Usługa - Wywieranie wpływu, a budowanie współpracy z klientami w oparciu o zasady komunikacji interpersonalnej opartej na empatii i asertywności

Logo Robert Staszkiewicz Progres Szkolenia

4.9/5 z 489 ocen

Tytuł Wywieranie wpływu, a budowanie współpracy z klientami w oparciu o zasady komunikacji interpersonalnej opartej na empatii i asertywności

Numer usługi 2020/08/05/14769/607158

Dostawca usług Robert Staszkiewicz Progres Szkolenia

Miejsce usługi Bytom

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 350,00 zł netto za osobę

3 350,00 zł brutto za osobę

209,38 zł netto za osobogodzinę

209,38 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i osób zarządzających, w firmach handlowcyh, które chcą poprawić komunikację w
swoich zespołach sprzedażowych, a także do wszystkich sprzedawców i poracowników biurowych pracujących w zespołach handlowych oraz pracowników mających bezpośredni kontakt z klinetami.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 23-11-2020
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Podstawy komunikacji interpersonalnej w relacjach zawodowych i handlowych. Główne czynniki mające wpływ na prawidłowy przebieg komunikacji interpersonalnej w sprzedaży.

Jakie cechy, umiejętności i kompetencje powinien posiadać współczesny pracownik aby efektywnie pracować, współtworzyć zdrową atmosferę w zespole pracowniczym i budować wizerunek firmy przyjaznej klientom i dostawcom.

Przyczyny powstawania błędów i barier komunikacyjnych. Omówienie najczęściej pojawiających się sytuacji trudnych w relacjach zawodowych

Co to są „mosty komunikacyjne” – czyli jakie techniki zapewniają skuteczną komunikację w relacjach zawodowych. Jak szukać wspólnych obszarów do pracy, pomimo dzielących nas różnic.

Rodzaje i sposoby zadawania pytań. Jakie są korzyści z ujawniania swoich intencji. Co to jest język korzyści i jak go używać w codziennych relacjach zawodowych w celu osiągania pozytywnych wyników.

Pierwsze wrażenie – świadomy wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku firmy dzięki efektowi pozytywnego pierwszego wrażenia i unikanie pułapek stereotypów w kontaktach z klientami.

Mowa ciała – rola i znaczenie mowy ciała w komunikacji interpersonalnej i budowania relacji

2. Obsługa „trudnego” klienta – jak wykorzystać komunikację empatyczną w relacjach zawodowych.

Pretest sprawdzający obecną wiedzę dotyczącą postępowania w sytuacji trudnej.

Case stady – sytuacja konfliktowa w relacjach z klientem. Uświadomienie sobie przez uczestników jakiego typu zachowania, albo ich brak doprowadzają do zaistnienia sytuacji konfliktowych.

Wypracowanie przez grupę konstruktywnych sposobów na radzenie sobie w sytuacji trudnej w celu wprowadzenia standardu w firmie.

Co to jest empatia. Jakiego typu zachowania nazywamy empatycznymi. W jaki sposób rozwijać u siebie empatię w celu budowania pozytywnych relacji oraz profesjonalnej obsługi klientów i dostawców.

Emocje w pracy. Jak możemy je wykorzystać do budowania zdrowej współpracy zespołowej oraz do efektywnej pracy.

Wyrażenie empatyczne – narzędzie służące do skutecznej komunikacji w obliczu sytuacji konfliktowej. Jak do nerwowej rozmowy wprowadzić poczucie bezpieczeństwa.

Na czym polega empatyczne słuchanie i jego praktyczne zastosowanie w relacjach zawodowych.

Trening aktywnego słuchania.

3. Asertywność w relacjach zawodowych i sprzedażowych.

Na czym polega zachowanie asertywne – fakty i mity. Przeprowadzenie testu na zdiagnozowanie swojego poziomu asertywności.

Zachowania uległe, asertywne i agresywne – kiedy je stosować? Elastyczność w relacjach i umiejętność dopasowania reakcji adekwatnie do sytuacji i naszych zasobów.

Poczucie własnej wartości jako fundament asertywności. Świadomość swoich słabych i mocnych stron oraz wyznaczanie obszarów do rozwoju. Jak budować na co dzień poczucie własnej wartości, skuteczności działania i odporności na stres. Trening asertywności w praktyce.

4. Asertywna komunikacja w relacjach sprzedażowych i negocjacyjnych.

Na czym polega asertywny komunikat „ja” i w jakich sytuacjach warto go stosować.

Asertywna odmowa – jak odmawiać, aby nasz rozmówca nie poczuł się urażony

Jak radzić sobie z krytyką i z zarzutami?

Umiejętność szybkiego przyznawania się do błędów.

Zdiagnozowanie swojego stylu komunikacyjnego oraz poznanie stylu komunikacji pozostałych współpracowników w oparciu o test na osobowość komunikacyjną. Co robić, a czego unikać, gdy nasz rozmówca się złości. Jakie nawyki wzmacniać, a jakie eliminować w celu skuteczniejszego komunikowania się w zespole.

