Usługa - Kurs Prawa Jazdy Kat. B - "KIERUNEK KARIERA"

Logo MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

4.5/5 z 31 ocen

Tytuł Kurs Prawa Jazdy Kat. B - "KIERUNEK KARIERA"

Numer usługi 2020/08/06/30306/607540

Dostawca usług MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 160,00 zł netto za osobę

2 160,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa adresowana jest dla uczestników projektu "KIERUNEK KARIERA, oraz dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami Kat. B

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 21-08-2020
Liczba godzin usługi: 72
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie starosty nr 00031203 Starosta Chrzanowski o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia z dnia 11.04.2014 wydana na podstawie art. 28 ust.1, ust.8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. okierujących pojazdami. (Dz.U.2011 nr30 poz. 151 z późn. zm.art. 39 g ustawyz dnia 6 września2001 r. o transporcie drogowym
Zakres uprawnień: Kurs prawa jazdy kat. AM,A1,A2,A,B,B+E,C,C+E,D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje:

Zajęcia teoretyczne - 30 godzin dydaktycznych, które obejmują tematykę związaną z przepisami ruchu drogowego z uwzględnieniem przepisów dotyczących poruszania się i użytkowania samochodu osobowego.

Zajęcia praktyczne - 40 godzin dydaktycznych (tj. 30 godzin zegarowych) realizowane są jako indywidualne jazdy z każdym kursantem osobno , prowadzone przez instruktora nauki jazdy (obejmują wykonanie zadań  na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu drogowym).

Zajecia praktyczne odbywają się po zakończeniu zajęć teoretycznych, które odbywają się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem i są ustalane indywidualnie z instruktorem

1h dydaktyczna - egzamin teoretyczny wewnętrzny

1h  dydaktyczna - egzamin praktyczny wewnętrzny

Szkolenie kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym zgodnie z wymogami przewidzianymi dla egzaminu państwowego.

TERMIN ZAKONCZENIA USŁUGI jest terminem przybliżonym. Kursant może ukonczyć kurs wcześniej lub w razie konieczności termin ten moze zostać wydłużony.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie organizacyjne z Kursantami - ustalenie harmonogramu zajęć teoretycznych
Data realizacji zajęć
22-08-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania samochodem osobowym Kat. B w sposób merytoryczny i praktyczny do egzaminu Państwowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

Efekty uczenia się

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się pojazdami Kat. B w ruchu drogowym, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu  - potwierdzone pozytywnem wynikiem egzaminów wewnętrznych. 

W efekcie ukończenia kursu prawa jazdy kat. B osoba szkolona:

 • zna i własciwie stosuje zasady i przepisy z zakresu ruchu drogowego
 • zna i właściwie stosuje procedury postępowania a w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego potrafi udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • posiada umiejętności kierowania pojazdem zgodnie z przepisami ruchu drogowego 
 • potrafi przewidzieć rzeczywiste i potencjalne zagrozenie w ruchu drogowym
 • potrafi sprawdzić i uzupelnić płyny eksploatacyjne w pojeździe
 • potrafi dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 160,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 160,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Krakowska 16/1, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne - Chrzanów ul Krakowska 16 Zajęcia praktyczne - Chrzanów ul. Śląska 64A

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Czesław Grabania

Czesław Grabania

Instruktor - Wykładowca
Wykładowca 45 lat
średnie
45 lat

Zdjęcie Marek Górka

Marek Górka

Instruktor nauki jazdy

Zdjęcie Tomasz Zając

Tomasz Zając

Instruktor nauki jazdy

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Artur Makowski

Artur Makowski

email: biuro@makart.pl

tel:

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Uzyskanie ze Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta NUMERU PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B
 • Zdjęcie (3,5 x 4,5 na wprost)
 • Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)

Dla uczestników projektu "KIERUNEK KARIERA", warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną tj. "EGZAMIN PAŃSTWOWY" kat. B w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie oddział Oświęcim oraz dostarczenie potwierdzenia odbycia egzaminu państwowego.

Przystąpienie do egzaminu państowego musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zakończenia szkolenia

 • Koszt państwowego egzaminu teoretycznego wynosi 30 zł
 • Koszt państwowego egzaminu praktycznego wynosi 140 zł

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczenie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "KIERUNEK KARIERA"

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów/wykładowców

Ze względu iż zatrudniamy kilku instruktorów, zajęcia praktyczne mogą być również prowadzone przez instrukora (Wyboru instruktora nauki jazdy dokonuje kursant)

 • Janusz Krupnik
 • Jan Piwowarczyk
 • Marek Górka
 • Tomasz Zając
 • Artur Makowski

Zajęcia teoretyczne mogą być prowadzone przez instruktora:

 • Czesław Grabania
 • Artur Makowski
 • Konrad Chechelski - Ratownik medyczny

 

Indywidualne podejście do kursanta

Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego (teoria/praktyka)

 

 

 • Podręcznik kursanta Kat. B
 • Płyta CD z pełną bazą pytań egzaminacyjnych
Ciasteczka>