Usługa - Badania penetracyjne PT1 i PT2

Logo Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

4.5/5 z 414 ocen

Tytuł Badania penetracyjne PT1 i PT2

Numer usługi 2020/08/06/13652/607288

Dostawca usług Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 100,00 zł netto za osobę

4 100,00 zł brutto za osobę

87,23 zł netto za osobogodzinę

87,23 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Personel kontroli jakości oraz nadzoru spawalniczego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 15-09-2020
Liczba godzin usługi: 47
Zakres uprawnień: Szkolenia
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Tematy zajęć:

 1. Wprowadzenie do terminologii, zadań i historii badań nieniszczących
 2. Podstawy fizyczne badań penetracyjnych
 3. Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania oraz techniki pokrewne
 4. Wyposażenie do badań penetracyjnych
 5. Dane niezbędne do rozpoczęcia badań penetracyjnych
 6. Badania penetracyjne
 7. Ewaluacja i dokumentowanie
 8. Ocena jakości wyrobów
 9. Aspekty jakości
 10. Osiągnięcia
 11. Środowisko i warunki bezpieczeństwa
 12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/EC dotycząca urządzeń ciśnieniowych
 13. Szkolenie praktyczne PT1 i PT2
 14. Egzamin

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do terminologii, zadań i historii badań nieniszczących; podstawy fizyczne badań penetracyjnych; wiedza o wyrobie i możliwości metody badania oraz techniki pokrewne; wyposażenie do badań penetracyjnych
Data realizacji zajęć
07-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dane niezbędne do rozpoczęcia badań penetracyjnych; badania penetracyjne; ewaluacja i dokumentowanie
Data realizacji zajęć
08-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Ewaluacja i dokumentowanie cd.; ocena jakości wyrobów; aspekty jakości; środowisko i warunki bezpieczeństwa; osiągnięcia; środowisko i warunki bezpieczeństwa; omówienie dyrektywy 2014/68/UE
Data realizacji zajęć
09-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
10-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne; egzamin wewnętrzny
Data realizacji zajęć
11-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma wiedzę na temat podstaw fizycznych badań PT, sprzętu, sposobu i procedury ich wykonania oraz z zakresu przepisów związanych; posiada umiejętności praktycznego wykonywania badań PT. Może te badania wykonywać przed, w trakcie i po procesie i oceniać samodzielnie, a następnie sporządzić protokół; rozumie znaczenie wykonania badań dla bezpieczeństwa konstrukcji, wagę prawidłowego wykonania połączenia w każdym aspekcie związanym z użytkowaniem elementów.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabywa wiedzę na temat wykonania i interpretacji badań. Szkolenie w pełni uświadamia uczestnikowi potrzeby i rangi badań nieniszczących w przemyśle w odniesieniu do bezpieczeństwa oraz niezawodności pracujących urządzeń i konstrukcji. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabywa kompetencje społeczne, które decydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności. Po zdanym egzaminie i spełnieniu wymagań z normy ISO 9712 uczestnik otrzymuje certyfikat kompetencji personelu NDT. Szkolenie pozwala  podwyższyć kwalifikacje zawodowe.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Po zdanym egzaminie i spełnieniu innych wymagań uczestnik otrzymuje certyfikat kompetencji zgodny z normą międzynarodową ISO 9712. Instytut posiada akredytację PCA na certyfikowanie personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami tej normy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 87,23 zł
Koszt osobogodziny brutto 87,23 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Błogosławionego Czesława 16-18, 44-100 Gliwice, woj. śląskie

Sale wykładowe oraz ćwiczeniowe Instytutu Spawalnictwa

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Paweł Irek

Paweł Irek

Badania nieniszczące
2 lata pracy w przemyśle, branża górnicza i motoryzacyjna. Od roku 2013 pracownik Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego, a następnie Zakładu Badań Nieniszczących w Instytucie Spawalnictwa.
Studia magisterskie z zakresu spawalnictwa na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych z tematyki badań nieniszczących na Politechnice Częstochowskiej. Specjalista z zakresu badań nieniszczących: VT3, PT3, MT3, UT3, RT2.
Od roku 2013 wykładowca z zakresu NDT

Zdjęcie Łukasz Rawicki

Łukasz Rawicki

Badania nieniszczące, badania ultradźwiękowe
Praca na stanowisku Spawalnika przy modernizacji bloku energetycznego w Elektrowni Bełchatów, od kwietnia 2013r. zatrudniony w Instytucie Spawalnictwa.
mgr inż. - Politechnika Częstochowska, Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność Spawalnictwo. Międzynarodowy Inżynier Spawalnik, Międzynarodowy Inspektor Spawalniczy. Specjalista z zakresu badań nieniszczących Vt3, PT3, MT3, RT3, UT3

Od roku 2013 pracownik Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego, aktualnie Zakładu Badań Nieniszczących. W ramach obowiązków służbowych prowadzenie szkoleń z NDT w szerokim zakresie oraz przeprowadzanie badań w ramach laboratorium akredytowanego oraz Laboratorium Badań Nieniszczących.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Alicja Borysewicz

Alicja Borysewicz

email: ndt@is.gliwice.pl

tel: (+48) 32 3358 325

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Zgodnie z warunkami przyjęcia na kurs zawartymi w ofercie szkoleniowej NDT na stronie internetowej Instytutu Spawalnictwa

http://is.gliwice.pl/badania-nieniszczace-terminarz-szkolen-i-egzaminow

Informacje dodatkowe

W przypadku liczby chętnych mniejszej niż 5 osób, Instytut Spawalnictwa zastrzega sobie prawo do przeniesienia terminu kursu.

Ciasteczka>