Usługa - Kurs prawa jazdy kat. B rozszerzony od 25.08.2020 dla uczestników projektu MBON PLUS - MARR w OSK JANTAR w Krakowie

Logo JANTAR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW DOMINIKA KRAWIEC

4.5/5 z 298 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. B rozszerzony od 25.08.2020 dla uczestników projektu MBON PLUS - MARR w OSK JANTAR w Krakowie

Numer usługi 2020/08/06/19788/607429

Dostawca usług JANTAR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW DOMINIKA KRAWIEC

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 150,00 zł netto za osobę

3 150,00 zł brutto za osobę

35,00 zł netto za osobogodzinę

35,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B. Usługa również kierowana do uczestników projektu MBON PLUS - MARR.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 21-08-2020
Liczba godzin usługi: 90
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art.28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami oraz Zaświadczenie 13/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2014 roku o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców pod nr 03671261
Zakres uprawnień: Kursy kategorii B, A, A2, A1, AM

Ramowy program usługi

Pokaż program

Na rozszerzony kurs prawa jazdy kat.B składa się z :
- 30 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych
- 4 godzin dydaktycznych zajęć z pomocy przedlekarskiej

- 52 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych
- 2 godzin dydaktycznych egzaminu teoretycznego
- 2 godzin dydaktycznych egzaminu praktycznego

W zajęciach teoretycznych realizowane są tematy:
1. Przepisy ruchu drogowego
2. Technika kierowania pojazdem
3. Budowa pojazdu 
4. Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

Zajęcia praktyczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2016 roku są podzielone na dwie części:
1. Zajęcia na placu manewrowym
2. Zajęcia w ruchu drogowym
Terminy zajęć szkolenia praktycznego ustalane są indywidualnie z każdym uczestnikiem.

W cenę wlicza się kurs za 90 bonów po 35 zł

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
25-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
26-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
27-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
01-09-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Pomoc przeslekarska
Data realizacji zajęć
02-09-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
03-09-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
04:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego poruszania się pojazdem samochodowym w ruchu drogowym oraz przygotowanie do egzaminu państwowego z teorii i jazdy.
Nabycie umiejętności:
technicznych w celu płynnego i bezpiecznego posługiwania się pojazdem;
zastosowania poznanych przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych;
dopasowania prawidłowej techniki jazdy do warunków pogodowych;
właściwego i kulturalnego zachowania się wobec innych użytkowników ruchu oraz prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia;
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
radzenia sobie ze stresem wywołanym niespodziewanymi sytuacjami;
obsługi kontrolno-pomiarowych pojazdu (płyny, światła, ciśnienie powietrza w oponach).

Efekty uczenia się

 

  • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się pojazdem z kat. B w ruchu drogowym w sposób niezagrażający bezpieczeństwu

  • przyswojenie zasad kulturalnego zachowania się na drodze wobec innych użytkowników ruchu

  • zastosowanie poznanych przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych

  • nabycie umiejętności dopasowani prawidłowej techniki jazdy do warunków pogodowych

  • obsługa kontrolno-pomiarowych pojazdu (płyny, światła, ciśnienie powietrza w oponach)

  • uzielanie pierwszej pomocy przemedycznej w sytuacjach wypadków

  • przygotowanie do egzaminów państwowych na prawo jazdy potwierdzone pozytywnym wynikiem z egzaminów wewnętrznych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 150,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 150,00 zł
Koszt osobogodziny netto 35,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 35,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Basztowa 17, 31-143 Kraków, woj. małopolskie

Ośrodek Szkolenia Kierowców JANTAR nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Zbigniew Wróbel

Zbigniew Wróbel

Zdjęcie Kazimierz Mostek

Kazimierz Mostek

Zdjęcie Łukasz Tuleja

Łukasz Tuleja

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dominika Krawiec

Dominika Krawiec

email: szkola@osk-jantar.com

tel: 723-109-104

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

1.Ukończone 18 lat lub 17 lat i 9 miesięcy za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami o DMC do 3,5t
3. Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę;
Każdy kandydat na kierowcę aby rozpocząć kurs na prawo jazdy musi odwiedzić Wydział Komunikacji w swoim Starostwie zgodnie z miejscem zameldowania w celu założenia (PKK) Profilu Kandydata na Kierowcę z nadaniem numeru.
Aby wyrobić PKK należy zabrać:
- dowód osobisty,
- jedno zdjęcie (kolorowe o wym. 3,5x4,5),
- wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (wnioski dostępne w Starostwie),
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami od lekarza z uprawnieniami do badań dla kierowców.
Badania lekarskie można zrobić w naszym ośrodku na Basztowej 17 w każdą środę od godz.16:30 do 17:00 (terminy badań podawane są na naszej stronie internetowej).
Koszt badań to 200 zł – cena ustawowa (płatne gotówką).
4. Egzamin państwowy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Egzamin teoretyczny – 30 zł
Egzamin praktyczny – 140 zł

 

Informacje dodatkowe

Ośrodek Szkolenia Kierowców JANTAR ma podpisaną umowę z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego (MARR) w Krakowie na świadczenie usług MBON PLUS.

Instruktorzy prowadzący szkolenie praktyczne na kursach kat.B dla uczestników projektów: Zbigniew Wróbel, Kazimierz Mostek, Łukasz Tuleja, Andrzej Van Selow, Piotr Kłembukowski, Małgorzata Wiśniewska, Robert Garncarz, Krzysztof Ptak, Artur Wilczyński, ratownik medyczny.

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem i odbędzie się w okresie między 03.09.2020, a 11.12.2020. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej dostępne będą po stronie nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

W razie pytań skontaktuj się z OSK JANTAR z Dominiką Krawiec pod numerem tel. 723 109 104 

Podręcznik kursanta kat. B wraz z testami egzaminacyjnymi lub aplikacja na telefon z teorią i testami

Ciasteczka>