Usługa - Prawo jazdy kat. DzB z egzaminem państwowym ,,Na Serbinowie” Maciej Adamowicz

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców F.H.U Na Serbinowie Maciej Adamowicz

4.7/5 z 30 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. DzB z egzaminem państwowym ,,Na Serbinowie” Maciej Adamowicz

Numer usługi 2020/08/06/45485/607316

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców F.H.U Na Serbinowie Maciej Adamowicz

Miejsce usługi Tarnobrzeg

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 300,00 zł netto za osobę

4 300,00 zł brutto za osobę

53,75 zł netto za osobogodzinę

53,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Wymagania wstępne od uczestnika szkolenia:

- posiadanie prawa jazdy kat. B;

- wiek 24 lata;

- orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem;

- Profil Kandydata na Kierowcę ( PKK ).

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 21-08-2020
Liczba godzin usługi: 80
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 10 czerwca 2019 o numerze Km-IV.5440.11.2019, wydana na podstawie art. art. 28 ust.1, ust.8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Zakres uprawnień: A1;A2;A;B;C;D;B+E;C+E;

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia:

1. Zajęcia teoretyczne - 20 godz.

 • Zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego
 • Zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni.
 • Wpłwy na fukcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pokazdem m.in.: alkohol lub innego podobnie działajacego środka wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia.
 • Zagrożenia związane z niedoświaczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu.
 • Zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności.
 • Zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy.
 • Zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzglednieniem ochrony środowiska.
 • Zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszenstwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu.
 • zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pomocy ofiarom wypadku.
 • Rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni.
 • Zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym.
 • Przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku kierowców ( umiejętność korzystania z tachografu )
 • Planowanie tras przejazdu, czytanie map drogowych
 • Środki ostrożności podejmowanych w przypadku awarii pojazdu.

2. Zajęcia praktyczne - 60 godz.

 • Przygotowanie się do jazdy
 • Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania
 • Włączanie się do ruchu.
 • Zajmowanie właściwej pozycji na drodze
 • Respektowanie praw innych iczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimu przy użyciu dopuszczalnych środków
 • Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych
 • Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potecjalnych zagrożeń
 • Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne.
 • Jazda poza terenem zadudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości
 • zachowanie srodków ostrożności przy wysiadaniu z pojadu
 • Wykonywanie podstawowych czynności kotrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
 • Podejmowanie działań w zakresie udzielania przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych
 • Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego
 • Jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości
 • Odpowiedzialność i obowiązki kierowcy wobec przewożonych osób

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
25-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
26-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
27-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
29-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zdobycie uprawnień do kierowania autobusem.

Efekty uczenia się

Przygotowanie uczestnika kursu z zakresu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności kierowania pojazdem do egzaminu państwowego

Kursant nabędzie wiedzę z zakresu:

- przepisów ruchu drogowego

- zasad przewosu osób lub ładunku

- obsługi mechanizmów pojazdu

- sposobów kierowania pojazdem

- zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Dokument zostaje wydany przez właściwego Starostę.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Potwierdza wykonywanie zawodu na stanowisku kierowcy autobusu.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego WORD
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto 53,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 53,75 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Marii Dąbrowskiej 15/109, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Józef Adamowicz

Józef Adamowicz

Instruktor Nauki Jazdy
wieloletnie doświadczenie jako instruktor
Średnie
wieloletnie doświadczenie jako instruktor

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Maciej Adamowicz

Maciej Adamowicz

email: slimak79@poczta.onet.pl

tel: 501330260

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Kurs na prawo jazdy Kat: DzB kosztuje: 3970 zł

Egzamin w WORD kosztuje: 230 zł

Prawo jazdy Kategori DzB wydanie kosztuje: 100 zł

Ciasteczka>