Usługa - KURS PRAWA JAZDY kat. C oraz kat. C + E zakończony egzaminem państwowym w WORD

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców "Strażak" Tomasz Dolata

4.9/5 z 71 ocen

Tytuł KURS PRAWA JAZDY kat. C oraz kat. C + E zakończony egzaminem państwowym w WORD

Numer usługi 2020/08/05/52625/607075

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców "Strażak" Tomasz Dolata

Miejsce usługi Września

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 375,00 zł netto za osobę

4 375,00 zł brutto za osobę

64,34 zł netto za osobogodzinę

64,34 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadajacych prawo jazdy kat B, którzy ukończyli 21 lat. Jego celem jest zdobycie nowych kompetencji i uprawnień przez uczestników. Daje możliwość podjęcia pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 11-09-2020
Liczba godzin usługi: 68
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs składa się z części:

TEORETYCZNEJ - 20 godz lekcyjnych wykładów, obejmujących następujące bloki tematyczne:

Zakres tematyczny bloków programowych dotyczących kat. C

Tematyka

Zagadnienia

 

Ogólne zasady ruchu drogowego

Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego

o podstawowe wiadomości,

o skrzyżowania i manewry na drodze,

o sygnalizacja świetlna, zawracanie,

o zachowanie ostrożności i właściwej postawy,

o Prędkość i hamowanie

o Zasady bezpieczeństwa w różnych warunkach

o Zatrzymanie i postój

o Przecinanie się kierunków ruchu

o Znaki drogowe

o Światłą zewnętrzne samochodu

o Zagrożenia związane z zachowaniem innych uczestników ruchu

Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego

Ogólne zasady budowy, eksploatacji  i utrzymania podstawowych układów  i użytkowania pojazdu

Bezpieczeństwo i komfort jazdy

o Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami

o Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów

o Kary za niezachowanie odstępów

o Zawodowe manewrowanie pojazdem

o Bezpieczeństwo i komfort jazdy

o Zapobieganie wypadkom

o Zwracanie uwagi na innych uczestników ruchu

o Ćwiczenia na testach ITS

 

Przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku.

Tachograf.

Rodzaje dróg i zagrożeń związanych ze stanem ich nawierzchni

 

o Kontrola ruchu drogowego

o Czas pracy kierowców

o Obsługa tachografu

o Transport na potrzeby własne

o Dokumenty związane z pracą i zatrudnieniem kierowcy

o Wykaz dróg i wysokości opłat za jednokrotny przejazd

 

Transport drogowy.

Zasady odnoszące się do rodzaju wykonywanego transportu.

Warunki bezpieczeństwa

 

o Warunki bezpieczeństwa związane z załadunkiem, rozmieszczeniem i zamocowaniem ładunku w zakresie kat. C

o Warunki dodatkowe dla pojazdów długich i ciężkich

o Transport drogowy rzeczy

o Warunki techniczne pojazdów

 

Ogólne zasady budowy pojazdów

Postępowanie w razie uczestnictwa w wypadku drogowym

Zasady i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym

 

o Wykonywanie podstawowych czynności kontrolno- obsługowych mechanizmów i urządzeń pojazdu

o Środki ostrożności podejmowane w przypadku awarii.

o Zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku oraz zasady udzielania pierwszej pomocy

o Zadania i kryteria oceny egzaminu teoretycznego i praktycznego obowiązujące na egzaminie państwowym

 

 

 

PRAKTYCZNEJ - obejmującej naukę jazdy po placu manewrowym oraz po mieście w samochodach marki

MAN TGL 12.250  w tym:

- 20 godz jazdy dla kat C 

- 25 godz jazdy dla kat.CE

Tematyka zajęć praktycznych kat. C

Ilość godzin

 

Przygotowanie do jazdy i ruszanie, ruszanie i zatrzymywanie się, jazda po prostej

2

 

Jazda po drogach z wykorzystaniem wszystkich biegów, płynne zatrzymywanie się

2

 

