Usługa - Efektywne zarządzanie sobą i czasem - forma zdalna

Logo College Medyczny Adrian Lipa

4.8/5 z 1245 ocen

Tytuł Efektywne zarządzanie sobą i czasem - forma zdalna

Numer usługi 2020/08/06/28167/607223

Dostawca usług College Medyczny Adrian Lipa

Miejsce usługi Kielce

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 200,00 zł netto za osobę

1 200,00 zł brutto za osobę

100,00 zł netto za osobogodzinę

100,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego kto chce zwiększyć kompetencje planowania i organizowania pracy, uodpornienia na czynniki na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające negatywnie na planowanie pracy jak również wzmocnienie pracowników.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 8
Data zakończenia rekrutacji: 23-09-2020
Liczba godzin usługi: 12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie:
*zarządzanie sobą w czasie jako główne założenie lepszego zorganizowania,
*czas jako osobisty kapitał każdego z nas,
*korzyści z lepszej organizacji,
Bariery efektywnego wykorzystania czasu:
*analiza obecnego stylu pracy,
*identyfikacja pożeraczy czasu oraz walka z nimi,
*nawyki tracenia czasu i metody zapanowania nad nimi,
*zarządzanie czasem a zarządzanie sobą,
Wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia:
*cele długo- i krótkoterminowe,
*kryteria właściwie zdefiniowanego celu (np. metoda SMART),
*analiza SWOT narzędziem pomocnym w definiowaniu celów,
*cele danej grupy zawodowej,
Planowanie – jego istota w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie:
*skuteczność a efektywność w działaniu – różnice,
*analiza własnej aktywności w ciągu dnia,
*gospodarowanie czasem, czyli eliminowanie tzw. złodziei czasu,
*zarządzanie czasem a organizacja przestrzeni,
Techniki i metody zarządzania czasem:
*główne zasady funkcjonowania w czasie – „z życia organizacji”
*Prioretyzacja zadań i macierz Eisenhovera
*arkusze planowania indywidualnego i grupowego
*Program Osobistej Efektywności –przezwyciężenie nawyku odkładania spraw na później
*Tworzenie harmonogramów
*Kamienie mailowe
*Zasada konstruowania celów SMART
*Metoda 2-2-2
*Technika Pomodoro
Ustalanie priorytetów a właściwe podejmowanie decyzji:
*
metody ustalania priorytetów,
*matryca zarządzania czasem jako sposób i możliwość delegowania zadań pracownikom,
*zadania ważne i pilne – które z nich są najważniejsze – zasada Eisenhowera,
*wyciąganie konsekwencji z braku realizacji zadań,
*analiza zadań pod kątem priorytetów,
Podsumowanie szkolenia.
 

 

Platforma: Jitsi Meet

Rodzaj urządzenia:

Urządzenie multimedia -  Smartfon, tablet. komputer PC

Specyfikacja Sprzętowa: 

urządzenie musi posiadać moduły niezbędne do przeprowadzenia wideokonferencji budowany lub podłączony przez interfejs USB lub  bezprzewodowe,  takie jak: kamera internetowa mikrofon słuchawki głośniki

Procesor jednordzeniowy 1 GB lub szybszy

Pamięć RAM 1 GB lub większa

Połączenie internetowe:

Do przeprowadzenia wideokonferencji wymagany jest połączenie internetowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G, 4G, LTE)  o następujących parametrach:

  • dla transmisji wideo w jakości HD 720p minimalna przepustowość  łącza internetowego wynosi: 1.5Mbps/1.5Mbps  (wysyłanie/odbieranie).
  • dla transmisji wideo w jakości FullHD 1080p minimalna przepustowość  łącza internetowego wynosi: 3Mbps/3Mbps  (wysyłanie/odbieranie).

Oprogramowanie:

Szkolenie można przeprowadzić na zainstalowanej aplikacji Jitsi Meet, lub poprzez stronę internetową: https://meet.jit.si/

System operacyjny:

Urządzenie musi działać pod kontrolą jednego z systemów operacyjnych obsługiwany: przez komunikator zoom:

•             Android OS 4.0x lub nowszy

•             macOS X  10.7 lub nowszy

•             IOS  7.0 lub nowszy

•             iPadOS 13 lub nowszy

•             Windows 10 Home, Pro, lub Enterprise (Wersja “S” nie jest obsługiwana)

