Usługa - KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E zakończony egzaminem państwowym w WORD

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców "Strażak" Tomasz Dolata

5/5 z 26 ocen

Tytuł KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E zakończony egzaminem państwowym w WORD

Numer usługi 2020/08/05/52625/607107

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców "Strażak" Tomasz Dolata

Miejsce usługi Czeszewo

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 345,00 zł netto za osobę

2 345,00 zł brutto za osobę

90,19 zł netto za osobogodzinę

90,19 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadajacych prawo jazdy kat C, którzy ukończyli 21 lat. Jego celem jest zdobycie nowych kompetencji i uprawnień przez uczestników. Daje możliwość podjęcia pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 07-09-2020
Liczba godzin usługi: 26
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs składa się z części praktycznej, tj 25 godz jazdy, obejmującej jazdę po mieście oraz po placu manewrowym. Po kursie zdaje się egzamin państwowy w WORD, trwający ok 1 godz.

Tematyka  zajęć praktycznych kat CE

Ilość godzin

 

Przygotowanie do jazdy i ruszanie, ruszanie i zatrzymywanie, jazda po prostej

2

 

Jazda po drogach z wykorzystaniem wszystkich biegów, płynne zatrzymywanie się, sprzęganie i rozprzęganie pojazdów

2

 

Jazda po prostej do przodu i do tyłu, zatrzymywanie w odpowiedniej odległości,

2

 
 

Elementy placu manewrowego jazda po prostej i po łuku, do przodu i do tyłu,

2

 
 

Doskonalenie jazdy po łuku do przodu i do tyłu, zatrzymywanie

2

 
 

Elementy placu manewrowego, parkowanie przodem, tyłem i pod kątem

2

 
 

Doskonalenie jazdy po łuku do przodu i do tyłu, zatrzymywanie

2

 
 

Elementy placu manewrowego, parkowanie, ruszania pod górę

2

 
 

Jazda w ruchu miejskim i poza miejskim, po drogach jedno i dwupasmowych, płynne zatrzymywanie się. Hamowanie awaryjne

2

 
 

Jazda po drogach poza obszarem zabudowanym na łącznym odcinku co najmniej 50 km

2

 
 

Wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych mechanizmów i urządzeń, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy

2

 
 

Doskonalenie techniki jazdy na placu manewrowym, w ruchu miejskim i poza miejskim

2

 
 

Sprzęganie i rozprzęganie zestawu pojazdów

1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
PRAKTYKA - tj. 25 godz. jazdy na placu manewrowym, w ruchu drogowym oraz w mieście egzaminacyjnym (Konin). Godziny ustalane indywidualnie z kursantem, do wglądu u Podmiotu świadczącego usługę. Odbędą się w terminie 14.09 -08.10.2020, w godz. 8:00 - 20:00
Data realizacji zajęć
14-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:00
Liczba godzin
00:00
Przedmiot / temat zajęć
EGZAMIN - w WORD Konin. Przybliżony czas trwania ok. 1 godz. Odbędzie się w ok. 09.10.2020
Data realizacji zajęć
09-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik kursu zdobędzie odpowiednie umiejętności i uprawnienia do prowadzenia zespołu pojazdów składający się z pojazdu samochodowego, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t i przyczepy.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia zdobywa odowiednie umiejętności i kompetencje z zakresu obsługi i prowadzenia pojazdów kat. CE. 

Po zakończonym kursie uczestnik przystępuje do egzaminu państwowego w WORD by zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. CE.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Uczestnik po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje prawo jazdy kat. CE wydane przez odpowiedni dla jego zamieszkania Urząd Miasta/Starosta/Prezydent Miasta.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Prezydent Miasta/Starosta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 345,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 345,00 zł
Koszt osobogodziny netto 90,19 zł
Koszt osobogodziny brutto 90,19 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Łąkowa 3, 62-322 Czeszewo, woj. wielkopolskie

Wzorcowy plac manewrowy do nauki jazdy na kat CE znajduje się w miejscowości Borzykowo, ul. Wrzesińska 101

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Dolata

Tomasz Dolata

Wykładowca i instruktor praktycznej nauki jazdy w zakresie kat. B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, T
Tomasz Dolata jest instruktorem od ponad 10 lat. Wykształcił kilkuset kierowców różnych kategorii prawa jazdy. Prowadzi również szkolenia dla kierowców zawodowych oraz kursy operatorów transportu bliskiego UDT.
Wykształcenie wyższe
Wieloletnie

Zdjęcie Grzegorz Andrzejewski

Grzegorz Andrzejewski

Wykładowca i instruktor praktycznej nauki jazdy w zakresie kat. A, B, BE, C, CE, D, T
Wieloletnie doświadczenie zawodowe jako instruktor
Wykształcenie wyższe
Wieloletnie doświadczenie zawodowe jako instruktor, wykształcił kilkuset kierowców.

Zdjęcie Janusz Rozmiarek

Janusz Rozmiarek

Instruktor i wykładowca w zakresie prawa jazdy kat. B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, T
Pracuje w zawodzie instruktora od kilku lat
Wykształcenie średnie
Kilkuletnie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie ALEKSANDRA ANDRZEJCZAK

ALEKSANDRA ANDRZEJCZAK

email: oskstrazak@wp.pl

tel: +48 661 363 097

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

- posiadanie prawa jazdy kat C,

- minimalny wiek do zapisania się na kurs 21 lat

- posiadanie PKK dla kat.  CE. Każdy uczestnik przez rozpoczęciem kursu musi  w wydziale komunikacji wyrobić  Profil Kandydata na Kierowce tzw PKK. Więcej szczegół odnośnie PKK na stronie https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy,

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

 

Po zakończeniu kursu uczestnik musi wypełnić ankietę podsumowującą szkolenie. 

Informacje dodatkowe

Część praktyczna szkolenia ustalana jest indywidualnie z uczestnikiem i odbędzie się w terminie od 14.09.2020 - 08.10.2020, w blokach 2-3 godzinnych w godzinach od 8:00 do 20:00.

Szczegóły dotyczące części praktycznej będą dostępne do wglądu u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Uslugi Rozwojowe. 

Cena kursu nie obejmuje badań lekarskich i psychologicznych, które należy wykonać przed wyrobieniem profilu PKK. 

Profil PKK należy dostarczyć najpóźniej w ostatni dzień rekrutacji, tj do 07.09.2020

Na cenę usługi składają się dwa czynniki:

- koszt kursu prawa jazdy 2100 zł

- koszt egzaminu państwowego 245 zł.

Koszt wyrobienia prawa jazdy w Wydziale Komunikacji 100 zł, nie jest wliczony w cenę usługi.

Każdy uczetnik otrzymuje podręcznik "Nauka jazdy" A.Kulis, S. Paluch, M. Bielecki, wyd. Liwona wraz z płytą lub kodem dostępu do platformy szkoleniowej eprawko.eu.

Ciasteczka>