Jazda po prostej do przodu i do tyłu, zatrzymywanie w odpowiedniej odległości,

2

 
 

Elementy placu manewrowego jazda po prostej i po łuku, do przodu i do tyłu,

2

 
 

Jazda w ruchu miejskim i poza miejskim, po drogach jedno i dwupasmowych, płynne zatrzymywanie się. Hamowanie awaryjne

3

 
 

Elementy placu manewrowego, parkowanie przodem, tyłem i pod kątem

1

 
 

Doskonalenie jazdy po łuku do przodu i do tyłu, zatrzymywanie

1

 
 

Elementy placu manewrowego, parkowanie, ruszania pod górę

1

 
 

Jazda po drogach poza obszarem zabudowanym na łącznym odcinku co najmniej 50 km

3

 
 

Wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych mechanizmów i urządzeń, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy

1

 
 

Doskonalenie techniki jazdy na placu manewrowym, w ruchu miejskim i poza miejskim

2

 
 

 

 

 

Tematyka  zajęć praktycznych kat CE

Ilość godzin

 

Przygotowanie do jazdy i ruszanie, ruszanie i zatrzymywanie, jazda po prostej

2

 

Jazda po drogach z wykorzystaniem wszystkich biegów, płynne zatrzymywanie się, sprzęganie i rozprzęganie pojazdów

2

 

Jazda po prostej do przodu i do tyłu, zatrzymywanie w odpowiedniej odległości,

2

 
 

Elementy placu manewrowego jazda po prostej i po łuku, do przodu i do tyłu,

2

 
 

Doskonalenie jazdy po łuku do przodu i do tyłu, zatrzymywanie

2

 
 

Elementy placu manewrowego, parkowanie przodem, tyłem i pod kątem

2

 
 

Doskonalenie jazdy po łuku do przodu i do tyłu, zatrzymywanie

2

 
 

Elementy placu manewrowego, parkowanie, ruszania pod górę

2

 
 

Jazda w ruchu miejskim i poza miejskim, po drogach jedno i dwupasmowych, płynne zatrzymywanie się. Hamowanie awaryjne

2

 
 

Jazda po drogach poza obszarem zabudowanym na łącznym odcinku co najmniej 50 km

2

 
 

Wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych mechanizmów i urządzeń, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy

2

 
 

Doskonalenie techniki jazdy na placu manewrowym, w ruchu miejskim i poza miejskim

2

 
 

Sprzęganie i rozprzęganie zestawu pojazdów

1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu części praktycznej jest egzamin wewnętrzny.

 

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
18-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
19-09-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
20-09-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
PRAKTYKA - cześć praktyczna dotycząca kat C. 20 godzin jazdy na placu manewrowym, w ruchu drogowym oraz w mieście. Godziny do ustalenia indywidualnie z kursantem. Odbędzie się w terminie 22.09 - 11.10.2020
Data realizacji zajęć
22-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:00
Liczba godzin
00:00
Przedmiot / temat zajęć
PRAKTYKA - cześć praktyczna dotycząca kat CE. 25 godz jazdy na placu manewrowym, w ruchu drogowym oraz w mieście. Godziny do ustalenia z kursantem. Przewidywany okres zajęć 12.10 - 31.10.2020, godz. 8:00 - 20:00
Data realizacji zajęć
12-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:00
Liczba godzin
00:00
Przedmiot / temat zajęć
EGZAMIN TEORETYCZNY - przewidywany termin ok 03.11.2020. Czas trwania ok 1 godz
Data realizacji zajęć
03-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
EGZAMIN PRAKTYCZNY KAT C - odbędzie się ok 17.11.2020. czas trwania min. 1 godz
Data realizacji zajęć
17-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
EGZAMIN PRAKTYCZNY KAT CE - odbędzie się ok 01.12.2020. Czas trwania min. 1 godz
Data realizacji zajęć
01-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik kursu zdobędzie odpowiednie umiejętności i uprawnienia do prowadzenia pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t (z wyjątkiem autobusów) oraz do prowadzenia zespołu pojazdów składających się z samochodu oraz przyczepy.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia zdobywa odowiednie umiejętności i kompetencje z zakresu obsługi i prowadzenia pojazdów kat. C oraz CE. 

