Usługa - KURS PRAWO JAZDY KAT. D z C i KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA z EGZAMINAMI PAŃSTWOWYMI - JASŁO

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców Renoma Tadeusz Dzięglewicz

4.5/5 z 239 ocen

Tytuł KURS PRAWO JAZDY KAT. D z C i KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA z EGZAMINAMI PAŃSTWOWYMI - JASŁO

Numer usługi 2020/08/05/19861/606929

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców Renoma Tadeusz Dzięglewicz

Miejsce usługi Jasło

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

5 560,00 zł netto za osobę

5 560,00 zł brutto za osobę

58,53 zł netto za osobogodzinę

58,53 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Ukończone 23 lata i 9 miesięcy

Posiadanie prawa jazdy kat. C i Ukończonej Kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie kat. C1, C1+E, C, C+E.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 08-09-2020
Liczba godzin usługi: 95
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja 11/2013 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 16.09.2013r na podstawie art. 68b ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r nr 256, poz. 2572 ze zm.), § 16 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 227, poz. 2247)
Zakres uprawnień: Kurs na prawo jazdy kat. A1 – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. A – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. B – 60 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. BE – 35 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. C – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. CE – 45 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. D – 60/80 godzin, Kursy kwalifikacji zawodowych: Kwalifikacja wstępna kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E – 280 godzin, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E – 140 godzin,

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie Prawo jazdy kat. D z C zawiera: 20h lekcyjnych zajęć teortycznych i 40h zegarowych zajęć praktycznych.

Szkolenie Kwalifikacja wstępna uzupełniajaca przyspieszona kat. D1, D1+E, D, D+E zawiera: 32,5h zegarowych zajęć teoretycznych i 2,5h zegarowych zajeć praktycznych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kat. D
Data realizacji zajęć
09-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Kat. D
Data realizacji zajęć
10-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Kat. D
Data realizacji zajęć
11-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Kat. D
Data realizacji zajęć
14-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Kat. D
Data realizacji zajęć
15-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
KWPU
Data realizacji zajęć
16-09-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
KWPU
Data realizacji zajęć
17-09-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
KWPU
Data realizacji zajęć
18-09-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
KWPU
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
KWPU
Data realizacji zajęć
22-09-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
04:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Prawo jazdy kat.D z C zawiera 20 godz.zajęć teoretycznych i 40 godz.zajęć praktycznych.
Zajęcia teoretyczne-Podst.pojęcia-4 godz.,przepisy o ruchu pojazdów-3 godz.,znaki i sygnały drogowe-2 godz.,obowiązki kierowcy-2 godz.,zagadnienia z techniki kierowania pojazdem-4 godz.,budowa i obsługa techniczna pojazdu-5 godz.
Zajęcia praktyczne-przygotowanie do jazdy-2 godz.,zasady jazdy do tyłu-2 godz.,jazda slalomem-2 godz.,cofanie,zawracanie,parkowanie-2 godz.,jazda w ruchu miejskim-10 godz.,zmiana biegów podczas jazdy z różnymi prędkościami-3 godz.,pokonywanie łuków i zakrętów-3 godz.,jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem-10 godz.,wyprzedzanie-4 godz.,powtórzenie wybranych tematów-2 godz.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona zawiera 32,5 godz zajęć teoretycznych i 2,5 godz.zajęć praktycznych.
Zajęcia teoretyczne obejmują tematy:umiejętność zużycia paliwa,zapewnienie pasażerom komfortu i bezpieczeństwa,umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami,poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów,bezpieczeństwo,obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia,ruchu drogowego i środowiska.
Zajęcia praktyczne-2,5 godz.jazdy w warunkach drogowych.
Obydwa szkolenia mają na celu zdobycie wiadomości teoretycznych i praktycznych do zdania egzaminów państwowych,oraz podjęcia pracy w zawodzie,jako kierowca zawodowy kat.D.

Efekty uczenia się

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejetnosci do pracy na stanowisku kierowcy autobusu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

TAK

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację KAT. C - WORD w KROŚNIE, KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA - KOMISJA EGZAMINACYJNA POWOŁANA PRZEZ WOJEWODĘ
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Prawo jazdy - STAROSTA POWIATOWY/PREZYDENT MIASTA/ Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców - WOJEWODA PODKARPACKI
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 560,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 560,00 zł
Koszt osobogodziny netto 58,53 zł
Koszt osobogodziny brutto 58,53 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stanisława Kadyiego 12, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie

jak wyżej

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tadeusz Dzięglewicz

Tadeusz Dzięglewicz

Instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii od ponad 35 lat,wykładowca-trener z zakresu kwalifikacji
Instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii od ponad 35 lat,wykłądowca-trener z zakresu kwalifikacji od 2010 r.
średnie
Instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii od ponad 35 lat,wykładowca-trener z zakresu kwalifikacji od 2010 r

Zdjęcie Szymon Pruchnik

Szymon Pruchnik

Instruktor nauki jazd od ponad 13 lat,wykładowca.
Instruktor nauki jazdy od ponad 13 lat,wykładowca od 2010 r
średnie
Instruktor nauki jazdy od ponad 13 lat,wykładowca od 2010 r

Zdjęcie Tomasz Dzięglewicz

Tomasz Dzięglewicz

Instruktor nauki jazdy od ponad 15 lat,wykładowca-trener z zakresu kwalifikacji
Instruktor nauki jazdy od ponad 15 lat,wykładowca-trener z zakresu kwalifikacji od 2010 r
średnie
Instruktor nauki jazdy od ponad 15 lat,wykładowca-trener z zakresu kwalifikacji od 2010 r

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Tadeusz Dzięglewicz

Tadeusz Dzięglewicz

email: osk.renoma@interia.pl

tel: 607936988

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Jak wyżej

Informacje dodatkowe

Część praktyczna ustalana jest z uczestnikiem usługi i odbędzie się po zakończonej teorii w terminie do 31.12.2020 r.

Cena obejmuje cenę kursu na kat. D wraz z egzaminem ,oraz cenę kwalifikacj wraz z egzaminem.

Cena nie obejmuje badań psychologicznych i lekarskich.

Do kadry instruktorskiej dołączmy:

Jolanta Skóra, Sylwester Drapich, Szymon Pruchnik

Podręcznik kat. D

Podręcznik kwalifikacji kat. D

Notatnik i długopis

Ciasteczka>