Usługa - Szkolenie Monter instalacji fotowoltaicznych z przygotowaniem do egzaminem UDT -teoria i praktyka.

Logo SYNERGIA JACEK ANDRZEJEWSKI

4.9/5 z 87 ocen

Tytuł Szkolenie Monter instalacji fotowoltaicznych z przygotowaniem do egzaminem UDT -teoria i praktyka.

Numer usługi 2020/08/06/49099/607245

Dostawca usług SYNERGIA JACEK ANDRZEJEWSKI

Miejsce usługi Mikorzyn

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 000,00 zł netto za osobę

3 690,00 zł brutto za osobę

166,67 zł netto za osobogodzinę

205,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane są do osób, które:

chcą ubiegać się o wydanie Certyfikatu instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych oraz chcą uzyskać gruntowną wiedzę w zawodzie montera i projektanta instalacji PV interesują się tematyką OZE, w tym instalacji fotowoltaicznych, elektryką i energetyką oraz chcą poszerzyć wiedzę z tego zakresu chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o innowacyjne rozwiązania w oparcia o odnawialne źródła energii, w tym instalacji fotowoltaicznych

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 16-09-2020
Liczba godzin usługi: 18
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Dzień pierwszy:

         MODUŁ 1.  FOTOWOLTAIKA – Informacje ogólne wprowadzające – Teoria

Podstawy stosowania systemów PV:

 • korzyści ze stosowania źródeł energii słonecznej;
 • wpływ na środowisko; mechanizmy wspierania stosowania odnawialnych źródeł energii
 • (taryfy gwarantowane, zielone certyfikaty).

Zagadnienia prawne i opcje finansowania:

 • Ustawa Prawo Budowlane; Ustawa Prawo
 • Energetyczne; obowiązujące normy i rozporządzenia; opcje finansowania instalacji fotowoltaicznych; fundusze unijne.

 

        MODUŁ 2.  FOTOWOLTAIKA – Informacje techniczne i produktowe – Teoria

Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów PV:

 • konwersja energii słonecznej na elektryczną; budowa, zasada działania i parametry ogniwa fotowoltaicznego
 • typy ogniw fotowoltaicznych
 • wpływ różnych czynników na sprawność konwersji i optymalną pracę ogniwa.
 • Inwertery i ich rodzaje w sprawności działania i zasadzie prawidłowego funkcjonowania

Zasady doboru systemów PV:

 • budowa systemów; typy systemów; typy inwerterów; metody magazynowania wytworzonej energii

MODUŁ 3.  FOTOWOLTAIKA – zasady, możliwości i rodzaje montażu– Teoria

 • ustalenie harmonogramu prac; prawidłowe rozmieszczenie i montaż systemów mocowania
 • prawidłowe rozplanowanie i wykonanie okablowania
 • montaż modułów

Moduł 4.   FOTOWOLTAIKA – zabezpieczenia i błędy w instalacjach PV

 • instalacje PV na obiektach z instalacją odgromową oraz błędy projektowe i wykonawcze instalacji PV
 • badania i analizy stanów awaryjnych instalacji fotowoltaicznych
 • przeglądy i konserwacje urządzeń i sterowania pracą instalacji
 • pomiary kontrolne w trakcie eksploatacji

 

PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI Z DNIA DZISIEJSZEGO

Dzień drugi:

            MODUŁ 1.  FOTOWOLTAIKA – zasady pracy w oparciu o bhp i ppoż – Teoria i Praktyka

 • Podstawy bhp przy pracach instalacji systemów PV
 • Zagrożenia ppoż. w instalacjach PV

 

        MODUŁ 2.  FOTOWOLTAIKA – Poligon GIOSAN PV – Praktyka - elektryczna strona mocy

Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów PV:

 • Montaż zabezpieczeń elektrycznych w instalacjach PV
 • typy i zasadność zastosowania aparatury modułowej i przewodów
 • wpływ różnych czynników na sprawność instalacji elektrycznej

 

MODUŁ 3.  FOTOWOLTAIKA – Poligon GIOSAN PV – Praktyka – moduły PV

 • Prawidłowe zastosowanie i użycie systemów montażowych i konstrukcyjnych w instalacjach PV w oparciu o rodzaje dachów
 • Montaż modułów na dachu skośnym blachodachówka i dachówka oraz dach płaski
 • Podłączenie modułów

 

MODUŁ 4.  FOTOWOLTAIKA – Poligon GIOSAN PV – Praktyka – inwertery

 

 • Inwertery i ich rodzaje w sprawności działania i zasadzie prawidłowego funkcjonowania
 • Podłączenie elektryczne do modułów – po stronie DC i AC
 • Prawidłowe uruchomienie inwertera
 • Programowanie inwerterów w oparciu na rodzaje

PODSUMOWANIE SZKOLENIA I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW KURSANTOM

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
FOTOWOLTAIKA w teoriivinformacje ogólne wprowadzające, techniczne, montażowe i produktowe
Data realizacji zajęć
15-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
FOTOWOLTAIKA – Poligon GIOSAN PV – Praktyka
Data realizacji zajęć
16-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
09:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

