprzedaży. Metoda pracy na własnym organizmie pozwala niemal w 100% na przyswojenie niezbędnej wiedzy, ale również praktycznego jej wykorzystania na późniejsze potrzeby handlowe. Odpowiednia diagnoza w tym zakresie jest podstawą do zbudowania skutecznej komunikacji zwiększającej szanse na finalizację ustaleń końcowych

-           Pokonywanie obiekcji – Część poświęcona na wypracowanie metod radzenia sobie z najczęściejspotykanymi obiekcjami klienta, które w wielu przypadkach uniemożliwiają finalizację procesu sprzedaży. Studium przypadków pozwala poznać i zrozumieć mechanizmy determinujące decyzje zakupowe oraz daje możliwość wypracowania własnej techniki radzenia sobie w takich sytuacjach.

Zdobyte umiejętności podczas panelu znacząco podnoszę skuteczność operacyjną handlowca.

-          Doskonała prezentacja handlowa – Panel prezentacyjny pozwala zdobyć podstawową wiedzę w obszarze przygotowania i realizacji profesjonalnej prezentacji handlowej. Dodatkowo uczestnicy otrzymają empiryczne wskazówki w obszarze tzw. wystąpień publicznych wypracowane warsztatowo przez specjalistów. Podczas szkolenia przeprowadzimy animacje i ćwiczenia związane z rozwojem umiejętności prezentacyjnych tak, by finalnie każdy mógł przetrenować zdobytą wiedzę.

-            Negocjacje handlowe – Panel poświecony na przygotowanie i przepracowanie empiryczne scenariuszy negocjacyjnych dedykowanych do potencjalnych nabywców systemów PV. Podczas szkolenie będziesz miał możliwość

Trenować stady casy z obszaru sprzedawcy i nabywcy. Wszystko to pozwoli ci na pełne zrozumienie procesu sprzedaży po obu stronach barykady.

-            Asertywność – Panel poświęcony na zrozumienie i przećwiczenie własnego poziomu asertywności, Zdobyta w tym obszarze wiedza w znaczący sposób zwiększy twoją skuteczność w osiąganiu własnych celów handlowych i biznesowych. Umiejętne przekonanie klienta do swoich racji zawsze podkreśla twoją proffesionalność i wiarygodność.

-          Skuteczna komunikacja – Panel pomoże zdobyć niezbędne doświadczenie by twoja komunikacja stałą się twoim orężem. Poznasz wszystkie niezbędne elementy wpływające na skuteczną komunikacje. Niestety jej brak w procesie sprzedaży jest najczęstszym źródłem porażki.

Obszary ćwiczeń zespołowych i indywidualnych

·           Ćwiczenie: Doskonała Prezentacja – zacznij od siebie

·           Ćwiczenia: Systemy komunikacji

·           Ćwiczenie: Warsztat matematyki handlowej PV

·           Ćwiczenia: Mapa Asertywności

·           Ćwiczenie: Motywacja w sprzedaży

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Czynniki składające się na prawidłowy proces sprzedaży
Data realizacji zajęć
15-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Skuteczne techniki sprzedaży
Data realizacji zajęć
16-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Szkolenie ma znaczący wpływ dla podnoszenia własnych umiejętności handlowych. Pozwala zdobyć indywidualną wiedzę stanowiącą ważny element budujący rozwój kariery zawodowej każdego z uczestników. Zdobyta wiedza z obszaru sprzedaży, obsługi klienta, negocjacji, jest cenną umiejętnością pozwalającą szybciej osiągać indywidualne cele zawodowe. Po szkoleniu staniesz się tym czego oczekuje od ciebie klient: Profesjonalnym doradcą klienta - sprzedawcą.
Uzyskane umiejętności wykorzystasz w sprzedaży bezpośredniej.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i praktyki z zakresu sprzedaży usług i dóbr. Podczas szkolenie uczestnik nabędzie niezbędną wiedzę techniczną i fachową, która jest warunkiem koniecznym dla perfekcyjnego przygotowania oferty handlowej. Podczas pracy z trenerem uczestnik będzie miał możliwość w praktyce i teorii przejść cały proces sprzedaży począwszy od prezentacji oferty handlowej do momentu jej finalizacji. Zajęcia prowadzone będą w trybie wykładu, warsztatu i prac w tzw. podgrupach. Opracowane skrypty rozmów handlowych uczestnik będzie mógł wykorzystać w pracy z rzeczywistymi klientami już w swoim środowisku zawodowym. Każdy z uczestników będzie brał czynny udział w warsztatach negocjacyjnych, tak aby doskonale opanować język korzyści. Wszystkie działania szkoleniowe będą realizowane w środowisku, FOTOWOLTAIKA ‘’ dając tym samym unikatową okazję wykorzystania zdobytej wiedzy w kontaktach ze swoimi klientami. Na szkoleniu dowiesz się o kluczowych zasadach, które mają decydujący wpływ na sukces w sprzedaży. Dwa dni spędzone w dynamicznie prowadzonym szkoleniu pozwolą zostać prawdziwym fachowcem w obszarze komunikacji interpersonalnej, asertywności i umiejętności prowadzenia spotkań handlowych. Po szkoleniu uczestnik będzie mógł profesjonalnie reprezentować siebie i swoją firmę, a pozostawione pierwsze wrażenie u klienta z całą pewnością przyczyni się budowaniu dobrego wizerunku firmy. Zadbamy o to aby już na pierwszym etapie kontaktu ze swoim klientem uczestnik pokazał swoją przewagę nad konkurencją. Szkolenie pozwoli na poznanie najważniejszych zasad dotyczących argumentacji cenowej spójnej z polityką firmy. Wyjaśnimy co oznacza w tym biznesie ,,najniższa cena ‘’ i jak przekonać klienta do zakupu oferowanych usług. Obszary tematyczne szkolenia kierujemy dla wszystkich firm i osób fizycznych, które poważnie traktują sprzedaż usług fotowoltaicznych. Zaprezentowany materiał oraz ćwiczenia na szkoleniu będą również idealnym miejscem do rozwoju już posiadanych umiejętności handlowych. Zapraszamy również wszystkie te firmy, które posiadają już swoje wykształcone działy sprzedaży, ale chcą zwiększyć ich skuteczność na tym polu.

