Usługa - Komunikacja w zarządzaniu - prowadzenie rozmów z pracownikami, techniki udzielania feedbacku, komunikowanie zmian, trudne rozmowy [SZKOLENIE STACJONARNE]

Logo OPEN Konsultacje i Szkolenia S.C.

4.2/5 z 332 ocen

Tytuł Komunikacja w zarządzaniu - prowadzenie rozmów z pracownikami, techniki udzielania feedbacku, komunikowanie zmian, trudne rozmowy [SZKOLENIE STACJONARNE]

Numer usługi 2020/08/06/8320/607301

Dostawca usług OPEN Konsultacje i Szkolenia S.C.

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 450,00 zł netto za osobę

1 783,50 zł brutto za osobę

103,57 zł netto za osobogodzinę

127,39 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowanie jest dla wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie komunikacji w zarządzaniu.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 4
Data zakończenia rekrutacji: 19-10-2020
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

JAK PRACUJEMY:


 1. Zgłaszają Państwo do nas mailowo lub telefoniczne chęć udziału w szkoleniu.
 2. Udzielmy wszystkich informacji potrzebnych do uzyskania dofinasowania i pomagamy naszym klientom w otrzymaniu dotacji.
 3. Po otrzymaniu decyzji o dofinasowaniu i podpisaniu umowy wsparcia realizujemy usługę.
 4. Wystawiamy wymagane zaświadczenie potrzebne do rozliczenia usługi i pomagamy naszym klientom, by sprawnie i szybko otrzymali refundację.

DIAGNOZA POTRZEB


Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.


PROGRAM SZKOLENIA


MODUŁ I/ Komunikacja w zarządzaniu -  co jest ważne, aby być właściwie rozumianym?

 • Zasady skutecznej komunikacji,
 • analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony nadawcy,
 • analiza czynników utrudniających proces komunikowania się ze strony odbiorcy,
 • rola komunikatów werbalnych i niewerbalnych w procesie komunikacji,
 • sposoby przeciwdziałania niezrozumieniu.

MODUŁ II/ Język porozumienia – jak właściwie odczytać komunikat drugiej osoby?

 • odwoływanie się do faktów,
 • odróżnianie faktów od opinii,
 • komunikat „Ja”,
 • zadawanie pytań,
 • technika FUKO,
 • rola werbalnych i niewerbalnych „sprzężeń zwrotnych”,
 • wypracowywanie i osiąganie porozumienia.

MODUŁ III/ Wyrażanie opinii

 • wyrażanie własnych opinii i przekonań,
 • asertywne wyrażanie uczuć pozytywnych,
 • wyrażanie uczuć negatywnych,
 • asertywne wyrażanie emocji - rola ekspresji.

MODUŁ IV/ Narzędzia przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych

 • jasne precyzowanie celów i określanie zadań – przekładanie celów na zadania,
 • rola werbalnych i niewerbalnych „sprzężeń zwrotnych”,
 • sposoby zbierania informacji zwrotnych (zachęcania współpracowników do otwartości i zaangażowania),
 • aktywne słuchanie (zadawanie pytań, parafrazowanie, sprawdzanie zrozumienia) jako sposób zbierania informacji o pracownikach,
 • wspólne poszukiwanie i wypracowywanie rozwiązań,
 • pobudzanie kreatywności pracowników w procesie poszukiwania rozwiązań,
 • wypracowywanie i osiąganie porozumienia.

MODUŁ V/ Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi

 • analiza konkretnych sytuacji pojawiających się w pracyz tzn. „trudnymi” pracownikiem,
 • radzenie sobie z wątpliwościami i zastrzeżeniami – definiowanie problemu,
 • jak reagować w sytuacji konfliktu,
 • podejście proaktywne versus moje odpowiedzialności i obowiązki,
 • jak reagować w sytuacji wygórowanych oczekiwań drugiej strony,
 • analiza popełnianych błędów podczas rozmów, próby poszukiwania rozwiązań,
 • sposoby poszukiwania rozwiązań, prezentacja rozwiązania,
 • sposoby radzenia sobie z emocjami – własnymi i pracownika.

MODUŁ VI/ Gdy potrzebne są negocjacje…

 • negocjacje jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów,
 • mój styl reakcji na konflikt i prowadzenia negocjacji – autodiagnoza,
 • negocjacje (WIN-WIN).