5. Osobisty wpływ na świadome budowanie wizerunku profesjonalnej firmy i jej przewagi rynkowej.

Jak budować swoje pozytywne nastawienie. Sposoby na radzenie sobie z przygnębieniem i rutyną oraz wzmacnianiem swojego zaangażowania – korzyści z pracy oraz wzmacniania dobrych relacji z klientami i współpracownikami.

Jak dbać o siebie, aby efektywnie pracować i skutecznie radzić sobie z sytuacjami trudnymi.

Wyznaczenie konkretnych działań w celu holistycznego zadbania o wszystkie potrzeby niezbędne do codziennego funkcjonowania.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
1. Podstawy komunikacji interpersonalnej w relacjach zawodowych i handlowych. Główne czynniki mające wpływ na prawidłowy przebieg komunikacji interpersonalnej w sprzedaży.
Data realizacji zajęć
23-11-2020
Godzina rozpoczęcia
06:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
23-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:20
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
2. Obsługa „trudnego” klienta – jak wykorzystać komunikację empatyczną w relacjach zawodowych.
Data realizacji zajęć
23-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:20
Godzina zakończenia
14:20
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
3. Asertywność w relacjach zawodowych i sprzedażowych.
Data realizacji zajęć
24-11-2020
Godzina rozpoczęcia
06:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
4. Asertywna komunikacja w relacjach sprzedażowych i negocjacyjnych.
Data realizacji zajęć
24-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
01:35
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
24-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:25
Przedmiot / temat zajęć
5. Osobisty wpływ na świadome budowanie wizerunku profesjonalnej firmy i jej przewagi rynkowej.
Data realizacji zajęć
24-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
14:20
Liczba godzin
03:20

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cel edukacyjny jest budowanie świadomości w obszarze jakości obsługi i wsp zespoł w celu budowania pozytywnego wizerunku skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych w relacjach z klientami, dostawcami i współpracownikami. Dzięki szkoleniu dowiedzą się:
• jakie wymagania stawiają klienci w stosunku do pracowników firm.
• Jakie czynniki i zachowania mają wpływ na zachowania klientów i dostawców.
• Jakich zwrotów unikać, jakie stosować w celu lepszego zrozumienia i poszukiwania rozwiązań

Efekty uczenia się

Nazwa kompetencji Wywieranie wpływu

Wiedza: Zna reguły rządzące życiem społecznym, Zna podstawowe taktyki wywierania wpływu, Posiada wiedzę na temat różnych interesariuszy – ich wartości, potrzeb, oczekiwań, kompetencji, Ma wiedzę na temat sposobów analizy własnego potencjału – mocnych i słabych stron,

Umiejętności: Potrafi odczytywać oczekiwania różnych grup interesariuszy i zaspokajać ich potrzeby, Potrafi stosować taktyki wpływu w sposób dostosowany do wymogów sytuacyjnych, Potrafi korzystać z dostępnych źródeł władzy, Potrafi budować swój wizerunek jako osoby wiarygodnej i skutecznej, Potrafi dobierać sobie współpracowników i delegować im uprawnienia i zadania wraz z odpowiedzialnością za nie  

Kompetencje społeczne (postawy): Łatwo porusza się obszarze społecznym organizacji zajmując w niej istotną pozycję, Posiada łatwość inspirowania pracowników bez stosowania manipulacji negatywnej

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 350,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 350,00 zł
Koszt osobogodziny netto 209,38 zł
Koszt osobogodziny brutto 209,38 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kazimierza Pułaskiego 24/7, 41-902 Bytom, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Robert Staszkiewicz

Robert Staszkiewicz

Zarządzanie Sprzedażą, Techniki Sprzedaży i Obsługi Klienta, Negocjacje, Komunikacja, Asertywność,
Robert Staszkiewicz trener ze stażem trenerskim
ponad 17 lat. Szkolił w takie firmy jak: Euro Sklep
S.A., Chata Polska S.A, Lewiatan Bielsko, Lewiatan
Żory, Real Sp. Komandydtowa, Euro AGD, Partner
AGD, PZU, KGHM, Narodowy Bank Polski,
Woseba, FC Solidarność sp. z o.o. wiele innych.
Wieloletni dyrektor ds. handlu i marketingu w
takich sieciach jak Euro Sklep S.A. i Rabat Detal
Sp. z o.o. Euro Sklep S.A., Chata Polska, Rabat
Detal Sp. z o.o. Cetra Invest, Vectra Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Członek ICF Poland
Cetra Invest, Euro Sklep S.A.- KLIMCZOK, VECTRA Sp. z o.o., Krespol Sp. z o.o., PZU S.A.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Robert Staszkiewicz

Robert Staszkiewicz

email: s_robert@poczta.onet.pl

tel: (+48) 696 452 691

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Zestaw ćwiczeń, materiały merytoryczne, niezbędne narzędzia do ćwiczeń

Ciasteczka>