Efekty uczenia się

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  • zdobędzie wiedzę z zakresu technik sprzedaży, uczestnicy szkolenia poznają najnowsze techniki i nowinki z zakresu sprzedaży systemów PV
  • pozna typologię klientów oraz zdobędzie wiedzę nt. kluczowych aspektów sprzedaży, uczestnicy będą mogli również przećwiczyć roboczo obsługę każdego z typów klienta
  • będzie potrafił zastosować nabytą wiedzę w praktyce, w zakresie sprzedaży urządzeń instalacji elektroenergetycznych w tym systemów fotowoltaicznych
  • W wyniku ukończenia kursu uczestnicy nabędą kompetencje społeczne: umiejętność pracy zespołowej, samokształcenia się, nabędą również wiedzę o podstawowych zasadach kultury i etyki pracy obowiązującej w zawodzie instalatora i sprzedawcy systemów fotowoltaicznych oraz nauczą się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy związane z wykonywaniem zawodu.
  • Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane testem wiedzy podczas zajęć praktycznych.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 460,00 zł
Koszt osobogodziny netto 125,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 153,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Mikorzyn 1A, 62-561 Mikorzyn, woj. wielkopolskie

Mikorzyn 1A, 62-561 Ślesin

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wi-fi
  • Restauracja

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Maciej Plamowski

Maciej Plamowski

Sales Management, Sales Development,
Business Strategy, Kay Account Management ,
Salesforce Building, Sales Operation, Training,
Coaching, Business Negotiation. Obszar
specjalizacji: Sprzedaż i obsługa klienta / Sztuka
wystąpień i prezentacji / Negocjacje handlowe /
Komunikacja interpersonalna / Asertywność /
Trademarketing / Motywacja / Marchendising
W biznesie zarządzania sprzedażą od 20 lat.
Doświadczenie managerskie z obszaru runku
FMCG sektor chemiczny i spożywczy oraz usług
multimedialnych i bankowych realizowane dla
największych Polskich i zagranicznych spółek w
tym obszarze. Jako aktywny manager wysokiego
szczebla specjalizuje się w zwiększaniu
efektywności zespołów handlowych budując
przewagi konkurencyjne w obszarze produktów i
pozycji rynkowej firmy. Kilkunastoletnie
doświadczenie w negocjacjach kontraktów
handlowych z największymi graczami rynku
FMCG poparte udokumentowanymi sukcesami.
Budowa i implementacja strategii produktowo
handlowej z pozycji działu sprzedaży. Doradztwo
biznesowe w obszarze optymalizacji procesów
sprzedaży, narzędzi trade marketingowych,
systemów motywacji i wynagrodzeń, KPI.
Wykształcenie wyższe,
Politechnika Poznańska, wyższe Udokumentowany tytuł Mistrza Polski w negocjacjach handlowych z 2006 roku.
Absolwent Master of Sales Managment z 2016
roku ( numer dyplomu 1472)
W obszarze trenerskim od 15 lat. Trener i
praktyk, który realizuje szkolenia w oparciu o
empiryczne doświadczenia z wieloletnich działań
z obszaru sprzedaży. Wszystkie specj

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Maciej Plamowski

Maciej Plamowski

email: maciejplamowski@giosan.pl

tel: 691 767 207

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Opis warunków uczestnictwa

Poprawne zarejestrowanie się na usługę za pomocą platformy BUR.

W przypadku szkoleń/usług dofinansowanych z funduszy europejskich – warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, zapisanie się na szkolenie/usługę za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie wszystkich warunków określonych przez Operatora, do którego składają Państwo dokumenty w związku z dofinansowaniem. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest przesłanie na adres organizatora karty zgłoszeniowej lub podpisanie indywidualnej umowy na świadczenie usługi rozwojowej.

 

Informacje dodatkowe

Koszt szkolenia: 2200,00 zł

Koszt egzaminu: 260,00 zł

Każdy z uczestników kursu otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych:

notatnik i długopis

oprogramowanie do projektowania instalacji fotowoltaicznych prezentacje multimedialne

zestaw sprawdzający wiedzę zawierający przykładowe pytania i zadania z rozwiązaniami Materiały zostaną przekazane podczas zajęć praktycznych.

Ciasteczka>