Usługa - Kurs prawa jazdy kategorii C+E - Kierunek Kariera Zawodowa

Logo Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Rolminex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.5/5 z 140 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kategorii C+E - Kierunek Kariera Zawodowa

Numer usługi 2020/08/05/17411/607134

Dostawca usług Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Rolminex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 973,60 zł netto za osobę

2 973,60 zł brutto za osobę

53,10 zł netto za osobogodzinę

53,10 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Usługa adresowana również do uczestników projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 10-08-2020
Liczba godzin usługi: 56
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn.zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280 z późn. zm.); Poświadczenie wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa nr KM-05.5440.9.5.2013 w dn. 12.08.13r., Zaświadczenie nr 41/2013 wyd. przez Prezydenta Miasta Krakowa w dn. 07.06.13r.
Zakres uprawnień: Kurs prawa jazdy kat.C E

Ramowy program usługi

Pokaż program

I. Zajęcia teoretyczne - 20 godz. lekcyjnych(15 godz. zegarowych):

Tematy zajęć edukacyjnych :

-Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdami po drodze publicznej

-Zagrożenia związane z ruchem drogowym

-Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych

-Akcje ratunkowe po wypadku

-Obowiązki kierowcy i posiada pojazdu

II. Zajęcia praktyczne 27 godz. zegarowych (36 godz. lekcyjnych) z egzaminem wewnętrznym praktycznym.

Plac manewrowy

-Przygotowanie się do jazdy, sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo  jazdy

-Ruszanie z miejsca  oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

-Parkowanie skośne

-Parkowanie prostopadłe

-Parkowanie równoległe

Sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego ( w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem , sposobu zabezpieczenia ładunku

Sprzęganie i rozprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym

Ruch drogowy

-Wyjazd na drogę z obiektu przydrożnego

-Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i nie wyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

-Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi  o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

-Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

-Przejazd przez skrzyżowania równorzędne

-Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu

-Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

-Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wysp

-Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe

-Przejazd przez przejścia dla pieszych

-Przejazd przez tunel

-Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe

-Przejazd obok przystanku tramwajowego  i autobusowego

-Wykonanie manewru wyprzedzania

-Wykonanie manewru omijania

-Wykonanie manewru wymijania

-Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu

-Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo

-Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo

-Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu

-Hamowanie  od prędkości co najmniej 50km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu

-Hamowanie wykonane w sytuacjach awaryjnych

-Zmiana biegów właściwa dla energooszędnej jazdy

-Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania- stosowanie hamowania silnikiem

- Egzamin wewnętrzny praktyczny

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy kategorii C+E - teoria
Data realizacji zajęć
11-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy kategorii C+E - teoria
Data realizacji zajęć
12-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy kategorii C+E - teoria
Data realizacji zajęć
13-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy kategorii C+E - teoria
Data realizacji zajęć
14-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się w uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
• wiedzy:
z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego prawa jazdy kat.CE i techniki kierowania pojazdu
• umiejętności:
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych , potrzebnych do wykonywania pracy, a także zwiększenie szans na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
• kompetencji społecznych:
Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do wykonywania zadań zawodowych na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego z naczepą

Efekty uczenia się

Uzyskanie wiedzy z zakresu znajomości przepisów  ruchu drogowego prawa jazdy kat.CE i techniki kierowania pojazdu.

Przygotowanie kursanta do egzaminu państwowego  praktycznego kat. CE prawa jazdy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 973,60 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 973,60 zł
Koszt osobogodziny netto 53,10 zł
Koszt osobogodziny brutto 53,10 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

os. Centrum D 7, 31-933 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne : os. Centrum D 7 31-933 Kraków Zajęcia praktyczne : ul. Tadeusza Śliwiaka 48 Kraków

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Krzysztof Piekaj

Krzysztof Piekaj

Wykładowca- Instruktor
Aktywny instruktor nauki jazdy kat. B,B+E,C,C+E,D,D+E,Tz uprawnieniami pedagogicznymi od 2010 r. w Rolminex, nr instruktorski KRA0303
Wyższe

Zdjęcie Jerzy Śliwiński

Jerzy Śliwiński

Instruktor -Wykładowca
Aktywny instruktor nauki jazdy kat. B,B+E,C,C+E,D,D+E,Tz uprawnieniami pedagogicznymi od 2010 r. w Rolminex, nr instruktorski KR0571

Zdjęcie Jacek Świerk

Jacek Świerk

Instruktor
Aktywny wykładowca i instruktor od 2009r. w Rolminex- wykszt. średnie ,aktualna legitymacja instruktora nauki jazdy kat.A,B,B+E,C,C+E,D,D+E,T- z uprawnieniami pedagogicznymi, nr instruktorski KRA0356
Średnie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Sylwia Podkańska

Sylwia Podkańska

email: biuro@rolminex.pl

tel: 12 350 64 44

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

1.Wiek: 21 lata

2. Posiadanie prawo jazdy kat.C lub zdany egzamin paaństwowy na kat.C

3.Posiadany Profil Kandydata na Kierowcę( zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011r.)

4. Dla uczestników projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" warunkiem uczestnictwa jest również podejście do usłgui egzaminacyjnej .Egzamin państwowy odbywa się Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie, ul. Nowohucka 33a. Egzamin realizowany jest  poza systemem  bonowym , koszt egzaminu praktycznego 245,00zł. Termin podejścia do egzaminu państwowego  -28 dni od zakończenia szkolenia .

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę szkolenia z WUP Kraków na rozliczenia usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa

 

Kadra szkoleniowa:

- Krzysztof Piekaj

- Jerzy Śliwiński

- Jacek Świerk

- Tadeusz Panek

 

Szkolenie odbywa się na zestawie ciągnik siodłowy + naczepa. Zestaw podstawiany jest egzamin państwowy do Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

 

Podmiot prowadzący walidację- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

Podręcznik kursanta kat.C,CE- wydawnictwo CREDO

Ciasteczka>