Usługa - Prawo jazdy kat. B wraz z egzaminem.

Logo Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

4.6/5 z 66 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. B wraz z egzaminem.

Numer usługi 2020/08/06/13067/607220

Dostawca usług Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

Miejsce usługi Piła

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 200,00 zł netto za osobę

2 200,00 zł brutto za osobę

73,33 zł netto za osobogodzinę

73,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby chcące pozyskać uprawnienia do kierowania pojazdami osobowymi kategorii B, które posiadają:

  • Minimalny wiek 18 lat;
  • Aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  • Profil PKK – Profil Kandydata na Kierowcę
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 11-08-2020
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs prawa jazdy kat. B uzupełniajacy to 30 godzin zajęć praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B. Podczas zajęć teoretycznych uczestnik pozna zasady i przepisy ruchu i poruszania się po drogach, a także nauczy się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zajęciach teoretycznych kursant rozpoczyna 30 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia odbywają się samochodem osobowym FIAT 500 (tym pojazdem uczestnik może również podejść do egzaminu państwowego w WORD),  na pełnowymiarowym placu manewrowym oraz w warunkach drogowych.

W trakcie zajęć praktycznych uczestnik nabędzie umiejętności prowadzenia samochodu w ruchu drogowym i podczas manewrów na placu manewrowym. Zajęcia są ustalane indywidualnie z instruktorem prowadzącym. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym,  który przeprowadza instruktor nauki jazdy prowadzący kurs.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Data realizacji zajęć
11-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. B praktyka - (Klaudia)
Data realizacji zajęć
12-08-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. B praktyka - (Fabian)
Data realizacji zajęć
12-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. B praktyka - (Ireneusz)
Data realizacji zajęć
12-08-2020
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kandydatów ubiegających się o uprawnienia do kierowania:
- pojazdem kat. B (pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;

Efekty uczenia się

Efektem usługi jest nabycie umiejętności teoretycznych oraz praktycznych, umożliwiających przygotowanie kursanta do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem kat. B oraz do zdania egzaminu państwowego z prawa jazdy kat. B  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Ponadto, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, efektem usługi będzie  otrzymanie prawa jazdy wydawanego przez starostę powiatu.

Uczestnik szkolenia po pozytywnym wyniku wewnętrznego egzaminu, otrzymuje zaświadczenieo ukończonym kursie. Uczestnik pozna zasady ruchu drogowego i zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także nabędzie umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia samochodu. Efektem usługi będzie również nabycie przez uczestnika kompetencji społecznych w zakresie kultury jazdy, tzn. prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym oraz samokształcenie się osoby uczestniczącej w kursie.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego przeprowadzanego w WORD, uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B wydane przez starostę powiatu.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego starosta powiatu
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 73,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 73,33 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

pl. Konstytucji 3 Maja 7/3, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w sali wykładowej Ośrodka Szkolenia Kierowców OZPTD w Pile. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na placu manewrowym w Pile.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Laboratorium komputerowe
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Karolina Marcinkowska

Karolina Marcinkowska

Instruktor nauki jazdy kat. B
Instruktor nauki jazdy kat. B w Ośrodku Szkolenia Kierowców od 2020r.
średnie
Instruktor nauki jazdy kat. B w Ośrodku Szkolenia Kierowców od 2020r.

Zdjęcie Radosław Marcinkowski

Radosław Marcinkowski

Instruktor nauki jazdy kat. B w Ośrodku Szkolenia Kierowców od 2020r.
Instruktor nauki jazdy kat. B w Ośrodku Szkolenia Kierowców od 2020r.
średnie
Instruktor nauki jazdy kat. B w Ośrodku Szkolenia Kierowców od 2020r.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Frankowska

Anna Frankowska

email: szkolenia@ozptd.pl

tel: (+48) 693 840 575

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Aby przystąpić do szkolenia, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, czyli zapisaniem się na kurs prawa jazdy musi posiadać odpowiednie badania lekarskie i wraz ze zdjęciem jest zobowiązany do utworzenia dla siebie/ na siebie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), na daną kategorie prawa jazdy. Dokument ten otrzymuje we właściwym Starostwie lub Urzędzie. Dopiero z uzyskanym profilem PKK kandydat na kierowcę zapisuje się w Ośrodku Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy.

Musi posiadać zdany egzamin teoretyczny w WORD.

Informacje dodatkowe

Przed zapisem na szkolenie proszę o kontakt pod nr tel. 67/350-99-15 lub 693 840 575.

Koszt szkolenia zawiera koszt pierwszego egzaminu w WORD.

W cenę szkolenia nie są wliczone badania lekarskie.

Uczestnik kursu jest zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi Profil Kandydata na Kierowcę na kat. B oraz zdany egzamin teoretyczny kat. B w WORD.

Ze względu na dużą liczebność kadry instruktorskiej naszej firmy, zajęcia mogą się odbywać  z innymi prowadzącymi niż osoby wpisane do karty usługi.

Zajęcia praktyczne realizowane będą od 12.08.2020r. do 30.09.2020r.

Zakończenie zajęć praktycznych - prawo jazdy kat. B-  Klaudia Mula - 26.08.2020r.

Zakończenie zajęć praktycznych - prawo jazdy kat. B-  Karnowski Fabian - 04.09.2020r.

Zakończenie zajęć praktycznych - prawo jazdy kat. B-  Szala Ireneusz - 17.09.2020r.

Harmonogram zajęć praktycznych będzie ustalany indywidualnie z każdym kursantem.

„Przewodnik kursanta kat. B" z płytą CD

Ciasteczka>