Usługa - Psychologia w biznesie.

Logo Biznes Marketing Consulting Group SP. Z O.O

4.9/5 z 141 ocen

Tytuł Psychologia w biznesie.

Numer usługi 2020/08/06/39980/607332

Dostawca usług Biznes Marketing Consulting Group SP. Z O.O

Miejsce usługi Ełk

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 520,00 zł netto za osobę

3 520,00 zł brutto za osobę

195,56 zł netto za osobogodzinę

195,56 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 11 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kadra zarządzająca, właściciele, menadżerowie, kierownicy osoby przeznaczone do awansu oraz szeregowi pracownicy.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 26-09-2020
Liczba godzin usługi: 18
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Psychologia biznesu-wprowadzenie

2. Zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa, wydajności pracy zespołu, jak i własnej dzięki wykorzystaniu aspektów psychologii biznesu - uczestnicy nabędą wiedzy na temat tworzenia wydajnych i efektywnych systemów motywacyjnych.

3. Skuteczna komunikacja interpersonalna na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa - uczestncy poznają sprawdzone sposoby komunikacji oraz jej techniki.

4. Zwiększenie wydajności działania firmy poprzez odpowiednie planowanie - uczestnicy nabędą umiejętności planowania działań firmy poprzez tworzenie realnych i osiągalnych planów dla siebie i zespołu.

5. Skuteczne zarządzanie czasem jako czynnik poprawiający funkcjonowanie przedsiębiorstwa - uczestnicy nabędą wiedzy na temat osadzania planów i celów w czasie co pozwoli im skuteczniej realizować działania.

6. Empatia i asertywność i etyka jako sposób na rozwiązywanie problemów wewnątrz firmy - ucestnicy poznają tajniki empatycznego i asertywnego  rozwiązywania problemów, a to pozwoli efektywniej działać dla całej organizacji.

7. Zasady samokształcenia - uczestnicy poznają efektywne zasady rozwijania się w dziedzinach organizacji, jak i poza nią.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Psychologia w biznesie wprowadzenie i zagadnienia ogólne
Data realizacji zajęć
26-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Motywacja pracowników i własna
Data realizacji zajęć
26-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
26-09-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja (teoria i warsztaty)
Data realizacji zajęć
26-09-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie pracy własnej i pracowników (teoria i warsztaty)
Data realizacji zajęć
27-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Empatia, asertywność i etyka w organizacji
Data realizacji zajęć
27-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
27-09-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy zarządzania czasem
Data realizacji zajęć
27-09-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Samokształcenie
Data realizacji zajęć
27-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
Data realizacji zajęć
27-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa ma na celu nabycie wiedzy z zakresu psychologii biznesu, mającej ogromny wpływ na zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa, usprawnienie jego działania, polepszenie relacji interpersonalnych w firmie oraz zwiększenie samoświadomości. Uczestnicy nauczą się też zasad samokształcenia się, zrozumieją znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz będą potrafili prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy wewnątrz firmy, jak i poza nią.

Efekty uczenia się

1. Uczestnicy posiądą wiedzę z dziedziny psychologii biznesu pozwalającą na zoptymalizowanie sprawności działania przedsiębiorstwa.

2. Będą wiedzieli jak zwiększyć wydajność pracy w zespole, jak i wydajność pracy własnej między innymi poprzez techniki motywacyjne

3. Nauczą się skutecznych metod komunikacji.

4. Będą umieli odpowiednio planować pracę własną, jak i pracę zespołu.

5 Zwiększą wiedzę miedzy innymi na temat kompetencji miękkich takich jak empatii czy asertywność.

6 Nauczą się techniki zarządzania czasem.

7. Nabędą umiejętności samokształcenia się

8. Będą umieli identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 520,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 520,00 zł
Koszt osobogodziny netto 195,56 zł
Koszt osobogodziny brutto 195,56 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie

Park Naukowo Technologiczny

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Katering
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Sarnacka

Anna Sarnacka

Szeroko pojęta psychologia ze szczególnym uwzględnieniem psychologii biznesu oraz aplikacji teorii w warunkach działalności biznesowej. Zwiększanie efektywności przedsiębiorstwa i wydajności pracowników przy pomocy wyspecjalizowanych technik. Stosowanie założeń psychologii biznesu w celu osiągnięcia pełnego potencjału danej gałęzi biznesu. Metody szybkiej i efektywnej selekcji pracowników, poprawę efektywnościowi ich pracy i usprawnienia sposobu komunikacji. Program wspierania pracowników EAP, współczesne metody zarządzania potencjałem pracowniczym.
Przedsiębiorca, psycholog, osoba zasiadająca w zarządach spółek. Wielokrotnie prowadząca szkolenia i usługi doradcze z szeroko pojętej dziedziny psychologii biznesu oraz w zakresie podejmowania ryzyka i psychologii decyzji. Praca na stanowiskach menadżerskich i kierowniczych. Zarządzanie zespołami osób w różnorodnych projektach.
Wyższe, magister psychologii. Liczne kursy i szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii Social Mediów.
Około 400 godzin doradztwa,konsultacji i szkoleń z dziedziny psychologii biznesu, zarządzania zespołem i przedsiębiorstwem.
Około 100 godzin szkoleń i wystąpień publicznych w zakresie szeroko pojętego biznesu i rozwoju osobistego, przywództwa i komunikacji interpersonalnej. Przeszkolonych około 50 menadżerów wyższego szczebla w korporacjach. ale też właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Maciej Wójcicki

Maciej Wójcicki

email: mkwojcicki@gmail.com

tel: (+48) 794 936 733

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Materiały uzupełniające zostaną dostarczone drogą elektroniczną po szkoleniu. 

Ciasteczka>