W wyniku ukończenia kursu uczestnicy nabędą następujące kompetencje:
wiedzy technicznej dotyczącej systemów PV, umiejętność pracy zespołowej przy montażach instalacji, możliwości zastosowania produktów montażowych dostępnych na rynku, poznają metody prawidłowego obliczania instalacji z zastosowaniem różnego rodzaju paneli i inwerterów, prawidłowości ich połączeń i programowania oraz unikania zagrożeń związanych z nieprawidłowym wykonaniem zestawu fotowoltaicznego. Nabędą wiedzę o podstawowych zasadach kultury, etyki i bhp pracy obowiązującej w zawodzie instalatora systemów fotowoltaicznych oraz nauczą się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy związane z wykonywaniem

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnej wiedzy na temat instalacji PV oraz montażu systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i dedykowanego oprogramowania. Kurs stanowi przygotowanie do egzaminu na certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych, realizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Ponadto, celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń i systemów elektroenergetycznych do 1 kV z zakresu odnawialnych źródeł energii. Podczas zajęć praktycznych zwanych poligonem uczestnik pod nadzorem trenera będzie mógł wykonać montaż modułów i falownika, wykonać prawidłową instalację elektryczną z zabezpieczeniami oraz zaprogramować inwerter do pracy.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu budowy instalacji i urządzeń fotowoltaicznych i elektroenergetycznych ma rozeznanie w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń elektroenergetycznych
 • potrafi zastosować nabytą wiedzę w praktyce, w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych urządzeń instalacji elektroenergetycznych w tym systemów fotowoltaicznych
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 690,00 zł
Koszt osobogodziny netto 166,67 zł
Koszt osobogodziny brutto 205,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Mikorzyn 1A, 62-561 Mikorzyn, woj. wielkopolskie

Mikorzyn 1A, 62-561 Ślesin

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi
 • Restauracja

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Maciej Wójcik

Maciej Wójcik

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w specjalności elektrotechnologie. Realizator wielu wdrożeń w Polsce w zakresie fotowoltaiki, Kierownik zespołu Laboratorium Fotowoltaiki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, wykładowca na wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych, koordynator prac projektowo-wdrożeniowych, organizator robót budowlanych systemów PV.
Członek Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku OZE, Członek Zarządu Platformy Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej. Współpracownik Katedry Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej. Autor nowatorskich rozwiązań w zakresie budowy i zarządzania elektrowniami fotowoltaicznymi. Od 2005 roku właściciel Agnes-Elektromax jednej z pierwszych w Polsce firm zajmujących się wykonywaniem instalacji fotowoltaicznych. Firma w latach 2005-2012 wybudowała ponad 5 MWp instalacji fotowoltaicznych w Polsce, co w roku 2012 stanowiło ok 90 % mocy zainstalowanej w kraju. Jest osobą pełniąca nadzór z ramienia inwestora nad prawidłową realizacją inwestycji fotowoltaicznych m.in. dla Polskich Portów Lotniczych w Warszawie oraz dla Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Jakości i Bezpieczeństwa Pracy Systemów Fotowoltaicznych QSPV. Od 2005 roku Członek Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki. Specjalizuje się w identyfikacji i rozwią

Zdjęcie Grzegorz Wiśniewski

Grzegorz Wiśniewski

Współwłaścicielem Polisystem Hi Tech. Od 2000 roku zajmuję się OZE w każdej dziedzinie tego działu.
Wieloletni współpracownik Politechniki świętokrzyskiej działu OZE od 2006 r.

Prowadzi własne Laboratorium badawcze którego celem jest udoskonalanie urządzeń stosowanych w odnawialnych źródłach energii
Wyższe
Wieloletni współpracownik, doradca i szkoleniowiec firmy BBPV w Tarnowie.

Zdjęcie Mikołaj Świerczek

Mikołaj Świerczek

Właściciel firmy z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży budowlanej. Posiada bardzo bogate, wieloletnie doświadczenie w budownictwie min. kompleksowe budownictwo wraz z infrastrukturą techniczną budynków: mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i przemysłowej.
Uczestnik wielu szkoleń, kursów i konferencji branży fotowoltaicznej, brał udział w cyklu szkoleń i warsztatów z branży odnawialnych źródeł energii.
Wyższe
Uczestnik wielu szkoleń, kursów i konferencji branży fotowoltaicznej, brał udział w cyklu szkoleń i warsztatów z branży odnawialnych źródeł energii.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Maciej Plamowski

Maciej Plamowski

email: maciejplamowski@giosan.pl

tel: 691 767 207

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Poprawne zarejestrowanie się na usługę za pomocą platformy BUR.

W przypadku szkoleń/usług dofinansowanych z funduszy europejskich – warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, zapisanie się na szkolenie/usługę za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie wszystkich warunków określonych przez Operatora, do którego składają Państwo dokumenty w związku z dofinansowaniem. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest przesłanie na adres organizatora karty zgłoszeniowej lub podpisanie indywidualnej umowy na świadczenie. usługi rozwojowej.

Informacje dodatkowe

Materiały dydaktyczne

Każdy z uczestników kursu otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych:

notatnik i długopis

prezentacje multimedialne

zestaw sprawdzający wiedzę zawierający przykładowe pytania i zadania z rozwiązaniami Materiały zostaną przekazane podczas zajęć praktycznych.

Ciasteczka>