Usługa - Prawo jazdy Kat C oraz KWP rzeczy z egzaminem państwowym

Logo OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW AUTO SZKOŁA "TURBO" MONIKA KOZŁOWSKA

4.8/5 z 84 ocen

Tytuł Prawo jazdy Kat C oraz KWP rzeczy z egzaminem państwowym

Numer usługi 2020/08/05/41465/607150

Dostawca usług OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW AUTO SZKOŁA "TURBO" MONIKA KOZŁOWSKA

Miejsce usługi Jelenia Góra

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

5 000,00 zł netto za osobę

5 000,00 zł brutto za osobę

26,04 zł netto za osobogodzinę

26,04 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
 1. Osoby Które ukonczyły 21 lat
 2. Posiadaja badania lekarskie i psychologiczne
 3. Posiada Kat B
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 7
Data zakończenia rekrutacji: 04-09-2020
Liczba godzin usługi: 192
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja prezydenta miasta 00530261Urzad miasta Jelenia Góra o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia z dnia 20.11.2010 wydana na podstawie art. art. 28 ust.1, ust.8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz.U.2011 nr30 poz. 151 z późn. zm.art. 39 g ustawy z dnia 6 września2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2016.1907 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Prawo jazdy Kat B , BE , C , CE , D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Prawo Jazdy KAt C  20 h teoria + 30 h praktyka + (2h egzaminwewnetrzny teoretyczny i praktyczny)

Teoria :

 1. Obowiazki kierowcy i posiadacza pojazdu
 2. Zagrożenia zwiazane z ruchem drogowym
 3. Zasady i przepisy zwiazane z bezpieczeństwem na drodze
 4. Sytuacje nadzwyczajne- postepowanie

 

 

Merytoryka zajęć praktycznych obejmuje:

 • PRZYGOTOWANIE SIĘ DO JAZDY
 • POSŁUGIWANIE SIĘ URZĄDZENIAMI STEROWANIA POJAZDEM PODCZAS JAZDY

        I PARKOWANIA

 • WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU
 • ZAJMOWANIE WŁAŚCIWE
 • RESPEKTOWANIE PRAW INNYCH UCZESTNIKÓW RUCHU ORAZ

             POROZUMIEWANIA SIĘ Z NIMI PRZY UZYCIU DOPUSZCZALNYCH

              ŚRODKÓW

 • BEZPIECZNE WYKONYWANIE WSZELAKICH MANEWRÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RÓŻNYCH SYTUACJACH DROGOWYCH
 • OBSERWACJA DROGI I PRZEWIDYWANIE RZECZYWISTYCH LUB POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ
 • SKUTECZNE REAGOWANIE W PRZYPADKU POWATANIA RZECZYWISTEGO ZAGROŻENIA, W TYM HAMOWANIE AWARYJNE
 • JAZDA Z PRĘTKOŚCIĄ NIE UTRUDNIJĄCĄ RUCHU I DOSTOSOWANĄ DO WARUNKÓW RUCHU DROGOWEGO
 • JAZDA Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO
 • ZACHOWANIE ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI PRZY WYSIADANIU Z POJAZDU
 • WYKONYWANIE PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI KONTROLNO-OBSŁUGOWYCH TYCH MECHANIZMÓW I URZĄDZEŃ POJAZDU, KTÓRE MAJA BEZPOŚREDNI WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY
 • PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE UDZIELANIA PRZEDLEKARSKIEJ POMOCY OFIAROM WYPADKÓW DROGOWYCH
 • JAZDA POZA TERENEM ZABUDOWANYM LUB PO DROGACH O PODWYŻSZONEJ DOPUSZCZALNEJ PRĘDKOŚCI

Szkolenie Kwalifikacja Wstepna Przewóz rzeczy

Zajęcia teoretyczne 130 h Zajęcia Praktyczne 10 h

 Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania

Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom

Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego  i rządzących nim zasad;

Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy;

Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych emigrantów;

Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym

Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych

Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych

Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych

Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów

.Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów

Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne na prawa jazdy kat C obowiązkowe wspólne dla wszystkich uczestników(Zajęcia Teoretyczne godzina zajęć =45 minut) -6 h wykładów
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne KWP realizowane są przy pomocy programu komputerowego , ćwiczenia i zajęcia praktyczne po indywidualnym ustaleniu z kursantem w terminie (okresie trwania kursu) w godzinach od 08:00 do 23:00 max 7 godzin dziennie
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne na prawa jazdy kat C obowiązkowe wspólne dla wszystkich uczestników(Zajęcia Teoretyczne godzina zajęć =45 minut) -7 h wykładów
Data realizacji zajęć
05-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne na prawa jazdy kat C obowiązkowe wspólne dla wszystkich uczestników(Zajęcia Teoretyczne godzina zajęć =45 minut) -7 h wykładów
Data realizacji zajęć
06-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia Praktyczne Kat C odbywają się po indywidualnym umówieniu sie kursanta z instruktorek 30 h okresie trwania kursu .Po pierwszych 4 spotkaniach po dwie godziny można szkolić po 3 h jazdy dziennie następnie po przekroczeniu połowy godzin z kursu można jezdzic 4 h dziennie
Data realizacji zajęć
07-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Podwyższenie kompetencji zawodowych i społecznych