•             Windows 8 or 8.1

•             Windows 7

•             Windows Vista with SP1 lub nowszy

•             Windows XP with SP3 lub nowszy

•             Ubuntu 12.04 lub nowszy

•             Mint 17.1 lub nowszy

•             Red Hat Enterprise Linux 6.4 lub nowszy

•             Oracle Linux 6.4 lub nowszy

•             CentOS 6.4 lub nowszy

•             Fedora 21 lub nowszy

•             OpenSUSE 13.2 lub nowszy

•             ArchLinux ( tylko 64-bitowy)

 

Okres ważności linku

Link będzie ważny w dniach i godzinach wskazanych w harmonogramie usługi

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie czasem własnym -rola i znaczenie
Data realizacji zajęć
28-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
28-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Bariery efektywnego wykorzystania czasu. Wyznaczenie i realizacja celów
Data realizacji zajęć
28-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie. Techniki i metody zarządzania czasem.
Data realizacji zajęć
29-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
29-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Ustalanie priorytetów a właściwe podejmowanie decyzji.
Data realizacji zajęć
29-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i organizowania pracy. Nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania, dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy, nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu, poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem, wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem.

Uczestnik zdobywa wiedzę z zakresu: - zasad zarządzania czasem - zasady wyznaczania celów i ich monitorowania - narzędzi usprawniających zarządzanie czasem
Uczestnik zdobywa umiejętności z zakresu: - ustalenia priorytetów zgodnie z przedstawionymi zasadami - efektywnego planowania szeregu zadań - skutecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanego z brakiem czasu - zwiększania efektywności i wydajności pracy
Uczestnik nabywa kompetencje w zakresie: - wypracowania optymalnych metod zarządzania sobą w czasie, oraz własnych zasad zarządzania czasem - planowania w efektywnym zarądzaniu sobą w czasie

Efekty uczenia się

Uczestnik zdobywa wiedzę z zakresu:
- zasad zarządzania czasem
- zasady wyznaczania celów i ich monitorowania
- narzędzi usprawniających zarządzanie czasem
Uczestnik zdobywa umiejętności z zakresu:
- ustalenia priorytetów zgodnie z przedstawionymi zasadami
- efektywnego planowania szeregu zadań
- skutecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanego z brakiem czasu
- zwiększania efektywności i wydajności pracy
Uczestnik nabywa kompetencje w zakresie:
- wypracowania optymalnych metod zarządzania sobą w czasie, oraz własnych zasad zarządzania czasem
- planowania w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 100,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 100,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce, woj. świętokrzyskie

Siedziba firmy College Medyczny Adrian Lipa

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Iwona Długosz

Iwona Długosz

Coaching, Doradztwo zawodowe, Zarządzanie, Przedsiębiorczość
Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.
- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania, kierunek Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, studia magisterskie. Temat pracy: ,,Szkolenia i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw na świętokrzyskim rynku pracy.”
- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji, kierunek Zarządzanie, specjalność Ekonomika i Rozwój Przedsiębiorstwa, studia licencjackie. Temat pracy: ,,Motywowanie pracowników jako jeden z elementów
Zarządzania Zasobami Ludzkimi.”
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oscara Langego w Kielcach, Technik Hotelarstwa, specjalność Hotelarz.


- Szkolenie Zarządzanie sobą w czasie i motywowanie pracowników - Szkoła w Jeziorku
- Wykładowca na kierunku Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
- Prowadzenie szkoleń z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego
- Autorskie szkolenie z zakresu motywowania i przełamywania barier komunikacyjnych w przedsiębiorstwie. PGS Artur Widłak
- Disc Trainer w projekcie ,,Kompetentny menadżer”. Przeszkolenie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Durma

Magdalena Durma

email: bur@college-med.pl

tel: +48 534 083 267

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, zapisanie się na szkolenie za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie wszystkich warunków określonych przez operatora, do którego składają Państwo dokumenty o dofinansowanie.

 

Informacje dodatkowe

W harmonogramie uwzględniono godziny zegarowe, natomiast kurs opiera się na 45-minutowych godzinach lekcyjnych- stąd rozbieżność pomiędzy liczbą godzin w harmonogramie a ogólną liczbą godzin kursu

Szkolenie w formie zdalnej będzie odbywało się  w czasie rzeczywistym. W zależności od czasu potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne.

Całe szkolenie jest rejestrowane w celach kontroli/audytu. Wykorzystanie nagrania w innym celu niż kontrola/audyt wymaga  zgody Trenera i Uczestników.

 Materiały zostaną zamieszczone na platformie na której będzie odbywało się szkolenie.

 

Ciasteczka>