Usługa - Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy zakończona egzaminem państwowym

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców "Strażak" Tomasz Dolata

5/5 z 27 ocen

Tytuł Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy zakończona egzaminem państwowym

Numer usługi 2020/08/05/52625/607122

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców "Strażak" Tomasz Dolata

Miejsce usługi Czeszewo

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 000,00 zł netto za osobę

2 000,00 zł brutto za osobę

14,18 zł netto za osobogodzinę

14,18 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczona jest dla kierowców:

  • którzy ukończyli 21 lat i zdobyli prawo jazdy kat. C po 10.09.2009 r.,
  • dla osób, które chcą zawodowo wykonywać transport drogowy rzeczy.
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 19-10-2020
Liczba godzin usługi: 141
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie składa sie z:

  • 130 godzin lekcyjnych teoretycznych,
  • 10 godzin zajęć praktycznych, w tym 1 godzina zajęć na symulatorze.

 

TEMATYKA

ILOŚĆ GODZIN

1.

POZNANIE CHARAKTERYSTYKI UKŁADU PRZENIESIENIA NAPĘDU W CELU JEGO OPTYMALNEGO WYKORZYSTANIA

15

2

POZNANIE CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ I SPOSOBU DZIAŁANIA URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU W CELU ZAPEWNIENIA PANOWANIA NAD POJAZDEM, ZMINIMALIZOWANIA JEGO ZUŻYCIA I ZAPOBIEGANIA AWARIOM

15

3

POZNANIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH TRANSPORTU DROGOWEGO I RZĄDZĄCYCH NIM ZASADAMI

15

4

UŚWIADOMIENIE ZAGROŻENIA WYPADKAMI NA DRODZE I W PRACY

15

5

UMIEJĘTNOŚĆ ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPSTWOM I PRZEMYTOWI NIELEGALNYCH IMIGRANTÓW

7

6

UMIEJĘTNOŚĆ ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM FIZYCZNYM

10

7

ŚWIADOMOŚC ZNACZENIA PREDYSPOZYCJI FIZYCZNYCH I PSYCHICZNYCH

5

8

UMIEJĘTNOŚĆ OCENY SYTUACJI AWARYJNYCH, ZACHOWANIE W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH

10

9

UMIEJĘTNOŚĆ ZACHOWANIA SIĘ W SPOSÓB POPRAWIAJĄCY WIZERUNEK PRZEWOŹNIKA

5

10

UMIEJĘTNOŚĆ ZAŁADOWANIA POJAZDU ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRZEPISÓW BHP I ZASADAMI PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA POJAZDU

18 (w tym praktyka)

11

UMIEJĘTNOŚĆ OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA PALIWA ORAZ JAZDA W WARUNKACH SPECJALNYCH

10 ( w tym praktyka)

12

POZNANIE PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PRZEWÓZ TOWARÓW

10

13

POZNANIE UWARUNKOWAŃ EKONOMICZNYCH DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU DROGOWEGO I ORGANIZACJI RYNKU

5

Część teoretyczna odbywa się pod okiem trenera/wykładowcy z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 

Część praktyczna ustalana jest indywidualnie z uczestnikem.

Kwalifikacje prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są egzaminem/testem  trwającym 1 godz przed komisją powołaną przez Wojewodę.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
26-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
27-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
28-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
29-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
30-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
31-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
02-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
03-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
04-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
05-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
06-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
09-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
10-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
12-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
13-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
16-11-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
17-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
18-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
19-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
20-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
21-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
23-11-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
24-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
ĆWICZENIA W GRUPIE - 6 godz. zajęć zaliczanych do teorii, odbędą się w terminie 25.11.2020 - 11.12.2020
Data realizacji zajęć
25-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:00
Liczba godzin
00:00
Przedmiot / temat zajęć
PRAKTYKA - 10 godz ćwiczeń, w tym jazda na symulatorze. Zajęcia odbędą się w terminie 26.11 -11.12.2020, w godz 8:00-20:00
Data realizacji zajęć
26-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:00
Liczba godzin
00:00
Przedmiot / temat zajęć
EGZAMIN - w formie testu, przed komisją powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego. Trwa ok 1 godz. Termin ok 15.12.2020
Data realizacji zajęć
15-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających wykonywać przewóz drogowy rzeczy. Celem szkolenia jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Po uzyskaniu świadectwa uczestnik zyskuje uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy pojazdami kat. C, C+E, C1, C1+E.
Dzięki szkoleniu kursant podnosi swoje kompetencje oraz kwalifikacje, podnosi też swoją wartość na rynku pracy.

Efekty uczenia się

Podczas szkolenia kierowca poznaje zasady racjonalnego kierowania pojazdem z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. W tym celu kierowca uczy się właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu. Ponadto uczy się, jak prowadzić samochód, by zużywał on mniej paliwa, jak zabezpieczyć przewożony towar albo zapewnić bezpieczeństwo pasażerom.

 

Po zdanym egzaminie otrzymuje się Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego ważne przez 5 lat. Po tym okresie należy odświeżyć wiedzę i zrobić SZKOLENIE OKRESOWE.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

Uczestnik po zdanym egzaminie otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 14,18 zł
Koszt osobogodziny brutto 14,18 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Łąkowa 3, 62-322 Czeszewo, woj. wielkopolskie

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Czeszewie pod okiem trenera-wykładowcy, natomiast praktyczne na placu manewrowym w Borzykowie.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Laboratorium komputerowe
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Dolata

Tomasz Dolata

Instruktor i wykładowca prawa jazdy kat. B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, T
Tomasz Dolata jest instruktorem od ponad 10 lat. Wykształcił kilkuset kierowców różnych kategorii prawa jazdy. Prowadzi również szkolenia dla kierowców zawodowych oraz kursy operatorów transportu bliskiego UDT.
Wykształcenie wyższe
Ponad 10-cio letnie doświadczenie w nauczaniu

Zdjęcie Izabela Dolata

Izabela Dolata

Wykładowca
Trener i wykładowca szkoleń kierowców w zakresie przewozu osób i rzeczy
Wykształcenie wyższe
Dwuletnie doświadczenie jako trener

Zdjęcie Roman Pusty

Roman Pusty

Wieloletni instruktor i wykładowca w zakresie prawa jazdy kat. A, B, BE, C, CE, D1, D, DE, T
Kilkunastoletnie doświadczenie jako instruktor
Wykształcenie średnie
Wykształcił kilkuset kierowców

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Andrzejczak

Aleksandra Andrzejczak

email: oskstrazak@wp.pl

tel: +48 661 363 097

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa:

- posiadanie prawa jazdy kat. C

- minimalny wiek do zapisania się na kurs skończone 21 lat,

- orzeczenie psychologiczne oraz lekarskie pozwalające na uczestniczenie w kursie.

- wypełnienie ankiety po zakończonej usłudze

Informacje dodatkowe

Szkolenie zakończone jest egzaminem w formie testu przed komisją powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego. 

Uczestnik ma obowiązek odbyć egzamin w pierwszym wyznaczonym przez Ośrodek terminie

Egzamin jest w formie testu składajacego sie z dwóch części, 20 pytań z cześci podstawowej i 10 pytań specjalistycznych. 

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

  • 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz,
  • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Cena usługi, tj 2000 zł obejmuje

- koszt kursu trwającego 140 godz,  2000 zł

- koszt egzaminu, trwającego ok 1 godz, 0 zł. 

 

Każdy uczestnik otrzymuje zestaw książek dotyczących szkolenia z zakresu kwalifikacji, Vademecum Kierowcy, Tachografy i Czas pracy, wyd. Liwona

 

Ciasteczka>