Cel edukacyjny

zdobycie uprawnień prawo jazdy Kat C i Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej przewóz rzeczy

Efekty uczenia się

Umiejetne prowadzenie pojazdu Kat C i przyswojenie aspektów zwiazanych z przewozem towarów

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

-Uczestnik kursu uzyskuje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wydane przez Wojewodę Dolnośląskiego

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

-Egzamin państwowy w WORD i po wyniku pozytywnym wydane dokumentu przez odpowiednia jednostkę

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD / Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta Powiatu / Prezydent miasta / Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 26,04 zł
Koszt osobogodziny brutto 26,04 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Tuwima 2, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie

zajęcia teoretyczne - sala wykładowa oraz laboratorium komputerowe ul Tuwima 2 zajęcia praktyczne - plac manewrowy ul Jana Pawła II zajęcia praktyczne jazda w warunkach specjalnych autodrom zajecia praktyczne w ruchu miejskim miasto Jelenia Góra

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Świątek

Tomasz Świątek

Instruktor nauki jazdy i techniki jazdy
7 lat praktyki instruktorskiej – szkolenie teoretyczne i praktyczne kandydatów na kierowców i kierowców
Wykształcenie wyższe – Politechnika Opolska
7 lat praktyki instruktorskiej – szkolenie teoretyczne i praktyczne kandydatów na kierowców i kierowców

Zdjęcie Jan Drab

Jan Drab

Instruktor nauki jazdy i , wykładowca
20 lat praktyki instruktorskiej – szkolenie teoretyczne i praktyczne kandydatów na kierowców
Wykształcenie średnie – Technikum Mechaniczne
10 lat praktyki instruktorskiej – szkolenie teoretyczne i praktyczne kandydatów na kierowców

Zdjęcie Ryszard Pyjor

Ryszard Pyjor

Instruktor nauki jazdy i techniki jazdy, wykładowca
25 lat praktyki instruktorskiej – szkolenie teoretyczne i praktyczne kandydatów na kierowców i kierowców
Wykształcenie średnie – Technikum Mechaniczne
25 lat praktyki instruktorskiej – szkolenie teoretyczne i praktyczne kandydatów na kierowców i kierowców

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Michał Kozłowski

Michał Kozłowski

email: autoszkolaturbo@gmail.com

tel: +48 501 450 402

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Posiadanie Badań lekarskich i psychologicznych oraz kodu PKK

WAZNE

FORMULA W HARMONOGRAMIE (okresie trwania kursu) OZNACZA ZE ZAJECIA ODBYWAJA SIE PO UPRZEDNIM INDYWIDUALNY UMOWIENIU SIE KURSANTA Z INSTRUKTOREM ,TRENEREM I DATY W HARMONOGRAMIE SA DATAMI PRZYKŁADOWYMI

A EGZAMIN WEWNETRZNY MOZE BYC PRZEPROWADZONY WE WCZESNIEJSZYM TERMINIE

Informacje dodatkowe

 1. Zajęcia Praktyczne Kat C i KWP sa ustalane indywidualnie pomiedzy instruktorem a kursantem
 2. Cena za kurs uwzglednia koszt jednego  egzaminu panstwowego Kat C i KWP rzeczy
 3. zajecia teoria Kat C 1h =45 minut praktyka 1h -60 minut ,KWP  1h=60 minut
 4. Zajecia moga prowadzic wykładowcy którzy nie byli uwzglednieni karcie usług z powodu braku mozliwosci ich wpisania  np do kat C i ADR oraz trenerów z KWP rzewozu rzeczy
 5. Po skończonych zajecia teoretycznych i praktycznych z KAT C uczetnicy podchodz do egzaminu wewnetrznego teoretycznego i praktycznego w osrodku szkoleniowym.
 6. WAZNE

  FORMULA W HARMONOGRAMIE (okresie trwania kursu) OZNACZA ZE ZAJECIA ODBYWAJA SIE PO UPRZEDNIM INDYWIDUALNY UMOWIENIU SIE KURSANTA Z INSTRUKTOREM ,TRENEREM I DATY W HARMONOGRAMIE SA DATAMI PRZYKŁADOWYMI

  A EGZAMIN WEWNETRZNY MOZE BYC PRZEPROWADZONY WE WCZESNIEJSZYM TERMINIE

książka i płyty do Kat C

książka  dostęp do platformy internetowej na KWP rzeczy

WAZNE

FORMULA W HARMONOGRAMIE (okresie trwania kursu) OZNACZA ZE ZAJECIA ODBYWAJA SIE PO UPRZEDNIM INDYWIDUALNY UMOWIENIU SIE KURSANTA Z INSTRUKTOREM ,TRENEREM I DATY W HARMONOGRAMIE SA DATAMI PRZYKŁADOWYMI

A EGZAMIN WEWNETRZNY MOZE BYC PRZEPROWADZONY WE WCZESNIEJSZYM TERMINIE

 

Ciasteczka>