Usługa - Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz rzeczy

Logo Szkoła Jazdy Grzegorz Drzewiecki

4.7/5 z 292 ocen

Tytuł Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz rzeczy

Numer usługi 2020/08/06/36255/607292

Dostawca usług Szkoła Jazdy Grzegorz Drzewiecki

Miejsce usługi Wałbrzych

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

19,29 zł netto za osobogodzinę

19,29 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa adresowana jest do osób, które chcą zdobyć uprawnienia pozwalające na wykonanie zawodu kierowcy.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 10-08-2020
Liczba godzin usługi: 140
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie wydane przez Wojewodę Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. o numerze IF-IT.8162.29.2019.AD o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia wydane na podstawie art. 39 g Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie kategorii C1, C1+E, C i C+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy po dniu 10.09.2009 roku.

Oferujemy kompleksowy kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej prowadzony w elastycznych godzinach, które kursant dopasuje do swoich codziennych obowiązków. Zapewniamy wszechstronny i zgodny z wymogami regulowanymi przez program szkoleniowy obejmujący:

- 130 godzin zajęć teoretycznych prowadzonych drogą e-learning (każdy kursant otrzyma indywidualny login i hasło do platformy szkoleniowej) - harmonogram zajęć teoretycznych ustalany jest na bieżąco według dyspozycji uczestników kursu

Nadzór nad postępami kursanta na bieżąco trener, który w razie potrzeby służy pomocą. Każdy dział jest monitorowany i są sprawdzane wiadomości zdobyte przez kursanta. Brak postępu lub brak zaliczenia ćwiczeń skutkuje koniecznością powtórnego przerobienia materiału z danego modułu kursu. Uczestnik kursu po odbyciu całego cyklu szkoleniowego może w dalszym ciągu korzystać z kursu e-learningowego w celu lepszego przygotowania się do egzaminu państwowego.

Po zakończonym kursie e-lernignowym kursant otrzymuje dostęp do  bazy pytań egzaminacyjnych.

- 10 godzin zajęć praktycznych (w tym dwie godziny prowadzone na symulatorze) Zajęcia praktyczne odbywają się indywidualnie. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie ustalonych jazd najpóźniej 5 dni od dnia stworzenia harmonogramu jazd.

W trakcie szkolenia kursant w naszej szkole otrzymuje :

- pomoc przy zapamiętaniu materiału szkoleniowego

- odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem do egzaminu z kwalifikacji

- wsparcie kierowcy zawodowego z ponad 10 letnim doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów samochodowych ciężarowych

- profesjonalne przygotowanie do egzaminu państwowego

Zakres tematyczny :

Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania – 15 godzin

Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom – 15 godzin

Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad – 15 godzin

Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – 15 godzin

Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów – 7 godzin

Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym – 10 godzin

Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych – 5 godzin

Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych – 10 godzin

Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – 5 godzin

Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu - 18 godzin

Umiejętność otymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych - 10 godzin

Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów - 10 godzin

Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przeozu drogowego i organizacji rynku – 5 godzin

Razem : 140 godzin

Szkolenie będzie prowadzone przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa i warunków sanitarnych, tj:

zachowanie bezpiecznej odległość trenera od uczestnika (ok. 2 m), regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu (minimum 60%),

umieszczenie dozowników z płynem odkażającym w widocznych miejscach oraz ich regularne napełniane, naczynia jednorazowe do wody, zakrycie usta i nosa maseczką lub chustą, zapewnienie czystych miejsc pracy (regularne dezynfekowane): stół, krzesła, klamki, włączniki światła, flipchart, indywidualne długopisy, kartki, markery i inne jednorazowe pomoce dydaktyczne w razie złego samopoczucia lub gorączki uczestników usługa zostanie przełożona.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
11-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
12-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
13-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
14-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
17-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
18-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
19-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
20-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
25-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
26-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
27-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
28-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
31-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
01-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
02-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
03-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
07-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
08-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
09-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
10-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
11-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
14-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
15-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
16-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - jazda na symulatorze
Data realizacji zajęć
17-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
19-09-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
20-09-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs na przewóz rzeczy dla nowych kierowców zamierzających wykonywać przewóz drogowy (kod 95). Osoby pracujące lub bezrobotne poszukujące pracy, które chcą nabyć oraz pogłębić wiedzę i umiejętności, uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie kierowcy.

Efekty uczenia się

Uzyskanie wiedzy z zakresu przepisów o transporcie drogowym, budowy samochodu ciężarowego i zasad działania jego poszczególnych podzespołów, a także wiedzy z zakresu czasu pracy kierowcy, uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunków, a także wiedzy i umiejętności z zakresu jazdy w warunkach specjalnych. Pozyskanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Po zakończonym kursie uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego obowiązującego w pracy kierowcy.

Zostanie przygotowany do pozytywnego zaliczenia egzaminu państwowego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 19,29 zł
Koszt osobogodziny brutto 19,29 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Władysława Broniewskiego 65B/18, 58-309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

Zajęcia teoretyczne będą prowadzone na sali wykładowej ośrodka szkolenia. Nad uczestnikami podczas trwania kursu nadzór będzie prowadził trener. Sala wyposażona jest w komputery stacjonarne ze stałym dostępem do internetu.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Grzegorz Drzewiecki

Grzegorz Drzewiecki

40 lat doświadczenia jako instruktor nauki jazdy

Zdjęcie Zbigniew Koniuch

Zbigniew Koniuch

40 lat doświadczenia jako trener/wykładowca

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Grzegorz Drzewiecki

Grzegorz Drzewiecki

email: biuro@drzewiecki.walbrzych.pl

tel: (+48) 602 155 841

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

- Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie 21 roku życia

- Badania psychologiczne i lekarskie do pracy na stanowisku kierowcy

Informacje dodatkowe

Materiały dydaktyczne:

Podręcznik „Kwalifikacja Wstępna” Złota Edycja, wydawnictwo E-Kierowca

Ciasteczka>