CZĘŚĆ WARSZTATOWA - praktyczne ćwiczenie umiejętności

MODUŁ VII/ Rozmowa służąca przekazywaniu informacji zwrotnych – symulacje rozmów

 • etapy prowadzenia rozmowy z pracownikiem, budowanie planu rozmowy,
 • zasady prowadzenia tzw. trudnych rozmów,
 • umiejętność argumentacji,
 • rozmowa rozwojowa, rozmowa oceniająca, rozmowa dyscyplinująca – podobieństwa i różnice,
 • analiza różnych sposobów prowadzenia rozmów w kontekście jej efektywności – poszukiwanie najlepszego z nich,
 • zabezpieczanie pracownika i siebie samego przed negatywnymi skutkami ubocznymi rozmowy (udzielanie wsparcia),
 • umiejętne panowanie nad własnymi emocjami oraz emocjami rozmówcy (radzenie sobie z trudnymi sytuacjami),
 • skuteczne informowanie o proponowanych formach wsparcia  – „plany naprawcze”.

MODUŁ VIII/ PODSUMOWANIE

 • dyskusja podsumowująca, 
 • wręczenie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia,
 • fotoprotokół - prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów wykorzystanych podczas zajęć. Zawierają one kluczowe pomysły, wypracowane metody działania, oraz podsumowania zadań praktycznych realizowanych podczas zajęć,
 • po oficjalnym zakończeniu szkolenia trener jest do dyspozycji uczestników w razie pytań i udziela indywidualnych informacji zwrotnych,
 • zapraszamy uczestników do skorzystania z opcji e-konsultacji bądź kontaktu telefonicznego z trenerem prowadzącym szkolenie w przypadku pojawienia się sytuacji trudnych lub kwestii do dalszego przedyskutowania.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: https://open-szkolenia.pl/

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ I/
Data realizacji zajęć
19-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ II/
Data realizacji zajęć
19-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ III/
Data realizacji zajęć
19-10-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ IV/
Data realizacji zajęć
19-10-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ IV/ cd.
Data realizacji zajęć
19-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ V/
Data realizacji zajęć
20-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ VI/
Data realizacji zajęć
20-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ VI/ cd.
Data realizacji zajęć
20-10-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ VII/
Data realizacji zajęć
20-10-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ VIII/
Data realizacji zajęć
20-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Poznanie techniki prowadzenia rozmowy z pracownikiem. Uczestnik nabędzie umiejętności skutecznego zadawania pytań, słuchania, odpowiadania na obiekcje pracowników, motywowania, udzielania informacji zwrotnych, negocjowania oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących podczas rozmów z pracownikami. Uczestnik nabędzie kompetencji społecznych takich jak komunikacja interpersonalna oraz budowanie relacji.

Efekty uczenia się

 • umiejętność prowadzenia rozmowy z pracownikiem, budowanie planu rozmowy,
 • umiejętność prowadzenia tzw. trudnych rozmów,
 • umiejętność argumentacji,
 • umiejętność rozmowy rozwojowej, rozmowy oceniającej, rozmowa dyscyplinującej
 • umiejętność analizy różnych sposobów prowadzenia rozmów w kontekście jej efektywności
 • umięjętność udzielanie wsparcia w trakcie rozmowy,
 • umiejętne panowanie nad własnymi emocjami oraz emocjami rozmówcy (radzenie sobie z trudnymi sytuacjami),
 • skuteczne informowanie o proponowanych formach wsparcia  – „plany naprawcze”.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 450,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 783,50 zł
Koszt osobogodziny netto 103,57 zł
Koszt osobogodziny brutto 127,39 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Serbska 6a/1, 61-696 Poznań, woj. wielkopolskie

Siedziba firmy OPEN Konsultacje & Szkolenia.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Krawulska - Biegańska

Anna Krawulska - Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, autorka projektów rozwojowych
Ponad 18 lat doświadczenia w zawodzie. Autorka projektów rozwojowych dotyczących
m.in. budowania i implementacji systemów ocen pracowników, wdrażania wartości do organizacji, cykli szkoleń dla menedżerów, trenerów wewnętrznych i talentów. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Jest ekspertem w obszarze usprawnienia komunikacji wewnętrznej.
Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z wykształcenia psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy.
Jako konsultant i trener prowadzi szkolenia, warsztaty i coachingi dla zespołów, liderów i menedżerów, trenerów wewnętrznych, talentów oraz pracowników działów HR.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Julita Gotkowicz

Julita Gotkowicz

email: julita.gotkowicz@open-szkolenia.pl

tel: (+48) 881 036 989

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 3 osób. W takim przypadku organizator może zaproponować indywidualną formę realizacji szkolenia.

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

2020.10.19-20_ Komunikacja w zarządzaniu - prowadzenie rozmów z pracownikamitechniki udzielania feedbacku_AKB.pdf
Ciasteczka>