Usługa - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty [SZKOLENIE STACJONARNE]

Logo OPEN Konsultacje i Szkolenia S.C.

4.2/5 z 332 ocen

Tytuł Warsztat kierowniczy dla brygadzisty [SZKOLENIE STACJONARNE]

Numer usługi 2020/08/06/8320/607377

Dostawca usług OPEN Konsultacje i Szkolenia S.C.

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 450,00 zł netto za osobę

1 783,50 zł brutto za osobę

103,57 zł netto za osobogodzinę

127,39 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowanie jest dla wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje kompetencje w roli brygadzisty w zakresie komunikacji (podział zadań, egzekwowanie, motywowanie, feedback), radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 4
Data zakończenia rekrutacji: 13-10-2020
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

                                                                             JAK PRACUJEMY:


 1. Zgłaszają Państwo do nas mailowo lub telefoniczne chęć udziału w konsultacjach.
 2. Udzielmy wszystkich informacji potrzebnych do uzyskania dofinasowania i pomagamy naszym klientom w otrzymaniu dotacji.
 3. Po otrzymaniu decyzji o dofinasowaniu i podpisaniu umowy wsparcia realizujemy usługę.
 4. Wystawiamy wymagane zaświadczenie potrzebne do rozliczenia usługi i pomagamy naszym klientom, by sprawnie i szybko otrzymali refundację.

                                                                                PROGRAM SZKOLENIA


MODUŁ I/ Rola brygadzisty

 • wizerunek brygadzisty i jego związek z efektywnością podejmowanych działań,
 • różne elementy składające się na to, w jaki sposób brygadzista produkcji postrzegany jest przez pracowników,
 • brygadzista jako reprezentant pracodawcy izespołu
 • budowanie autorytetu - wiarygodności w relacjach z pracownikami,
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z pracownikami,
 • działania służące budowaniu i podtrzymywaniu partnerstwa w organizacji.

   

MODUŁ II/ Narzędzia skutecznej komunikacji brygadzisty

 • jasne precyzowanie celów i określanie zadań – przekładanie celów na zadania,
 • rola werbalnych i niewerbalnych „sprzężeń zwrotnych”,
 • sposoby zbierania informacji zwrotnych (zachęcania współpracowników do otwartości i zaangażowania),
 • aktywne słuchanie (zadawanie pytań, parafrazowanie, sprawdzanie zrozumienia) jako sposób zbierania informacji o pracownikach,
 • wspólne poszukiwanie i wypracowywanie rozwiązań.
 • jak prowadzić rozmowę z pracownikiem (rodzaje rozmów – informacyjna, dyscyplinująca, oceniająca, rozwojowa).

MODUŁ III /Style kierowania w zależności od zespołu i sytuacji

 • interakcyjny model kierowania pracownikami (styl kierowania – zespół – zadanie),
 • charakterystyka stylów kierowania (styl nakazowy, konsultacyjny, partycypacyjny, delegujący),
 • korzyści oraz zagrożenia wynikające z adaptacji poszczególnych stylów,
 • kluczowe umiejętności menedżerskie w każdym ze stylów,
 • diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania.

Uczestnicy proszeni są o uzupełnianie na bieżąco omawianych treści doświadczeniami z własnego życia zawodowego. Dzięki temu zyskują wiedzę, jak diagnozować poziom dojrzałości swoich pracowników i dostosowywać metody zarządzania do aktualnego poziomu kompetencji zespołu i poszczególnych osób. Na zakończenie tego fragmentu zajęć uczestnicy wypełniają test umożliwiający zdiagnozowanie własnych preferencji w zakresie omawianych stylów kierowania zespołem.

MODUŁ IV/ Określenie kluczowych obowiązków brygadzisty

 • wyznaczanie celów,
 • formułowanie zasad i norm,
 • delegowanie,
 • podejmowanie decyzji,
 • motywowanie,
 • ocenianie,
 • kontrolowanie,
 • udzielanie wsparcia.

Uczestnicy będą mieli okazję zastanowić się nad tym, jak zmieniają się podstawowe funkcje zarządcze w każdym z omawianych stylów kierowania i jakie konsekwencje wiązać się będą z „niespójnością zachowań” przełożonego. Efektem wspólnej pracy będzie powstanie „mini-przewodnika” na temat tego, w jaki sposób motywować, kontrolować i egzekwować na poszczególnych etapach dojrzałości zespołu i pracownika, by móc wspierać go w dalszym rozwoju, zmierzającym w stronę wzrostu samodzielności
i odpowiedzialności.

MODUŁ V/ Wpływ brygadzisty na doskonalenie wyników w trakcie realizacji celu

 • sposoby angażowania pracowników w stawiane cele i zadania, pobudzanie inicjatywy i kreatywności pracowników,
 • bieżące monitorowanie postępów w pracy nad realizacją celów,
 • ocena/kontrola wyników cząstkowych,
 • obiektywna, na bieżąco udzielana pracownikowi informacja zwrotna,
 • uzgodnienie dalszego trybu postępowania,
 • końcowa ocena uzyskanych wyników – rozliczenie z rezultatów/wydajności,
 • określenie przyczyn uzyskanych wyników (pozytywnych i negatywnych),
 • określenie dalszego trybu postępowania (harmonogram).

