Usługa - prawo jazdy kat. CE z opłatą za egzamin państwowy

Logo Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż"

4.5/5 z 109 ocen

Tytuł prawo jazdy kat. CE z opłatą za egzamin państwowy

Numer usługi 2020/08/05/7767/606926

Dostawca usług Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż"

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 200,00 zł netto za osobę

3 200,00 zł brutto za osobę

128,00 zł netto za osobogodzinę

128,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

bez ograniczeń

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 40
Data zakończenia rekrutacji: 20-08-2020
Liczba godzin usługi: 25
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

 prawa jazdy kat. CE: 25h zajęć praktycznych

Nazwa modułu

Opis treść szkolenia w zakresie moduł

Praktyczna nauka jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą

Technika kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą

Przygotowanie do jazdy. Uruchamianie silnika. Ruszanie i zatrzymanie. Kręcenie kierownicą – skręty manewrowe. Jazda do tyłu. Ogólne zasady jazdy do tyłu. Jazda do tyłu na wprost. Skręty podczas jazdy do tyłu. Jazda slalomem. Cofanie. Zawracanie. Parkowanie.  Jazda w ruchu miejskim. Hamowanie. Zmniejszenie prędkości jazdy. Zatrzymanie pojazdu. Hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi. Ruszanie na wzniesieniu z pomocą hamulca pomocniczego. Ruszanie na wzniesieniu z pomocą hamulca zasadniczego.

Technika zmiany biegów podczas jazdy z różnymi prędkościami. Zmiana biegów w górę. Zmiana biegów w dół.

Charakterystyki pojazdów. Zwiększenie przyczepności przednich kół w momencie rozpoczynania skrętu. Dociążanie przodu. Pokonywanie łuków i zakrętów. Tory przejazdu przez zakręty.

Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem w dzień i po zmierzchu. Jazda w górach. Zachowanie się na drogach ekspresowych. Włączanie się do ruchu (pas rozbiegowy). Zachowanie się w czasie wyprzedzania. Opuszczanie drogi ekspresowej (pas do zjazdu).Holowanie. Jazda z przyczepą. Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych. Poślizg – przyczyny, sposoby zapobiegania. Podsumowanie materiału.

Nazwa modułu

Ilość godzin zajęć               teoretycznych

Ilość godzin zajęć praktycznych

Praktyczna nauka jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą

     

25

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
prawo jazdy kat. CE - zaj. praktyczne
Data realizacji zajęć
20-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
prawo jazdy kat. CE - zaj. praktyczne
Data realizacji zajęć
22-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
prawo jazdy kat. CE - zaj. praktyczne
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
prawo jazdy kat. CE - zaj. praktyczne
Data realizacji zajęć
26-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
prawo jazdy kat. CE - zaj. praktyczne
Data realizacji zajęć
28-08-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
prawo jazdy kat. CE - zaj. praktyczne
Data realizacji zajęć
30-08-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
prawo jazdy kat. CE - zaj. praktyczne
Data realizacji zajęć
02-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
prawo jazdy kat. CE - zaj. praktyczne
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
prawo jazdy kat. CE - zaj. praktyczne
Data realizacji zajęć
07-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
prawo jazdy kat. CE - zaj. praktyczne
Data realizacji zajęć
08-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia ujętym w kategorii efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
Wiedza: Po zakończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcę wykonujący przewozy drogowe.
Umiejętności: Uczestnik szkolenia bezpiecznie i sprawnie manewruje - kieruje pojazdem (zespołem pojazdów) pow. 3,5 t, nabywa umiejętność obsługi codziennej pojazdu. Potrafi korzystać z systemów bezpieczeństwa (ABS, ASR,ESP).
Kompetencje społeczne: wypracowanie zachowań kultury i dojrzałości społecznej na drodze, radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych i stresowych, Zna obowiązki i zadania kierowcy samochodu ciężarowego .

Efekty uczenia się

egzamin wewnętrzny i państwowy opłacony na wskazany Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

opłata za wydanie prawa jazdy na konto wskazanego Wydziału Komunikacji ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

nabycie prawa jazdy kat. CE

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD Przemyśl / Rzeszów
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego WORD Przemyśl / Rzeszów
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 128,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 128,00 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Miłocińska 1a, 35-232 Rzeszów, woj. podkarpackie

biuro: Rzeszów Miłocińska 1a plac manewrowy: 36-062 Zaczernie 4488/4

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Janusz Sikorski

Janusz Sikorski

trener - wykładowca - instruktor
25 lat
średnie techniczne
25 lat

Zdjęcie Józef Sieńko

Józef Sieńko

trener - wykładowca - instruktor
20 lat
średnie
20 lat

Zdjęcie Marek Idzik

Marek Idzik

trener - wykładowca - instruktor
10 lat
wyższe
10 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Teresa Idzik

Teresa Idzik

email: oskwiraz@interia.pl

tel: 785184785

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

- 21 lat,

- prawo jazdy kat. C;

- nr PKK

Ciasteczka>