Usługa - Prawo jazdy kat. C + CE wraz z pierwszym egzaminem państwowym

Logo OŚRODEK SZKOLENIA S.C. "AUTO" ZYGMUNT GUL ,JANUSZ KSIĄŻEK

4.3/5 z 57 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. C + CE wraz z pierwszym egzaminem państwowym

Numer usługi 2020/08/06/24237/607419

Dostawca usług OŚRODEK SZKOLENIA S.C. "AUTO" ZYGMUNT GUL ,JANUSZ KSIĄŻEK

Miejsce usługi Kolbuszowa

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 475,00 zł netto za osobę

4 475,00 zł brutto za osobę

68,85 zł netto za osobogodzinę

68,85 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kurs prawa jazdy kat.C + CE  skierowany jest dla osób pragnących podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Osoba zainteresowana powinna posiadac prawo jazdy kat. B, mieć ukończone 21 lat/ewentualnie 20lat i 9 miesięcy w momencie rozpoczęcia szkolenia/. Posiadać nr PKK nadany przez Starostwo.

Osoby, które nie posiadają wymaganego wieku mogą rozpocząć kurs jeżeli są w trakcie realizacji kwalifikacji wstepnej w zakresie kat. C,C1,C1+E, C+E

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 8
Data zakończenia rekrutacji: 01-10-2020
Liczba godzin usługi: 65
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie Wojewody / Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie/ o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia pod Nr 22/10 z dnia 27.02.2014 wydane na podstawie art. 39 g Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 2200 z późn.zm.)
Zakres uprawnień: Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie prawa jazdy kategorii C,C+E,C1,C1+E oraz D,D+E, D1, D1+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

ZAJĘCIA TEORETYCZNE : 20 GODZ:

Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej

Znaki ostrzegawcze

Znaki zakazu, nakazu

Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające

Znaki drogowe poziome

Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem

Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne

Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych, miejsca przystanków komunikacji publicznej

Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój

Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, bezpieczna jazda w tunelach

Wyprzedzanie

Omijanie, wymijanie, cofanie

Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów

Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia

Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, masy i wymiary pojazdu

Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czasu pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Zagrożenia związane z ruchem drogowym

Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się

Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci

Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

Odstępy i hamowanie pojazdu

Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania

Różne pola widzenia kierowców

Technika kierowania pojazdem

Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych

Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą, spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych, stanem świadomości i zmęczeniem

Akcje ratunkowe po wypadku

Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu

Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, załadunek i rozładunek pojazdu, odpowiedzialność kierowcy/posiadacza pojazdu

Dokumenty dotyczące pojazdu i transportowe, wymagane w krajowym i międzynarodowym przewozie rzeczy i osób

Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze, konserwacja i naprawy bieżące

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  45 GODZ.:

1. Przygotowanie do jazdy.

2. Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania.

3. Manewrowanie pojazdem na placu manewrowym.

4. Włączanie się do ruchu.

5. Zajmowanie właściwej pozycji na drodze.

6. Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewanie się z innymi przy użyciu dopuszczalnych środków.

7. Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych.

8. Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń.

9. Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia w tym hamowanie awaryjne.

10. Jazda z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowana do warunków ruchu drogowego.

11. Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

12. Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu.

13. Wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które maja bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy

14. Jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości

15. Sprzęganie i rozprzeganie pojazdu z naczepą w zakresie kat. C+E

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
01-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
02-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
05-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
06-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Nabycie wiadomości i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego kierowania pojazdem kategorii C + CE.
Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. C + CE

Efekty uczenia się

Przygotowanie do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego prawa jazdy kat. C + CE

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

STAROSTWO wydaje prawo jazdy KAT. C i CE

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 475,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 475,00 zł
Koszt osobogodziny netto 68,85 zł
Koszt osobogodziny brutto 68,85 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jana Pawła II 19/5, 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie

ZAJĘCIA TEORETYCZNE; 36-100 Kolbuszowa ul. Jana Pawła II 19 sala nr 6 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE : 36-100 Kolbuszowa ul. Rzeszowska 3a -plac manewrowy, jazda w ruchu drogowym: Kolbuszowa i okolice oraz Rzeszów

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie ZYGMUNT GUL

ZYGMUNT GUL

Wykładowca
Instruktor nauki i techniki jazdy
Instruktor techniki i nauki jazdy kat. A B C D BE CE T
Trener-wykładowca na kursach z kwalifikacji wstępnej i szkoleniach okresowych
Wykładowca na kursach prawa jazdy wszystkich kategorii

średnie
Wykładowca na kursach prawa jazdy wszystkich kategorii
Instruktor techniki i nauki jazdy kat. A B C D BE CE T

Zdjęcie JANUSZ KSIĄŻEK

JANUSZ KSIĄŻEK

Wykładowca
Instruktor nauki i techniki jazdy
Instruktor techniki i nauki jazdy kat. A B C D BE CE T
Trener-wykładowca na kursach z kwalifikacji wstępnej i szkoleniach okresowych
Wykładowca na kursach prawa jazdy wszystkich kategorii

średnie
Wykładowca na kursach prawa jazdy wszystkich kategorii
Instruktor techniki i nauki jazdy kat. A B C D BE CE T

Zdjęcie BOLESŁAW KRZYSZTOFIŃSKI

BOLESŁAW KRZYSZTOFIŃSKI

wykładowca
Praca w zawodzie wykładowca i instruktor nauki jazdy od 26 lat.
wyższe
wykładowca i instruktor nauki jazdy kat. ABCT

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie ZYGMUNT GUL

ZYGMUNT GUL

email: oskautokolbuszowa@tlen.pl

tel: 533 562 333

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Kandydat musi posiadać:

- Minimalny wiek 21 lat lub 20 lat i 9 miesięcy

- orzeczenie lekarskie

- orzeczenie psychologiczne

- prawo jazdy KAT. B

- profil kandydata na kierowcę  PKK

- ropoczęty kurs w zakresie kawalifikacji wstepnej dla kategorii C,C1,C1E,CE

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne   ustalane są indywidualnie z osobą szkoloną. 
Kurs Prawa jazdy kat. C+CE kończy się egzaminem wewnętrznym z cz. teoretycznej i praktycznej. Uzyskując wynik pozytywny aktualizujemy nr PKK i wyznaczamy termin egzaminu teoretycznego i praktycznego w WORDzie.

Cena kursu zawiera opłatę za pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny w WORDzie. Kat. C-230zł    KAT.CE-245zł

Kurs prawa jazdy kat. C+CE jest to szkolenie podczas, którego te dwie kategorie są realizowane łącznie. Kurs kończy się w momencie kiedy wszystkie godziny przewidziane na realizację kursu czyli 65 zostaną zrealizowane.

Dodatkowa Osoba Prowadząca Usługę: 

Mariusz Micek: wykładowca/instruktor nauki jazdy B C D BE CE T , wykształcenie średnie

Kursant otrzyma na własność płytę + książkę kat. C zawierającą zakres tematyczny obejmujący szkolenie oraz dostęp do portalu osk poprzez logowanie..

Ciasteczka>