MODUŁ VI/ Podsumowanie

 • dyskusja podsumowująca,

 • wręczenie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia,

 • po oficjalnym zakończeniu szkolenia trener jest do dyspozycji uczestników w razie pytań i udziela indywidualnych informacji zwrotnych,

 • zapraszamy uczestników do skorzystania z opcji e- konsultacji, bądź kontaktu telefonicznego z trenerem prowadzącym szkolenie w przypadku pojawienia się sytuacji trudnych, bądź kwestii do dalszego przedyskutowania z trenerem.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ I/
Data realizacji zajęć
13-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ II/
Data realizacji zajęć
13-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ II/ cd.
Data realizacji zajęć
13-10-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ III/
Data realizacji zajęć
13-10-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ III/ cd.
Data realizacji zajęć
13-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ IV/
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ IV/ cd.
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ V/
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ V/ cd.
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ VI/
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

WIEDZA
Poznanie technik budowania autorytetu.
Poznanie skutecznych narzędzi komunikacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym.
Poznanie styli kierowania używanych w zależności od sytuacji i dojrzałości zespołu i pracownika.
Omówienie kluczowych obowiązków brygadzisty.
Omówienie sposobów angażowania pracowników w stawiane cele i zadania.
UMIEJĘTNOŚCI
Stosowanie dopasowanych i skutecznych technik komunikacji i zarządzania zespołem produkcyjnym.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Umiejętność budowania autorytetu.
Umiejętność prowadzenia rozmów z pracownikami.
Zwiększenie pewności siebie i słuszności własnego postępowania w zarządzaniu zespołem.

Efekty uczenia się

 • umiejętność budowania autorytetu - wiarygodności w relacjach z pracowniami,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • umiejętność efektywnej komunikacji,
 • umiejętność egzekwowania poleceń,
 • umiejętność dostosowania sposobu przekazywania zadań do poziomu dojrzałości pracowników
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 450,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 783,50 zł
Koszt osobogodziny netto 103,57 zł
Koszt osobogodziny brutto 127,39 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Serbska 6a/1, 61-696 Poznań, woj. wielkopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Krawulska – Biegańska

Anna Krawulska – Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, autorka projektów rozwojowych
Ponad 18 lat doświadczenia w zawodzie. Autorka projektów rozwojowych dotyczących
m.in. budowania i implementacji systemów ocen pracowników, wdrażania wartości do organizacji, cykli szkoleń dla menedżerów, trenerów wewnętrznych i talentów. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Jest ekspertem w obszarze usprawnienia komunikacji wewnętrznej.
Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z wykształcenia psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy.
Jako konsultant i trener prowadzi szkolenia, warsztaty i coachingi dla zespołów, liderów i menedżerów, trenerów wewnętrznych, talentów oraz pracowników działów HR.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Julita Gotkowicz

Julita Gotkowicz

email: julita.gotkowicz@open-szkolenia.pl

tel: 881-036-989

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe


Wartość obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie,
 • prowadzenie szkolenia w formie warsztatowej,
 • po zakończeniu warsztatu trener jest do dyspozycji w razie pojawienia się dodatkowych pytań ze strony uczestników,
 • dostęp do platformy „Strefa Klienta”, gdzie może pobrać materiały, prezentacje, filmy i zdjęcia przygotowane podczas zajęć,
 • możliwość skorzystania z e-konsultacji bądź kontaktu telefonicznego z trenerem

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 3 osób. W takim przypadku organizator może zaproponować indywidualną formę realizacji szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej dla grupy pracowników jednej firmy (od 2 os.) oraz w formie indywidualnej.

Możliwa jest również organizacja szkolenia w formie ZDALNEJ.

W celu ustalenia terminu i szczegółów organizacyjnych zapraszamy do kontaktu: https://open-szkolenia.pl/kontakt/

Każdy z uczestników szkolenia wyposażony zostanie w segregator zawierający komplet materiałów szkoleniowych (liczących od 20 do 40 stron), będący uzupełnieniem treści omawianych podczas zajęć, długopis oraz wszelkie pomoce towarzyszące (arkusze robocze, arkusze pomocnicze, zadania).

Dodatkowo osoby biorące udział w szkoleniu dostają materiały poszkoleniowe – prezentację zawierająca zdjęcia flipchartów wykorzystanych podczas zajęć. Zawierają one kluczowe pomysły, wypracowane metody działania oraz podsumowania zadań praktycznych realizowanych podczas zajęć.

Każdemu uczestnikowi wręczamy imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Każdemu uczestnikowi zapewniamy dostęp do platformy edukacyjnej OPEN- „STREFA KLIENTA”, gdzie można pobrać dodatkowe materiały tematyczne i arkusze.

Ciasteczka>