Po zakończonym kursie, przystępuje do egzaminu państwowego w WORD. Po pozytywnie zdanym egzaminie uzyskuje uprawnienia do prowadzenia pojazdów/zespołu pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5t (z wyjątkiem autobusów). 

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Dokument jest wydawany na podstawie Ustawy przez Urząd Miasta/Starostę/Prezydenta Miasta w zależności od miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Prezydent miasta/Starosta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 375,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 375,00 zł
Koszt osobogodziny netto 64,34 zł
Koszt osobogodziny brutto 64,34 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Opieszyn 8, 62-300 Września, woj. wielkopolskie

Wzorcowy plac manewrowy do nauki jazdy na kat C i CE znajduje się w miejscowości Borzykowo, ul. Wrzesińska 101

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Dolata

Tomasz Dolata

Wykładowca i instruktor praktycznej nauki jazdy w zakresie kat. B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, T
Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania jako instruktor.
Wykształcenie wyższe
Ponad 10-cio letnie.

Zdjęcie Grzegorz Andrzejewski

Grzegorz Andrzejewski

Wykładowca i instruktor praktycznej nauki jazdy w zakresie kat. A, B, BE, C, CE, D, T
Wieloletnie doświadczenie zawodowe jako instruktor
Wykształcenie wyższe
Ponad 10-cio letnie doświadczenie zawodowe jako instruktor

Zdjęcie Janusz Rozmiarek

Janusz Rozmiarek

Wieloletni instruktor praktycznej nauki jazdy kat. B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, T
Kilkuletnie doświadczenie jako instruktor
Wykształcenie średnie
Ponad 3-letnie doświadczenie w zawodzie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Andrzejczak

Aleksandra Andrzejczak

email: oskstrazak@wp.pl

tel: +48 661 363 097

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

- posiadanie prawa jazdy kat B,

- minimalny wiek do zapisania się na kurs 20 lat i 9 miesięcy,

- posiadanie PKK dla kat. C oraz CE. Każdy uczestnik przez rozpoczęciem kursu musi  w wydziale komunikacji wyrobić  Profil Kandydata na Kierowce tzw PKK. Więcej szczegół odnośnie PKK na stronie https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy,

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

 

Po zakończeniu kursu uczestnik musi wypełnić ankietę podsumowującą szkolenie. 

Informacje dodatkowe

Część praktyczna szkolenia ( 20 godz kat. C i 25 godz kat. CE) ustalana jest indywidualnie z uczestnikiem i odbędzie się w terminie od 22.09.2020-31.10.2020, w blokach 2-3 godzinnych w godzinach od 8:00 do 20:00.

Szczegóły dotyczące części praktycznej będą dostępne do wglądu u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Uslugi Rozwojowe. 

CENA  USŁUGI, tj 4375 zł OBEJMUJE:

- koszt kursu, ilość godzin 65,  3900 zł,

- cena egzaminu teoretycznego (ok 1 godz) 30 zł,

- cena egzaminu praktycznego C ( ok. 1 godz) 200 zł,

- cena egzaminu praktycznego CE ( ok. 1 godz)  245 zł.

 

Cena kursu nie obejmuje badań lekarskich i psychologicznych, które należy wykonać przed wyrobieniem profilu PKK. Nie uwzględnia też kosztu wydania prawa jazdy.

Profil PKK należy dostarczyć najpóźniej w ostatni dzień rekrutacji, tj do 11.09.2020

 

Każdy uczetnik otrzymuje podręcznik "Nauka jazdy" A.Kulis, S. Paluch, M. Bielecki, wyd. Liwona wraz z płytą lub kodem dostępu do platformy szkoleniowej eprawko.eu.

Ciasteczka>