Usługa - Terapia Czaszkowo-Krzyżowa moduł II

Logo Fundacja Promyk Słońca

4.7/5 z 43 ocen

Tytuł Terapia Czaszkowo-Krzyżowa moduł II

Numer usługi 2020/08/06/25053/607279

Dostawca usług Fundacja Promyk Słońca

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 250,00 zł netto za osobę

1 250,00 zł brutto za osobę

69,44 zł netto za osobogodzinę

69,44 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

 fizjoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy, lekarze, logopedzi

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 25-09-2020
Liczba godzin usługi: 18
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

RAMOWY PROGRAM KURSU

Zakres tematyczny: teoria biodynamicznego mechanizmu terapii i umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania układów terapeutycznych na różnych poziomach rytmu czaszkowo-krzyżowego.

 

ZNACZENIE PŁYWÓW I RYTMÓW W BTCK
PŁYW PODSTAWOWY
PŁYW ŚREDNI
PŁYW DŁUGI
ĆWICZENIA W POSZCZEGÓLNYCH PŁYWACH
ZNACZENIE ZMIANY RYTMÓW W PRACY TCK
REZONANS SCHUMANNA
ĆWICZENIA PRZEJŚCIA PŁYW PODST-ŚREDNI-DŁUGI
PRACA W ŚREDNIM PŁYWIE-ZDROWIE NIGDY NIE GINIE
PRACA W DŁUGIM PŁYWIE-ZAISKRZENIA
ZAISKRZENIE POCZĘCIA
ZAISKRZENIE SERCA
ZAISKRZENIE PORODOWE
ODWIJANIE SERCA
HOLISTYCZNE PRZESUNIĘCIE
LINIE ŚRODKOWE-A OBRAZ ZDROWIA
PROTOKÓŁ ZBIORCZY PRACY W TRZECH PŁYWACH

efekty uczenia się: 

- uczestnik zna znaczenie pływów, rytmów i pulsacni w terapii czaszkowo-krzyżowej.

sposób weryfikacji efektów uczenia się: obecność i aktywność na zajęciach 

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
ZNACZENIE ZMIANY RYTMÓW W PRACY TCK REZONANS SCHUMANNA ĆWICZENIA PRZEJŚCIA PŁYW PODST-ŚREDNI-DŁUGI PRACA W ŚREDNIM PŁYWIE-ZDROWIE NIGDY NIE GINIE PRACA W DŁUGIM PŁYWIE-ZAISKRZENIA ZAISKRZENIE POCZĘCIA ZAISKRZENIE SERCA ZAISKRZENIE PORODOWE
Data realizacji zajęć
26-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
ODWIJANIE SERCA ZNACZENIE PŁYWÓW I RYTMÓW W BTCK PŁYW PODSTAWOWY PŁYW ŚREDNI PŁYW DŁUGI ĆWICZENIA W POSZCZEGÓLNYCH PŁYWACHHOLISTYCZNE PRZESUNIĘCIE LINIE ŚRODKOWE-A OBRAZ ZDROWIA PROTOKÓŁ ZBIORCZY PRACY W TRZECH PŁYWACH
Data realizacji zajęć
27-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie terapii czaszkowo-krzyżowej - PŁYWY, RYTMY, PULSACJE.

Efekty uczenia się

Uczestnik zna znaczenie pyłwów, rytmówi i pulsacji w terapii czaszkowo-krzyżowej. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 250,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 250,00 zł
Koszt osobogodziny netto 69,44 zł
Koszt osobogodziny brutto 69,44 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław, woj. dolnośląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Justyna Sadowska

Justyna Sadowska

rehabilitacja, terapia czaszkowo-krzyżowa
mgr rehabilitacji ruchowej, certyfikowany instruktor, terapeuta Terapii Czaszkowo Krzyżowej
wyższe
od wielu lat prowadzi kursy z zakresu terapii czaszkowo-krzyżowej

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dział Szkoleń

Dział Szkoleń

email: szkolenia@promykslonca.pl

tel: (+48) 717 950 950

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Wysłanie fomularza zgłoszeniowego ze strony http://www.old.promykslonca.pl/wrocaw/298-terapia-czaszkowo-krzyowa-modu-i

Ciasteczka>